Ujednolicony dostęp: klucz do skutecznego wdrożenia BYOD

0

Firmowa sieć obfituje w wyzwania związane nie tylko z pojemnością i bezpieczeństwem, ale również konwergencją urządzeń osobistych i mobilnych, zmuszając działy IT do ponownego przeanalizowania swojej infrastruktury sieciowej.

Sieci zaprojektowane i wdrożone kilka lat temu nie są przygotowane, aby sprostać wymogom dzisiejszych technologii i aplikacji. Zostały opracowane z myślą o obsłudze przewidywalnego, statycznego przepływu ruchu pochodzącego głównie z urządzeń przewodowych i nie są przystosowane do obsługi sprzętu przenośnego z uruchomionymi jednocześnie wieloma aplikacjami , z ruchem danych o dużej zmienności .

W ubiegłej dekadzie mobilność w sieciach firmowych była postrzegana jako udogodnienie, sposób na umożliwienie szczęśliwym posiadaczom laptopów poruszania się po miejscu pracy bez przerywania połączenia z siecią. Jednak dziś bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN) i zapewnienie mobilności nabrały krytycznego znaczenia dla przedsiębiorstwa. Tymczasem Gartner przewiduje, że do 2015 roku, 80 procent nowo zainstalowanych sieci bezprzewodowych będzie przestarzałych.

Współczesne sieci po prostu nie są gotowe

Mówiąc konkretnie, niezdolność sieci do sprostania wymogom dzisiejszych aplikacji powoduje problemy w postaci większych opóźnień, mogących negatywnie wpłynąć na postrzeganie jakości usług (QoS) w odniesieniu do aplikacji czasu rzeczywistego wykorzystujących głos i obraz wideo. Co więcej, komfort obsługi różni się wraz ze zmianą lokalizacji w firmie, zwłaszcza jeśli chodzi o przejście z sieci przewodowej na bezprzewodową.

Często sieci te zachowują się jak osobne środowiska, z własnym procesem uwierzytelniania i indywidualnym kompletem polityk. Oznacza to, że obsługa użytkownika w sieci przewodowej i bezprzewodowej może nadal się różnić. Na utrudnienia napotykają także firmowe działy IT: istnieją dwa osobne systemy zarządzania, dwa komplety polityk i dwa procesy uwierzytelniania, co utrudnia czynności operacyjne i usuwanie problemów.

Ujednolicona komunikacja zapewnia właściwy rodzaj dostępu

Trudność leży w administrowaniu polityką w zakresie modelu BYOD. Jak organizacje mają oddzielić urządzenia i aplikacje firmowe od prywatnych? Podejście oparte na ujednoliconym dostępie ułatwia zarządzanie i zapewnia jednakowy poziom obsługi – zarówno jeśli chodzi o sieci przewodowe jak i bezprzewodowe.

Poprawa ogólnego komfortu użytkowania wymaga uproszczeń architektury sieciowej w postaci prostego procesu uwierzytelniania i kompletu polityk QoS, które obejmują zarówno sieci przewodowe jak i bezprzewodowe oraz pozwalają użytkownikom oczekiwać, że niezależnie od wykorzystywanego urządzenia, przewodowego czy bezprzewodowego, uzyskają taki sam poziom obsługi, niezawodności, bezpieczeństwa i satysfakcji. Dział IT definiuje polityki tylko raz, bez względu na urządzenie oraz posiada możliwość określenia dostępu do sieci w zależności od lokalizacji, jak również priorytetyzacji dostępu w stosunku do poziomu aplikacji.

Dzięki ujednoliconemu dostępowi wszystko staje się łatwe

Taki sposób ustanawiania polityk ułatwia działowi IT zarządzanie sprzętem tak, aby nowy pracownik mógł na przykład dodać własne urządzenia do swojego profilu w sieci. W ramach ujednoliconego dostępu w modelu BYOD nowy personel w procesie wdrażania do pracy może dodawać własne urządzenia i adresy e-mail, a portal automatycznie udzieli prawidłowego dostępu w zależności od wykorzystywanego w danym czasie sprzętu.

Wszystkie polityki i konfiguracje różnych urządzeń są wstępnie przygotowane na portalu przez dział IT, a po podpisaniu przez pracownika umowy wstępnej, można odpowiednio ukształtować jego profil. Kiedy ten sam pracownik otrzyma nowego iPada, wymagającego uwierzytelnienia w sieci, nie musi wracać do działu IT i przechodzić złożonej procedury – może po prostu wejść na portal internetowy i poinformować, że używa nowego sprzętu, który już posiada wstępnie skonfigurowany dostęp do sieci.

Popyt na szerokość pasma nie dotyczy jedynie osób posługujących się inteligentnymi urządzeniami. Nie wolno nam także zapominać o komunikacji maszyna-maszyna. Urządzenia przewodowe, jak kamery nadzorcze z czujnikami także przesyłają dane w sieci, a ich priorytetyzację również należy uwzględnić w podejściu opartym na ujednoliconym dostępie.

Ochrona sieciowych inwestycji

Aby to zrobić, przedsiębiorstwa nie muszą zmieniać swojej infrastruktury sieciowej. Wybór sieci wykorzystującej ujednolicony dostęp sprawia, że każda istniejąca bądź nowa inwestycja w infrastrukturę sieciową będzie spełniać oczekiwania przez wiele lat.

Ujednolicony dostęp zapewnia firmom gotowe rozwiązania – skalowalność dającą możliwość rozpoczęcia działalności z kilkoma pracownikami i rozwijania jej zgodnie z zapotrzebowaniem; jak również zdolność do wykorzystania pojedynczego rozwiązania w celu obsługi modelu wirtualnego biurka wykorzystującego zaawansowane aplikacje do przewodowego i bezprzewodowego przesyłania głosu oraz danych.

System zarządzania ujednoliconym dostępem może zostać wdrożony w formie prostej aktualizacji oprogramowania, aby unowocześnić istniejącą technologię i chronić wcześniejsze inwestycje lub nawet stanowić część całkowicie nowego rozwiązania zapewniającego przyszłą funkcjonalność.

Bez względu na wymaganą opcję, zapewnienie ciągłości, zarówno w ramach sieci przewodowych jak i bezprzewodowych, znacznie pomoże w radzeniu sobie z zapotrzebowaniem na usługi sieciowe, biorąc pod uwagę stały wzrost wykorzystania inteligentnych urządzeń i wymagających aplikacji w przedsiębiorstwie.

Rosnąca mobilność

Sieci muszą być przygotowane na większe zapotrzebowanie na przepustowość w przyszłości, a wraz z nabieraniem przez WLAN krytycznego znaczenia dla przedsiębiorstwa i wzrostem mobilności, strategia ujednoliconego dostępu może pomóc w zapewnieniu optymalnego działania i priorytetyzacji w sieci firmowej w oparciu o potrzeby biznesowe i zadania pracowników, wymogi oraz lokalizację w określonym czasie.

Johan Ragmo Alcatel-Lucent Enterprise

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ