Sieci zaleją dane z urządzeń mobilnych

0

Cisco przedstawia wyniki badań i prognozy na lata 2008-2013 opracowane w ramach projektu Visual Networking Index (VNI) Mobile Data Traffic Forecast. Przedstawiają one tendencje rozwoju mobilnych aplikacji szerokopasmowych w sieciach IP, przewidując bardzo gwałtowny wzrost ilość przesyłanych danych.

Z badań VNI Mobile wynika, że w latach 2008-2013 globalnie nastąpi aż 66-krotny wzrost ruchu mobilnego. W podanym okresie roczna stopa wzrostu wyniesie prawdopodobnie 131%. Jeśli prognozy się sprawdzą, nastąpi przejście na Internet mobilny czwartej generacji (4G), co umożliwi użytkownikom dostęp do większej ilości multimediów, głównie wideo, na urządzeniach przenośnych oraz dostęp do różnorodnych mobilnych usług szerokopasmowych.

W 2013 r. światowy ruch mobilny może przekroczyć dwa eksabajty miesięcznie, w tym prawie 64% będą stanowiły filmy. W tym samym roku szerokopasmowe telefony komórkowe działające z szybkością większą niż 3G oraz przeznaczone do laptopów karty air card i karty do transmisji danych będą źródłem ponad 80% ogólnoświatowego ruchu mobilnego. Daleki Wschód będzie generować jedną trzecią całego mobilnego ruchu danych.

Pomiar szybkości sieci
Cisco udostępnia bezpłatną aplikację Cisco Global Internet Speed Test (GIST) do urządzeń iPhone i BlackBerry Storm. Program mierzy szybkość sieci Wi-Fi lub sieci telefonii komórkowej i dostarcza użytkownikowi informacji, jakie są możliwości ich telefonu w zależności od dostępnej aktualnie przepustowości. W programie zdefiniowano trzy zakresy szybkości: zakres do obsługi Internetu ― 150-449 Kbit/s, zakres do obsługi plików audio ― 450-749 Kbit/s i zakres do obsługi plików wideo ― powyżej 750 Kbit/s. Aplikacja ta pozwala również porównać szybkość własnej sieci z szybkością osiąganą przez innych użytkowników telefonów iPhone i BlackBerry Storm z całego świata.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ