Telefonia VOIP zdobywa polski rynek

0

Według raportu PMR „Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2014-2017” liczba linii VoIP w segmencie biznesowym w Polsce w ciągu ostatnich lat nieprzerwanie notuje wzrost. Na koniec 2013 r. przekroczyła już wyraźnie pół miliona. Rosnące wykorzystywanie tej technologii przez polskie firmy umożliwia operatorom oferowanie usług dodatkowych – najczęściej tych z segmentu komunikacji zunifikowanej.

Historycznie usługi telefonii internetowej były w pierwszym rzędzie zorientowane na segment firm dużych. Obecnie jednak pod względem zdobywania nowych klientów operatorzy kładą większy nacisk na segment MŚP/SOHO. W rezultacie rynek w ujęciu ilościowym rozwija się w szybkim tempie. W 2012 r. dynamika wzrostowa wynosiła 20%, a w 2013 r. utrzymała dwucyfrowy – choć niższy – poziom. Pozwoliło to na przekroczenie liczby pół miliona linii VoIP.

Zmiany ilościowe na rynku usług VoIP oraz tradycyjnych linii telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym różnią się i podlegają innym trendom. Podczas gdy liczba linii tradycyjnych obniża się, usługi VoIP notują wzrost. Ponieważ skala spadku linii okazuje się wyższa, wpływa to na zmianę całego rynku, który od 2008 r. notuje mniejszą erozję liczby aktywnych usług. Należy zaznaczyć, że technologia VoIP podobnie do usług telefonii komórkowej również wpływa na spadek liczby linii tradycyjnych telefonii stacjonarnej. W rezultacie rośnie liczba usług alternatywnych, co (w obliczu spadku liczby linii tradycyjnych) skutkuje zwiększeniem udziałów segmentu VoIP w całkowitej liczbie usług. W 2013 r. udział VoIP był na poziomie aż o 18 p.p. wyższym niż w 2007 r.

Telefonia VOIP zdobywa polski rynek

Promowanie technologii VoIP w segmencie stacjonarnym przez operatorów spowodowane jest nie tylko tym, iż usługa ta po części niweluje cięcia w liczbie linii tradycyjnych, ale również z uwagi na możliwość do sprzedaży dodatkowych usług. Usługi te ukierunkowane są na świadczenie pakietów komunikacji zunifikowanej, które również mogą być dostarczane w modelu usługowym. W modelu tym operator współpracuje z dostawcą oprogramowania, a klient uzyskuje całościowy pakiet usług biznesowych. Dla operatora oznacza to związanie klienta swoimi usługami oraz podniesienie średnich przychodów. Z kolei dostawca oprogramowania uzyskuje nowy kanał sprzedaży oprogramowania oraz dociera do szerszej bazy klienckiej. Najczęściej stosowany model współpracy operatora i dostawcy oprogramowania to dzielenie się przyszłymi przychodami. Takie podejście sprzyja zmianom zachodzącym w polskich firmach, które coraz bardziej sceptycznie podchodzą do zakupu dużych i kosztownych platform telekomunikacyjnych. Wybierają one rozwiązania, które nie wymagają jednorazowych inwestycji, a pozwalają rozłożyć koszty w czasie. Pakiety komunikacji zunifikowanej w konsekwencji uzyskują coraz większą popularność. Skierowane są one w pierwszym rzędzie do klientów z segmentu MŚP. Firmy duże, ale i częściowo średnie, zazwyczaj już posiadają ukształtowaną sieć firmową, często opierającą się na centralach zakupionych kilka lat temu.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ