SIP trunk – nowa broń operatorów

0

SIP trunking w nieodległej przyszłości może stać się ważną pozycją w cennikach operatorskich – Infonetics Research prognozuje, że do 2013 roku składana roczna stopa wzrostu dla SIP trunkingu wyniesie 89 procent. Usługa wykorzystuje protokół SIP do przesyłania ruchu telefonicznego, omijając sieci PSTN. To poważny krok w kierunku unifikacji, umożliwiający zestawianie połączeń pomiędzy terminali przy wykorzystaniu różnych mediów komunikacyjnych.

SIP trunking otwiera nowe możliwości zarówno przed usługodawcami, jak i odbiorcami. Tym pierwszym pozwoli zredukować koszty działalności oraz wzbogacić portfolio. Nowa usługa powinna również zwiększyć popyt na szerokie pasmo. Jak wylicza agencja badawcza Point Topic, w samej tylko Wielkiej Brytanii sprzedaż szerokopasmowego dostępu do Internetu wzrośnie o około 30 tysięcy linii w skali roku.

Wśród beneficjentów nowej usługi znajdą się również klienci biznesowi. „IP-PBX jest bezpośrednio połączony z dostawcą infrastruktury VoIP, co eliminuje konieczność wykorzystania pośredniej infrastruktury, np. bram głosowych. Wykorzystanie usługi pozwala na całkowitą rezygnację z infrastruktury TDM i umożliwia bezpośrednie połączenie z siecią NGN/IMS, tworząc jednolite środowisko pomiędzy centralą a siecią operatora” – tłumaczy Krystian Sokalski z Alcatel-Lucent. Specjaliści wyliczają, że SIP trunking obniży koszty komunikacji nawet o 40 procent.

Usługa coraz częściej znajduje się w portfolio operatorów telekomunikacyjnych w Europie i Stanach Zjednoczonych. W szybkim tempie rośnie liczba użytkowników także w Wielkiej Brytanii. Jak wynika z danych Illume Consulting, liczba sprzedanych linii w tym modelu wyniosła w ubiegłym roku 100 tysięcy, a w grudniu 2010 ma to być 300 tysięcy, by rok później osiągnąć liczbę pół miliona. W gronie klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa oraz call center, korzystające czasami z setek łącz telefonicznych, jak również mniejsze firmy posiadające średnio 5 linii.

Dla mniejszych i średnich firm bezpośrednią korzyścią płynącą z wykorzystania SIP trunkingu jest redukcja kosztów komunikacji telefonicznej oraz całkowita rezygnacja z infrastruktury TDM. W najbliższym czasie wzrastać będzie zwłaszcza rola tego ostatniego czynnika drugiego. Coraz głośniej mówi się o efekcie synergii pomiędzy siecią komputerową i łącznością głosową. Nowoczesne systemy komunikacji składają się z wielu narzędzi przekazu, jak telefon, poczta głosowa, faks czy e-mail, pozostających często w separacji. Ujednolicenie ułatwi proces komunikowania się zarówno ze światem zewnętrznym, jak i w obrębie firmy. Poza tym w najbliższych latach przedsiębiorcy będą coraz częściej korzystać z wideokonferencji IP, transmisji wideo czy monitoringu wideo.

SIP trunking w Polsce
W Polsce rynek usług SIP trunk zaczyna dopiero raczkować i na jego popularyzację przyjdzie jeszcze poczekać. „Na wzrost wykorzystania usług opartych o SIP trunking wpłynie upowszechnienie się wśród klientów biznesowych usług VPN MPLS. Firmy, korzystając z sieci prywatnej, pozwalającej na priorytetyzację ruchu IP, dążyć będą do optymalnego wykorzystania posiadanych przez siebie zasobów” – tłumaczy Grzegorz Kozłowski z Exatel SA.

Maciej Solicki z Telefonii Dialog jest przekonany, że SIP trunking już wkrótce znajdzie w Polsce szersze zastosowanie. „Większość operatorów posiada niezbędne narzędzia do realizacji usługi i udostępnia je mniejszym dostawcom, realizując wspólne założenia biznesowe” – dodaje Solicki.

Droga nie jest usłana różami
Choć większość operatorów widzi przyszłość SIP trunkingu w jasnych barwach, to nie brakuje przeszkód hamujących rozwój usługi. Telekomy skupiają swoją działalność na promocji popularnych rozwiązań i technologii. SIP trunking jak na razie jest traktowany po macoszemu. Radosław Trojakowski z Crowley Data Poland zwraca uwagę, że zarówno producenci, jak i operatorzy w różny sposób interpretują funkcjonowanie usługi. W rezultacie potencjalni nabywcy mają na jej temat znikomą wiedzę.

Polityka informacyjna telekomów to jedna z największych barier, ale nie jedyna. Przedsiębiorstwo, aby czerpać pełne korzyści z SIP trunkingu, musi spełniać dwa kryteria: posiadać nowoczesny system IP PBX oraz odpowiednie pasmo. W przypadku wielu firm oznacza to nowe wydatki. Wprawdzie gospodarka powoli wstaje na nogi, ale przedsiębiorcy bardzo ostrożnie gospodarują środkami finansowymi. W długofalowej perspektywie inwestycja w SIP trunking oznacza duże oszczędności, niemniej większość firm kieruje się korzyściami doraźnymi.

Niestety w naszym kraju problem ten występuje ze zdwojoną siłą – wystarczy porównać statystyki dotyczące adaptacji telefonii IP w Europie Zachodniej i w Polsce.

Paweł Ratajewski z Forweb nie ma wątpliwości, że największą barierą w upowszechnianiu się tej usługi nad Wisłą stanowi koszt wymiany sprzętu. „Jeżeli firma posiada centralę telefoniczną spełniającą jej oczekiwania, nie będzie chciała inwestować w nową. Wszystko zależy jednak od działalności klienta – na pewno znajdą się i tacy, którym wymiana sprzętu zwróci się już po kilku tygodniach czy miesiącach. Jeśli natomiast firma dopiero kupuje sprzęt, to z reguły decyduje się na rozwiązania umożliwiające korzystanie z VoIP” – tłumaczy Ratajewski.

Jakość rozmów
Trunk SIP jest odpowiednikiem infrastruktury ISDN PRA/BRA – to połączenie IP poprzez łącze symetryczne na kablu miedzianym lub światłowodzie. Choć światłowód to w Polsce rzadkie dobro, na koniec 2009 roku z tego typu dostępu korzystało 21 tysięcy Polaków (dla porównania w Szwecji ponad pół miliona).

Wybór odpowiedniej technologii i przepustowości łącza zależy od wielkości firmy, a przede wszystkim jej wymagań w zakresie komunikacji. Połączenia głosowe mogą być realizowane z zastosowaniem różnych kodeków wykorzystujących bardzo różny poziom kompresji danych. Wielkość pasma zależy od wykorzystywanych kodeków oraz liczby jednocześnie realizowanych połączeń. Jednym z najbardziej popularnych kodeków jest G.711. W tym przypadku pojedyncza rozmowa wymaga przepustowości przynajmniej 64 Kbit/s. Jednak tę wartość należy traktować jako niezbędne minimum, a operatorzy zalecają dla pojedynczego połączenia od 80 do 120 Kbit/s. Symetryczne łączę o przepustowości 2 Mbit/s pozwala na realizację około 20 równoległych połączeń.

Jakość połączenia przy zastosowaniu kodeka G.711 odpowiada tej, którą oferują tradycyjne systemy telefonii stacjonarnej. O wiele mniejsze wymagania ma kodek G.729 – w tym przypadku na jeden kanał rozmowy wystarczy przepustowość nieco powyżej 30 Kbit/s, choć jakość połączenia będzie gorsza – porównywalna do telefonii komórkowej. Operatorzy zalecają, aby użytkownicy SIP trunkingu, sięgali po opcję Quality of Service.

Bezpieczeństwo
Jednym z czynników hamujących migrację do świata IP jest obawa użytkowników o bezpieczeństwo. Operatorzy oferujący usługi SIP trunkingu starają się je zapewnić na kilka sposobów. Telefonia Dialog proponuje wydzielony VLAN w łączu dostępowym, co gwarantuje poufność przesyłanych danych – transmisja odbywa się poza publiczną siecią. Podobnie Exatel zaleca korzystanie z usługi Telefonii IP w środowisku sieci VPN MPLS, gwarantującym pełną separację danych klienta. Rozwiązanie to przekłada się nie tylko na wyższą jakość świadczenia usługi, ale również na poziom bezpieczeństwa realizowanych połączeń. Na życzenie klienta EXATEL zapewnia dodatkowe szyfrowanie przesyłanych komunikatów sygnalizacyjnych oraz rozmów z wykorzystaniem protokołu IP Sec.

„Obecna oferta Netii nie oferuje szyfrowania rozmów. Usługa od samego początku była tak zaprojektowana, aby współpracować z telefonią hostowaną oferowaną w postaci usługi IntegralNet, świadczoną często na łączach internetowych. Takie podejście umożliwia łatwą rozbudowę sieci telefonicznej klienta o oddziały, dla których zbyt drogie jest tworzenie sieci VPN i wyposażanie ich w elementy central PBX. Łączność z takim oddziałem odbywa się za pomocą Internetu” – tłumaczy Krzysztof Kiliński z Netii. W przypadku firm przywiązujących kluczową wagę do bezpieczeństwa, optymalnym rozwiązaniem będzie inna usługa Nenii, IP VPN MPLS.

Przegląd ofert
Trunki SIP znajdują się w ofercie zarówno znanych telekomów, jak i mniejszych operatorów. Wprawdzie usługa nie jest zbyt popularna, to jednak firmy działające w Polsce mają całkiem szerokie pole wyboru.

Netia wprowadziła SIP trunking do oferty w połowie ubiegłego roku. Podstawą do naliczania opłat jest ilość jednoczesnych połączeń możliwych do zrealizowania oraz opłaty za wygenerowany ruch telefoniczny, niezależnie od liczby użytkowanych numerów DDI. SIP trunking oferowany przez Netię opiera się na specyfikacji SIP Connect 1.x.

Obecnie na rynku jest wiele działających IP PBX wdrożonych w prywatnych sieciach abonenckich. W sieciach prywatnych typowy punkt styku z siecią operatorską jest realizowany poprzez dodatkową bramkę wyposażoną w interfejs ISDN PRA. W rozwiązaniu SIP Connect nie ma takiej potrzeby. W usłudze SIP trunking bazującej na specyfikacji SIP Connect, IP PBX zapewnia zarówno funkcjonalności grupowe jak i dla użytkownika końcowego. Dodatkowo w usłudze SIP trunking można wyróżnić dwa sposoby rejestracji: statyczną za pomocą niezmiennego adresu IP urządzenia klienta i rejestrację dynamiczną, np. dla urządzenia znajdującego się za NAT.

Usługa Telefonii IP EXATEL, realizowana w oparciu o SIP trunking oraz konwergentną platformę komunikacyjną IMS klasy operatorskiej, łączy cechy tradycyjnej telefonii z korzyściami płynącymi z szerokopasmowej sieci IP. Usługa pozwala na realizację pełnej gamy połączeń głosowych do sieci stacjonarnych oraz komórkowych, przesyłanie faksów, a także korzystanie z popularnych usług dodatkowych, np. CLIP, CLIR czy dostępu do szczegółowego billingu.

Zastosowanie trunków SIP, w odróżnieniu od tradycyjnych usług głosowych ISDN, realizowanych w technologii komutacji kanałów (64kbps), pozwala na obsługę dowolnej liczby połączeń jednoczesnych. Powyższa funkcjonalność umożliwia oferowanie usługi głosowej dostosowanej do potrzeb użytkownika oraz łatwe dokonywanie rozszerzeń i modyfikacji. Nieużywane w danej chwili pasmo do rozmów głosowych może zostać wykorzystane do transmisji danych. Mechanizmy priorytetyzacji pakietów przesyłanych w sieci IP, dostępne w ramach funkcjonalności usługi VPN MPLS, pozwalają na zagwarantowanie wysokiej jakości połączeń głosowych, a także poufność i bezpieczeństwo.

SIP trunking oferuje również FreecoNet. Usługa jest wykorzystywana standardowo w obsłudze wszystkich abonentów i bez dodatkowych opłat. FreecoNet udostępnia abonentom mechanizmy DDI. Umożliwiają one przypisanie do jednego konta użytkownika wielu numerów telefonicznych. Dzięki temu klient konfiguruje tylko jedno konto w swojej centrali IP-PBX. Inną funkcjonalnością stworzoną pod kątem SIP trunkingu jest wybór prezentacji numeru. Według kalkulacji sporządzonej przez FreecoNet dla firmy posiadającej 20 stanowisk, miesięczny koszt usługi wynosi 15,80 PLN brutto plus koszty połączeń od 0,02 PLN za minutę z naliczaniem sekundowym.

Crowley Data Poland pełną funkcjonalność SIP trunkingu wykorzystuje przy wymianie ruchu z operatorami telekomunikacyjnymi, odbywającej się przede wszystkim pomiędzy bramkami dostawców. Dla klientów, takich jak ISP, sieci osiedlowe, czy też firmy zaczynające swoją działalność telekomunikacyjną CDP oferuje usługę „konto SIP operatorskie wielonumerowe”. Klient otrzymuje konto SIP z przypisanymi do niego numerami. Cały ruch głosowy wychodzący od urządzenia klienta autoryzowany jest na podstawie źródłowego adresu IP, z którego terminowane jest połączenie. Na konto SIP zalogowane na urządzeniu klienta kierowane są połączenia przychodzące.

SIP trunking znajduje się również w ofercie mniejszych operatorów jak, np. ippon, Forweb, czy HaloNet. Telefonia Dialog oferuje obecnie usługę jako rozwiązanie niestandardowe, a jako produkt z „półki” pojawi się w czwartym kwartale bieżącego roku.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ