Trzykrotny wzrost ruchu IP na świecie i w Polsce do roku 2020

0

Cisco ogłosiło wyniki badania Cisco Visual Networking Index (VNI) 2015-2020, w którym zawarło prognozę trzykrotnego wzrostu globalnego ruchu IP w ciągu najbliższych 5 lat, przy średnim wzroście 22 proc. rocznie.

Światowa społeczność użytkowników Internetu wzrośnie w tym okresie o ponad miliard osób: z 3 miliardów w roku 2015 do 4,1 mld w roku 2020. Jeszcze większy wpływ na wzrost ruchu IP będzie miała globalna transformacja cyfrowa, w wyniku której w roku 2020 światowe sieci IP będą obsługiwać o 10 miliardów urządzeń i połączeń M2M (machine-to-machine) więcej, niż w roku 2015 (wzrost z 16,3 mld do 26,3 mld). Na jednego mieszkańca globu w roku 2020 przypadać będzie 3,4 urzadzeń (w roku 2015 było to 2,2).

Prognozy dla Polski zawarte w badaniu Cisco VNI:

 • Trzykrotny wzrost ruchu IP w latach 2015-2020, średnio o 25 proc. rocznie;
 • Sześciokrotny wzrost ruchu danych mobilnych w latach 2015-2020, średnio o 42 proc. rocznie;
 • Dane mobilne odpowiadały za 11 proc. ruchu IP w roku 2015 i będą odpowiadać za 22 proc. ruchu IP w roku 2020;
 • Czterokrotny wzrost ruchu IP związanego z wideo w latach 2015-2020, średnio o 34 proc. rocznie;
 • Ruch związany z wideo (biznesowym i konsumenckim łącznie) będzie stanowił w roku 2020 70 proc. całkowitego ruchu w Internecie (wzrost z 49 proc. w roku 2015). 75 proc. tego ruchu będzie stanowić wideo w jakości HD, 9 proc. w jakości ultra HD;
 • Ruch związany z grami w Internecie wzrośnie 7-krotnie i w roku 2020 będzie odpowiadał za 4 proc. ruchu w Internecie konsumenckim.
 • W roku 2020 będzie w Polsce 212,7 mln urządzeń podłączonych do Sieci (wzrost z 125,5 mln w roku 2015). Oznacza to, że w roku 2020 na jednego mieszkańca będzie średnio przypadać 5,5 urządzenia. 42 proc. ze wszystkich podłączych urządzeń będa wówczas stanowić moduły M2M.
 • W roku 2020 komputery osobiste będą generować 34 proc. ruchu IP (w roku 2015 było to 65 proc.), ustępując miejsca smartfonom (39 proc.) jako urządzeniom odpowiadającym za największą część polskiego ruchu IP. 17 proc. generować będą tablety, 8 proc. telewizory a 2 proc. moduły M2M.
 • Średnia szybkość stałych łączy internetowych wzrośnie w latach 2015-2020 ponad dwukrotnie, z 20,4 Mb/s do 42,3 Mb/s.
 • Średnia szybkość łączy mobilnych wzroścnie 5-krotnie i do roku 2020 osiągnie 12 Mb/s.
 • W latach 2014-2015 średnia szybkość stałego łącza internetowego wzrosła w Polsce o 9 proc.

Wzrost ruchu IP a bezpieczeństwo
Wraz z rosnącym znaczeniem mobilnych i przewodowych sieci szerokopasmowych, obawy związane z bezpieczeństwem stają sie coraz istotniejsze dla dostawców usług, rządów, przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych. W tegorocznej edycji badania Cisco po raz pierwszy współpracowało z Arbor Networks, aby wspólnie oszacować obecny i przyszły poziom zagrożenia atakami DDoS (Distributed Denial of Service). Ataki te mogą sparaliżować sieci poprzez „zalewanie” serwerów i urządzeń sieciowych ruchem z wielu różnych adresów IP. Nowe badania sugerują, że tego typu ataki mogą w momencie występowania odpowiadać nawet za 10 proc. całkowitego ruchu w sieci IP danego państwa. W ciągu najbliższych pięciu lat, liczba ataków DDoS wzrośnie z 6,6 mln do 17 mln, wskazując na potrzebę bardziej kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa, które ograniczą ryzyko narażenia sieci na tego typu ataki.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ