Trellis Emerson Network Power – ujednolicone zarządzanie infrastrukturą informatyczną

0

Aplikacje Trellis umożliwiają optymalizację infrastruktury w czasie rzeczywistym, co pozwala na poprawę wydajności operacyjnej nawet do 70%, a sprawności energetycznej nawet do 25%.

Dzięki nim kierownicy centrów danych mają do dyspozycji wszystkie potrzebne funkcje zarządzania w jednym rozwiązaniu i w jednej lokalizacji, eliminując dublowanie procesów i konieczność łączenia ze sobą rozbieżnych, zastrzeżonych systemów przed uzyskaniem pełnego obrazu systemu IT i automatyki.

Zapewniając bieżący wgląd w działanie całego centrum danych, a nie tylko poszczególnych części, platforma Trellis pozwala podejmować lepsze i szybsze decyzje skutkujące maksymalizacją dostępności, wydajności i mocy centrum danych.

Obecnie dostępne aplikacje Trellis:

  • Trellis Inventory Manager — zapewnia podstawę do stworzenia precyzyjnego i kompleksowego modelu globalnych centrów danych, dostarcza informacje o tym, gdzie znajdują się urządzenia i sprzęt, jakie są powiązania między tymi komponentami, a także z jakich zasobów korzysta sprzęt centrum danych.
  • Trellis Site Manager — dostarcza personelowi centrum danych raporty na temat stanu infrastruktury, łącznie z informacjami na temat warunków otoczenia, dzięki czemu pracownicy mogą szybko rozpoznać i rozwiązać problemy z dostępnością infrastruktury i wydajnością systemu.
  • Trellis Change Planner — współpracuje z aplikacją Trellis Inventory Manager w celu zapewnienia precyzji i spójności dostarczanych informacji. Dba również o to, aby instalacja, przeniesienie i wycofanie sprzętu z użytku było odpowiednio planowane, monitorowane i ogłaszane członkom zespołu.
  • Trellis Energy Insight — oblicza stosunek łącznego zużycia energii, kosztu energii oraz efektywności jej wykorzystania (PUE) do wydajności infrastruktury centrum danych (DCiE). Ten wskaźnik informuje kierownictwo centrum danych o tym, w jaki sposób zmiany w infrastrukturze wpływają na efektywność energetyczną, a w konsekwencji, na ogólny wynik finansowy firmy.

Według definicji funkcjonalności DCIM organizacji 451 Group, pierwsza wersja rozwiązania dostarcza przedmiotowe funkcjonalności w czterech głównych komponentach, zapewniając operatorom centrów danych solidną podstawę do działania w obszarze DCIM.

Więcej informacji o rozwiązaniach DCIM firmy Emerson Network Power można znaleźć na stronie www producenta.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ