Wspólny projekt HP i Alcatel-Lucent

0

Firmy HP i Alcatel-Lucent przedstawiły opracowane wspólnie rozwiązanie, które ułatwi przedsiębiorstwom przenoszenie i przechowywanie oraz dostęp do dużych ilości informacji. Rozwiązanie to polega na integracji infrastruktury centrum przetwarzania danych z wydajnymi sieciami telekomunikacyjnymi.

Produkt HP i Alcatel-Lucent Data Center Network Connect (DCNC) to zintegrowana architektura łącząca cechy zaawansowanych rozwiązań do centrów przetwarzania danych i sieci telekomunikacyjnych.

Nowy produkt jest wynikiem współpracy HP i Alcatela-Lucenta nad narzędziami przeznaczonymi dla dużych przedsiębiorstw i operatorów, niezbędnymi do wdrażania konwergentnych systemów teleinformatycznych. Rozwiązania te, których DCNC jest najnowszym przykładem, umożliwiają przedsiębiorstwom zwiększenie elastyczności biznesowej i ułatwiają im efektywne wykorzystanie potencjału centrów przetwarzania danych i sieci do poprawy sprawności funkcjonowania całej firmy. Ponadto HP poinformował o możliwości zintegrowania rozwiązania HP CloudSystem z produktami Alcatela-Lucenta, co pozwoli operatorom na udostępnianie klientom usług świadczonych w chmurze publicznej.

DCNC wykorzystuje możliwości przedstawionego niedawno przez Alcatela-Lucenta rozwiązania CloudBand. Udostępnia ono rozproszoną infrastrukturę sieciową, która zapewnia dużym przedsiębiorstwom i instytucjom rządowym wymagany poziom usług w środowisku przetwarzania w chmurze.

Rozwiązanie opracowane przez HP i Alcatela-Lucenta łączy kluczowe systemy, pochodzące z ofert obu producentów – infrastrukturę i usługi dla centrów przetwarzania danych oraz produkty sieciowe. DCNC zaspokaja bieżące potrzeby centrów przetwarzania danych, takie jak konsolidacja, ciągłość biznesowa czy bezpieczeństwo a jednocześnie stanowi podstawę do wprowadzania w przyszłości technologii przetwarzania danych na żądanie, zorientowanych na usługi.

DCNC wykorzystuje wydajne routery usługowe, przełączniki i technologie optyczne, aby spełnić wysokie wymagania klientów świadczących usługi finansowe, zdrowotne czy multimedialne, dla których szybkość przesyłania danych i przepustowość są niezwykle istotne.

Dział HP Enterprise Services ( wykorzystał przełącznik 1830 PSS (Photonic Service Switch) Alcatela-Lucenta do utworzenia wydajnych połączeń światłowodowych między komercyjnymi centrami przetwarzania danych HP. Pierwsze dwa projekty realizowane w Niemczech i Szwajcarii zakończyły się sukcesem. Obecnie HP planuje przeprowadzenie analogicznych wdrożeń w innych swoich komercyjnych centrach przetwarzania danych.

Korzyści, płynące dla klientów z nowych rozwiązań są następujące:
• Większa wydajność sieci, szybsze przesyłanie danych, bardziej stabilna przepustowość.
• Szybsze wprowadzanie nowych usług i produktów dzięki integracji sprzętu, oprogramowania i usług oraz połączeniu technologii centrów przetwarzania danych z usługami doradczymi, aby pomóc klientom przy wdrażaniu i eksploatacji nowych rozwiązań.
• Większa elastyczność i sprawność sieci dzięki zastosowaniu rozwiązań zgodnych z otwartymi standardami, umożliwiających przekraczanie współczynników określonych w umowach SLA.
• Obniżenie całkowitych kosztów posiadania dzięki zwiększeniu wydajności sieci przez skonsolidowanie różnych protokołów i sieci SAN oraz umożliwienie współużytkowania zasobów znajdujących się w różnych lokalizacjach.
• Wysoka niezawodność, zaspokajająca obecne potrzeby biznesowe, które często wymagają dostępności usług przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Opracowane przez HP i Alcatela-Lucenta rozwiązanie DCNC obejmuje dostępne w sprzedaży produkty i powiązane z nimi usługi oferowane przez HP i Alcatela-Lucenta na całym świecie. Obecnie usługi są dostępne w wybranych krajach, a do końca roku planowane jest ich udostępnienie globalne.

Wojciech Urbanek

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ