Zielone budynki, inteligentnie połączone

0

W ofercie Cisco pojawiło się rozwiązanie Cisco Connected Buildings, które stanowi kluczowy element koncepcji Smart+Connected Communities związanej z inteligentnym zarządzaniem poborem energii przez duże aglomeracje. Jest to rozszerzenie ogłoszonej przez Cisco w styczniu inicjatywy EnergyWise związanej z popularnym ruchem Green IT.

Rozwiązanie Cisco Connected Buildings jest oparte na opracowanej przez Cisco platformie sieciowej do zrównoważonego gospodarowania energią, a jego zadaniem jest zaawansowane wykorzystywanie sieci w celu oszczędniejszego zużywania energii, tworzenia nowych narzędzi do energooszczędnego zarządzania miastami oraz zapewnienia nowych możliwości gospodarczych i podniesienia jakości życia mieszkańców.

Głównym komponentem umożliwiającym urzeczywistnienie wizji Smart+Connected Communities jest nowe urządzenie Cisco Network Building Mediator – konwergentny system do stosowania w budownictwie, który umożliwia inteligentne łączenie i udostępnianie przez sieć IP systemów ogrzewania, wentylacji i chłodzenia, a także oświetlenia, zasilania, zabezpieczeń i dostarczania zasobów odnawialnych w celu budowania inteligentnych i energooszczędnych budynków przyszłości. Zarządzanie całym rozwiązanie bazuje na wcześniej zdefiniowanych politykach i odbywa się automatycznie.

Cisco Network Building Mediator udostępnia skalowalną architekturę, która umożliwia administratorom budynków monitorowanie systemów energetycznych, mierzenie ich parametrów i zarządzanie operacyjne nimi. Jednocześnie udostępnia technologie zasilania oparte na odnawialnych źródłach energii, takie jak ogniwa słoneczne, wiatrowe i paliwowe, a także programy oszczędnego gospodarowania energią, takie jak programy zautomatyzowanego aktywnego reagowania na popyt (demand-response), które pozwalają obniżyć nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne.

Rozwiązanie Cisco Network Building Mediator jest dostępne w dwóch konfiguracjach ― Cisco Network Building Mediator 2400 (dla małych biur i zdalnych oddziałów) i Cisco Network Building Mediator 4800 (dla dużych biur). Różnią się one między sobą liczbą portów (a więc docelowo liczbą obsługiwanych urządzeń) i skalowalnością. Cena najtańszej wersji wynosi 4995 USD. Jak podaje Cisco, średni zwrot w inwestycję w nowe rozwiązanie następuje po około roku.

Rozwiązanie Cisco Network Building Mediator rozszerza możliwości ogłoszonej w styczniu br. technologii Cisco EnergyWise. W swoich pierwotnych założeniach miała ona przebiegać w trzech fazach: pierwsza (początek 2009 r.) miała dotyczyć tylko infrastruktury sieciowej, druga (lato 2009 r.) – komputerów osobistych i drukarek, a trzecia (lato 2010 r.) – innych urządzeń infrastruktury biurowej. Jak powiedział Marthin De Beer, wiceprezes Cisco ds. rozwijających się technologii, prace nad tą koncepcją zostały przyspieszone i wspomniana trzecia faza praktycznie rozpoczyna się już teraz.

Firma Cisco poinformowała również, że ponad 20 partnerów technologicznych dołączy do programu rozwoju technologii Cisco (Cisco Development Technology Program), udostępniając swoje rozwiązania i usługi na potrzeby koncepcji inteligentnych społeczności podłączonych do sieci. Ponadto firma Cisco planuje wprowadzić program autoryzowanych dostawców technologii (Authorized Technology Provider Program) przeznaczony dla partnerów handlowych i integratorów systemów, którzy będą wspierać sprzedaż i świadczenie usług dla klientów.

Dział konwergentnych systemów do stosowania w budownictwie (Smart Connected Buildings) wydzielono z należącego do firmy Cisco Wschodniego Centrum Globalizacji (Globalisation Centre East) w Bangalore w Indiach. Jednostka ta zajmuje się integracją technologii opracowanych przez przejętą w styczniu 2009 r. przez Cisco firmę Richards-Zeta z siedzibą w Santa Barbara (Kalifornia) z technologiami sieciowymi firmy Cisco.

Jak podaje Wim Elfrink, dyrektor ds. globalizacji i wiceprezes w dziale usług firmy Cisco, w ciągu następnych trzech do pięciu lat, gdy więcej ludzi z całego świata przeniesie się do ośrodków miejskich, łączność z Internetem uzyska 3 mld osób. Miasta przyszłości będą rozwiązywać problemy i wykorzystywać możliwości stwarzane przez ten nowy świat, traktując sieć jako platformę do dalszego rozwoju gospodarczego, lepszego zarządzania miastami oraz zapewniania wyższej jakości życia mieszkańców. Natomiast tak ogromna skala spowoduje, że wszystkie elementy podłączone do sieci w tych inteligentnych społecznościach internetowych powinny być bardziej ekologiczne.

Obecnie 76% energii elektrycznej konsumowanej na świecie jest pobierane przez budynki. Z tej puli 43% energii jest pobieranej przez budynki mieszkalne, a 57% przez biura i zakłady. Z tego powodu Cisco na początku chce skupić się na biurach – w liczbach bezwzględnych tych budynków jest mniej, a pobierają one więcej prądu. Niewykluczone jednak, że wraz z rozwojem budownictwa mieszkaniowego takie inteligentne systemy znajdą miejsce także w prywatnych domach.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ