Technologia VoIP – na co zwracać uwagę przed, w trakcie i po wdrożeniu

0

Do tej pory w środowiskach komunikacyjnych usługi głosowe oraz transmisji danych funkcjonowały niezależnie od siebie – usługi głosowe są dostarczane za pośrednictwem sieci komutowanych, zaś usługi przesyłu danych są świadczone w ramach sieci działających w oparciu o przełączenie pakietów. Ponieważ personel IT musi nadzorować dwa rodzaje infrastruktury, wydatki kapitałowe i operacyjne rosną.

Koszty zwiększają się także w związku z koniecznością zakupu i konserwacji sprzętu oraz oprogramowania, a także zatrudnienia specjalistów do monitorowania i zarządzania dwutorowym procesem. Wprowadzenie i rozwój protokołu IP spowodowały zmianę dotychczasowej sytuacji. IP oferuje możliwość umieszczania wszystkich rodzajów informacji (dane, wideo, głos) w pakietach. Dzięki technologii VoIP wdrażanie rozwiązań komunikacyjnych nowej generacji, umożliwiających współistnienie usług głosowych i danych w tej samej sieci, stało się realne.

Zalety i wady VoIP
Korzyści z wyboru usługi VoIP są oczywiste. Konwergentna infrastruktura daje możliwość ograniczenia kosztów zakupu zasobów i zapewnia bardziej jednorodne środowisko, które jest łatwiejsze w utrzymaniu. Prostszy monitoring pozwala skrócić czas usuwania awarii. Te zalety przekładają się z kolei na większe zadowolenia użytkowników.

Jednak technologia VoIP nie jest pozbawiona wad. W sieciach z przełączaniem pakietów występują opóźnienia, a nawet utrata pakietów, co zdarza się w trakcie transmisji z punktu źródłowego do miejsca przeznaczenia. W przypadku usług związanych z danymi, konsekwencje tych zdarzeń są zazwyczaj niewielkie, najczęściej niezauważalne. Jednak w przypadku transmisji głosu ma to negatywny wpływ na jego jakość i może uniemożliwiać rozmowę, co stawia pod znakiem zapytania inwestycje w sieci konwergentne.

Implementacja VoIP oznacza, że – choć głos i dane współdzielą tę samą sieć – muszą być traktowane jak odrębne jednostki, umożliwiające tworzenie różnych klas usług. Skuteczne zarządzanie rozwiązaniami VoIP wymaga przydzielania priorytetów pakietom głosowym w celu zachowania integralności połączeń, przy jednoczesnym zagwarantowaniu poziomu działania aplikacji odpowiadającego użytkownikom. Innymi słowy, przejście na VoIP nie jest łatwym przedsięwzięciem, ale zyski, które dzięki tej technologii osiągnie firma, mogą wynagrodzić poniesiony trud, jeżeli wdrożenie zostanie wykonane prawidłowo. Dlatego konieczna jest identyfikacja kluczowych zagadnień i stosowanie sprawdzonych procedur przed, w trakcie i po wdrożeniu rozwiązań VoIP.

Zanim rozpoczniemy wdrożenie
Po pierwsze należy upewnić się, że infrastruktura firmy jest przystosowana do technologii VoIP. Wymaga to pełnej oceny zarówno sieci LAN, WAN, jak i komputerów oraz telefonów. Należy ustalić wartości odniesienia i monitorować ich rzeczywiste wykorzystanie oraz wydajność, w celu określenia, czy sieć obsługująca dane wymaga dostosowania, np. redukcji opóźnień. W trakcie implementacji należy zweryfikować, czy wszystkie elementy, począwszy od gniazd, a skończywszy na przełącznikach i serwerach, komunikują się w sposób prawidłowy. Konieczne jest także ustalenie wartości odniesienia wydajności poprzez generowanie sztucznego ruchu VoIP, celem potwierdzenia jakości połączeń przed pełnym wdrożeniem systemu.

Monitoring i analiza

Po wdrożeniu należy być przygotowanym na aktywne monitorowanie wydajności VoIP z różnych punktów w sieci, uwzględniając rdzeń, poszczególne routery oraz łącza WAN. Ponieważ problemy z usługą VoIP mogą mieć różne przyczyny – od problemów fizycznych w pętli lokalnej i nadużywanych portów, do błędnej konfiguracji ustawień klasy usług i wysokiego poziomu niestabilności w obrębie samej aplikacji głosowej – należy opracować szeroko zakrojoną strategię zarządzania i rozwiązywania problemów w sieci konwergentnej. Wgląd w czasie rzeczywistym oraz wstecz jest decydujący, gdy w grę wchodzi zapobieganie potencjalnym problemom, szybkie rozwiązywanie występujących nieprawidłowości oraz identyfikacja i naprawianie sporadycznych awarii.

Aby maksymalnie wykorzystać inwestycję w VoIP, należy odpowiednio zaplanować przepustowość i zarządzać ruchem, znormalizować wydajność oraz ciągle dokonywać udoskonaleń. Analiza informacji z wielu źródeł może pomóc w ustaleniu, czy i w którym miejscu zwiększyć przepustowość, aby umożliwić dodatkowe wykorzystanie zasobów przez VoIP. Może być także pomocna w zidentyfikowaniu aplikacji, które zmniejszają wydajność (udostępnianie plików czy odtwarzanie mediów strumieniowych) oraz w określeniu, jak powinien odbywać się ruch, aby usługi i aplikacje kluczowe dla funkcjonowania firmy, a także te, w przypadku których opóźnienia mają istotne znaczenie, uzyskiwały pierwszeństwo.

Rozwiązanie do zarządzania VoIP
Kluczem do osiągnięcia celu jest wybór niezawodnego systemu do zarządzania usługą VoIP, który umożliwi wdrożenie wszystkich pożądanych procedur. Jeżeli rozwiązanie spełnia wymienione poniżej wymagania, możliwe będzie osiągnięcie maksymalnych korzyści oraz zredukowanie poziomu skomplikowania usługi VoIP. Tak więc rozwiązanie takie powinno umożliwiać:

  • Planowanie implementacji (z uwzględnieniem konfiguracji, projektu, zarządzania środkami i symulacji połączeń).
  • Wykonywanie operacji związanych z zarządzaniem (w tym obsługa przerwanych połączeń, pomiary utraconych pakietów, zniekształcenia, opóźnienia, uwzględnienie współczynnika jakości połączeń VoIP, pomiar jakości usługi przesyłania danych i tworzenie danych w oparciu o zasady).
  • Usuwanie nieprawidłowości (m.in. przechwytywanie całego przepływu danych i pomiar wydajności w obrębie wszystkich siedmiu warstw sieci, zarządzanie alarmami, szczegółowa analiza lub wgląd wstecz w celu wykrycia przyczyn, automatyczne rozwiązywanie problemów).
  • Weryfikowanie wydajności dostawcy usług (w tym pomiary i monitorowanie SLA).
  • Monitorowanie i pomiar jakości subiektywnej (w tym kompleksowy widok wydajności sieci VoIP).
  • Interpretację raportów (w tym analiza próbek połączeń, wgląd w ruch danych, raporty warstwy aplikacji oraz wpływ przestojów na funkcjonowanie firmy).

Autor: Piotr Walas, Dyrektor Techniczny w firmie Passus

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ