Veeam wprowadza Recovery to Microsoft Azure

0

Firma poinformowała o dostępności narzędzia Veeam Recovery to Microsoft Azure z Veeam PN (Powered Network). To nowe rozwiązanie obejmuje produkt o nazwie Veeam PN – rozwiązanie SDN (Software Defined Networking), które pozwala wyeliminować skomplikowaną instalację VPN i uprościć konfigurację sieci, umożliwiając stworzenie lokalizacji awaryjnej w chmurze Microsoft Azure.

Funkcjonowanie firm zależy od tego, czy ich działy IT dysponują odpowiednim planem podtrzymania działalności, kiedy dojdzie do katastrofy naturalnej lub awarii. Według Gartnera, „choć nie da się jednoznacznie stwierdzić, jaki wpływ będzie miał przestój na daną firmę, niedawne sondaże branżowe pokazują, że przeciętne przedsiębiorstwo szacuje straty na około 5600 dolarów za każdą minutę nieplanowanego przestoju w swoim podstawowym środowisku komputerowym”. Oznacza to ponad 300 tysięcy dolarów na godzinę. Niestety, w wielu przedsiębiorstwach mechanizmy backupu i przywracania są niewystarczające. Po pierwsze, koszty utrzymywania i wspierania zdalnej lokalizacji awaryjnej dla lustrzanego systemu ze zduplikowanym sprzętem i oprogramowaniem są zaporowe ze względu na wysokie nakłady kapitałowe. Po drugie, backup i przywracanie są niezwykle praco- i czasochłonne.

Veeam Recovery to Microsoft Azure zapewnia prosty, bezpieczny sposób przywracania lokalnych usług w chmurze publicznej. Za pomocą Veeam Availability Suite firmowy dział IT może automatycznie uruchomić chmurową instancję Azure i bezpiecznie połączyć firmę z klientami, partnerami i pracownikami, bez względu na to, gdzie się znajdują, bez kosztów utrzymywania zapasowego systemu. To kompletne, gotowe do użytku rozwiązanie umożliwia przywracanie kopii zapasowych Veeam w chmurze, a jego uzupełnieniem jest Veeam PN, łatwe w użyciu, zużywające niewiele zasobów rozwiązanie SDN (software defined networking), które upraszcza konfigurację sieci i eliminuje skomplikowaną instalację VPN, umożliwiając stworzenie lokalizacji awaryjnej w chmurze Microsoft Azure. Veeam Recovery to Microsoft Azure w połączeniu Veeam PN jest kompletnym rozwiązaniem do przywracania danych w chmurze, które pomaga firmom uniknąć wysokich wydatków kapitałowych oraz problemów związanych z budowaniem i utrzymywaniem zdalnej lokalizacji awaryjnej.

„W zeszłym roku na świecie nie brakowało katastrof naturalnych, od huraganów i pożarów po trzęsienia ziemi i powodzie” – powiedział Danny Allan, wiceprezes ds. strategii produktowej w Veeam. – „Choć jednak organizacje zdawały sobie sprawę, że muszą być przygotowane na każdy rodzaj awarii, wiele z nich nie mogło sobie pozwolić na stworzenie redundantnej lokalizacji. Dzięki Veeam Recovery to Microsoft Azure dyrektorzy przedsiębiorstw mogą spać spokojnie, wiedząc, że jeśli dojdzie do awarii, firma będzie nadal funkcjonować w chmurze publicznej bez ponoszenia ogromnych kosztów i zużywania całego czasu personelu IT”.

Rozwiązanie Veeam Recovery to Microsoft Azure z Veeam PN ma na celu upraszczać i automatyzować konfigurowania lokalizacj awaryjne w Microsoft Azure poprzez ograniczenie złożoności wdrożeń VPN. Rozwiązanie oferuje kompletne przywracanie danych w chmurze, stanowiąc narzędzie, które pomaga organizacjom uniknąć wysokich nakładów kapitałowych oraz problemów związanych z budowaniem i utrzymywaniem zdalnej lokalizacji awaryjnej. Veeam Recovery to Microsoft Azure zaprojektowano pod kątem firm każdej wielkości, w tym dostawców usług. Zapewnia ono bezproblemową i bezpieczną łaczność sieciową między zasobami lokalnymi i znajdującymi się w chmurze Azure, a także łatwą w użyciu i w pełni zautomatyzowaną łączność między lokalizacjami.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ