Ruckus Wireless – wirtualizacja warstwy transmisji danych

0

Ruckus Wireless, Inc. przedstawił pierwszą na rynku zwirtualizowaną warstwę „data-plane” dla sieci Wi-Fi, umożliwiającą oddzielenie warstwy transmisji danych od warstwy kontrolnej w dużych sieciach bezprzewodowych. Operatorzy i przedsiębiorstwa zyskają maksymalną elastyczność w zakresie budowy sieci WI-FI poprzez możliwość rozproszenia warstwy wymiany danych w sieci, tak aby optymalizować koszty i pojemność systemu, wraz ze wzrostem zapotrzebowania użytkowników.
Nowe oprogramowanie – Virtual SmartZone ™ Data Plane (vSZ-D) – współpracuje z kontrolerami wirtualnymi SmartZone firmy Ruckus Wireless, które zapewniają zarządzanie sieciami bezprzewodowymi, jest znaczącym krokiem naprzód w zakresie budowy sieci zgodnej z architekturą Network Functions Virtualization (NFV), która przenosi kluczowe elementy sieciowe do warstwy programowej, umożliwiając ich uruchomienie na serwerach klasy enterprise.
Virtual SmartZone Data Plane zapewnia elastyczne i ekonomiczne podejście do agregacji i tunelowania danych dla potrzeb określonych aplikacji lub polityk bezpieczeństwa. Tradycyjny model tunelowania oparty o dedykowane rozwiązania wbudowane w funkcjonalność kontrolera sieci WI-FI wymaga zastosowania drogich kontrolerów fizycznych, które trzeba replikować w każdej lokalizacji. Prowadzi to do wzrostu kosztu rozwiązania i kompleksowych zmian w zakresie konfiguracji elementów sieciowych przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do tradycyjnego drogiego i skomplikowanego w rozwoju systemu tunelowania w oparciu o tradycyjne kontrolery, vSZ-D wirtualizuje funkcjonalność warstwy tunelowania i kontroli danych umożliwiając elastyczne uruchomienie tunelowania w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa.
Funkcjonalnie, wirtualna warstwa transmisji danych vSZ-D jest zarządzana przez kontroler Virtual SmartZone, umożliwiając niezależne skalowanie warstwy kontrolnej i transmisji danych. vSZ-D mogą być wdrażane w rozproszonych lokalizacjach lub centralnie, pozwalając na maksymalną elastyczność w budowaniu i transmisji danych w sieci WI-FI. Projekt oparty na NFV eliminuje ograniczenia fizycznego sprzętu i położenia geograficznego.
Kontrolery Virtual SmartZone oferują ogromną elastyczność: skalowalność do 300 000 podłączonych urządzeń, zapewniają obsługę na jednej platformie wielu osobnych przedsiębiorstw w trybie multi-tenant, a elastyczny model licencjonowania pozwala na stopniową rozbudowę systemu (WiFi-as-you–grow), tak by dostosować go do zmieniających się potrzeb biznesowych. Oprogramowanie kontrolera SmartZone obsługuje wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne bezprzewodowe punkty dostępu Ruckus ZoneFlexTM.

Kluczowe cechy vSZ-D to:

  • Tunelowanie danych z możliwością szyfrowania warstwy transmisyjnej: Możliwość szyfrowania ruchu dla każdego rodzaju tunelowania transmisji danych, w tym enkrypcję ruchu typu gościnnego; szyfrowane ruchu z urządzeń typu Point-of-Sale dla osiągnięcia zgodności z PCI; ruchu VoIP oraz ruchu wymiany danych podczas przełączania użytkownika pomiędzy punktami dostępowymi ( ang. roaming)
  • Dynamiczne skalowanie warstwy transmisji danych: Zapewnia skalowalność i elastyczność dla dużych sieci wymagających transmisji danych na poziomie 1Gbps, 10Gbps lub większej. System zapewnia automatyczne dostosowanie się do potrzeb transmisji danych z dynamiczną alokacją zasobów wraz ze wzrostem przepustowości.
  • Architektura klastrowa: Zapewnia skalowalność i elastyczność dla wdrożeń obsługujących do 30 000 punktów dostępu i 300 000 urządzeń. Pojedynczy kontroler Virtual SmartZone może zarządzać maksymalnie dwoma instancjami vSZ-D, a klaster czterech kontrolerów może obsługiwać do 8 instancji vSZ-D.
  • Wsparcie wielu hypervisor’ów Oprogramowanie vSZ-D może być uruchomione na hypervisorze VMware vSphere i KVM (OpenStack).

vSZ-D jest dostępny jako rozszerzenie istniejących kontrolerów Virtual SmartZone z portfolio Ruckusa – oferowanych w wersji „high-scale” (vSZ-H) dla operatorów i dużych przedsiębiorstw, oraz w wersji „essential” (vSZ-E) dla dużych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Oprogramowanie vSZ-D wymaga wersji 3.2 kontrolera vSZ-H lub vSZ-E. Ceny vSZ-D zaczynają się od 995 USD za instancję obsługującą do 1 Gbps transmisji danych.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ