Zasady tworzenia firmowej infrastruktury teleinformatycznej

0

Infrastruktura teleinformatyczna jest bazą techniczną dla rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych. Dzięki niej możemy realizować funkcje transmisji zarówno danych jak i głosu. Utworzona przez nas sieć będzie szkieletem, od którego zależy sprawne działanie całej firmy bądź instytucji. Odpowiednio zaprojektowana i wykonana infrastruktura jest więc podstawą dobrze działającego systemu teleinformatycznego.

Etapy tworzenia sieci
Pierwszym etapem planowania infrastruktury jest ustalenie potrzeb klienta: biorąc pod uwagę, m.in. specyfikę firmy oraz liczbę zatrudnionych w niej osób, należy określić wymagania względem infrastruktury. Na tym etapie wskazany jest zarówno benchmarking jak również rozmowy z kadrą kierowniczą firmy, dla której tworzona będzie infrastruktura, aby stawiane wymagania uwzględniały również rozwój firmy w przyszłości.

Projekt musi uwzględniać określone przez klienta oraz spisane przez wykonawcę wymagania. Powinien definiować wszystkie elementy, które wykorzystane zostaną do utworzenia infrastruktury: począwszy od specyfikacji i schematu stosowanych kabli i gniazdek sieciowych, a skończywszy na aktywnych urządzeniach sieciowych, takich jak routery lub przełączniki. Klient powinien wskazać specjalne pomieszczenie, w którym zbiegać się będą kable sieciowe i telefoniczne oraz w którym umieszczone zostaną serwery, przełączniki oraz centrale. Projekt powinien zawierać także specyfikację szaf magazynujących urządzenia wchodzące w skład tworzonej infrastruktury.

Jeśli firma przewiduje wykorzystanie telefonii VoIP, projekt powinien uwzględniać także bezpieczeństwo transmisji. Już w fazie projektowania infrastruktury powinny zostać wprowadzone podstawowe środki bezpieczeństwa, np. odseparowanie transmisji głosu od transmisji danych, gdyż późniejsze modyfikowanie istniejącej już infrastruktury może okazać się uciążliwe oraz bardzo kosztowne.

Przygotowując projekt firmowej infrastruktury teleinformatycznej, należy wziąć pod uwagę:

 • budżet przeznaczony na utworzenie infrastruktury,
 • wymagania określone przez zleceniodawcę,
 • specyfikę pracy firmy oraz ilość zatrudnianych osób,
 • plany rozwoju i restrukturyzacji firmy,
 • rozkład pomieszczeń, w których instalowane będą elementy infrastruktury.

Dobrze przygotowany projekt jest podstawą do rozpoczęcia prac nad budową sieci. Wykonawcą powinna być wykwalifikowana firma, gdyż tylko wysokiej klasy komponenty, w połączeniu z umiejętnościami i fachowym podejściem monterów, pozwolą nam stworzyć niezawodną sieć i uzyskać założoną w projekcie przepustowość.

Po zakończeniu budowy sieci należy przystąpić do jej testowania. Kable oraz gniazda powinny zostać przetestowane specjalnymi miernikami, a elementy aktywne analizatorami, które pozwalają wygenerować określony ruch sieciowy. Szczegółowa weryfikacja dokładności wykonania oraz jego zgodności z projektem pozwoli uniknąć takich sytuacji, jak awaria sieci po podłączeniu wszystkich użytkowników.

Urządzenia tworzące infrastrukturę teleinformatyczną
Infrastruktura teleinformatyczna – w zależności od wymagań oraz wielkości – może składać się z kilku prostych urządzeń sieciowych, jak huby umieszczone w jednej lokalizacji lub kilkudziesięciu zaawansowanych, które będą łączyć kilkanaście lokalizacji w całej Polsce. Możemy wyróżnić kilka elementów najczęściej wykorzystywanych w sieciach teleinformatycznych, którą tworzą sieci komputerowa i telefoniczna.

Sieć komputerową tworzą:

 • karty sieciowe umożliwiające komunikację urządzeniom takim, jak komputery, serwery czy drukarki,
 • kable sieciowe, które łączą urządzenia sieciowe (innym medium transmisyjnym może być połączenie radiowe Wi-Fi),
 • przełączniki (switche) lub koncentratory (huby), czyli urządzenia łączące komputery w jedną sieć. To one przekazują dane wychodzące z komputerów i łączą wszystkie komputery w sieci lokalnej. Takich łączników w sieci może być kilka bądź kilkadziesiąt, np. na każdym piętrze,
 • router, który umożliwia komunikację komputerów z siecią zewnętrzną i dokonuje translacji adresów lokalnych na zewnętrzny adres IP,
 • modem – udostępniany najczęściej przez dostawcę Internetu – dokonuje zamiany przesyłanego przez dostawcę sygnału na sygnał rozpoznawany przez router stosowany w sieci firmowej.

Sieć telefoniczną tworzą:

 • standardowe aparaty telefoniczne lub coraz częściej wykorzystywane telefony VoIP,
 • kable oraz gniazda przyłączeniowe,
 • analogowa centrala telefoniczna lub cyfrowa centralka z funkcją połączeń VoIP,
 • przełączniki – w przypadku, gdy na dużą skalę wykorzystywana jest w firmie technologia VoIP.

W wielu firmach bardzo istotna jest niezawodność infrastruktury i dlatego często stosowane są urządzenia replikujące określoną funkcjonalność na wypadek awarii głównego urządzenia. Przewidzieć należy także chwilowe bądź długotrwałe braki zasilania. Do ochrony przed takimi awariami stosowane są specjalne zasilacze awaryjne UPS, które działają jak akumulatory i potrafią podtrzymać zasilanie do chwili usunięcia awarii lub przełączenia się na zasilanie awaryjne w postaci generatorów prądu.

Cechy firmowej infrastruktury teleinformatycznej

Sieć firmowa powinna być:

 • Możliwie najprostsza – im mniej urządzeń realizujących połączenie, tym mniejsze prawdopodobieństwo awarii.
 • Niezawodna – zaprojektowana tak, aby w krótkim czasie można było wymienić lub ominąć uszkodzony element. Dużym plusem jest zastosowanie automatycznego systemu przełączania ruchu na urządzenia awaryjne.
 • Elastyczna – projekt i wykonanie powinny uwzględniać rozwój infrastruktury. Zastosowane urządzenia lub przynajmniej szafy magazynujące powinny umożliwiać dodawanie kolejnych modułów, które rozszerzą funkcjonalność sieci lub zwiększą jej przepustowość.
 • Stabilna i wydajna – można to osiągnąć poprzez zastosowanie wysokiej klasy komponentów.

Przykładowe korzyści jakie można odnieść dzięki przemyślanemu przygotowaniu infrastruktury teleinformatycznej
Telecentrum, które wykorzystuje telefonię VoIP miało początkowo spore problemy związane z jakością połączeń. Zmiana lokalizacji rozwiązała problem, ponieważ nowy projekt zakładał odseparowanie sieci komputerowej od sieci VoIP, zastosowanie wydajnych przełączników 1GB i routerów z dynamicznym podziałem pasma, które zagwarantowały dobrą jakość połączenia VoIP, dzięki ustawieniu wysokich priorytetów dla tego typu ruchu.

Firma, która ma kilka lokalizacji, zastosowała produkt do scentralizowanej ochrony brzegowej sieci przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami internetowymi, zapewniając ochronę wszystkim zdalnym placówkom, a dzięki modułowi bramki VPN połączyła wszystkie lokalizacje w jedną dużą wirtualną sieć prywatną. To ułatwiło pracę wszystkim zatrudnionym, umożliwiło łatwą wymianę dokumentów elektronicznych i dało możliwość współdzielenia zasobów (dysków sieciowych, drukarek, itp.).

Autorem jest Piotr Walas, dyrektor ds. technicznych w Passus Sp. z o.o.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ