Red Hat wydaje Ansible Tower 2.4

0

Red Hat zapowiedział wydanie Ansible Tower 2.4 – prostego, niewymagającego użycia agentów i oferującego duże możliwości narzędzia open source do automatyzacji systemów. Rozwiązanie to pomaga zespołom DevOps w zarządzaniu systemami i optymalizowaniu wdrożeń poprzez dodanie funkcji kontrolnych, zabezpieczających i delegacyjnych.

Kluczowe nowe funkcje w Ansible Tower 2.4 to m.in.:
– Uwierzytelnianie OAuth za pośrednictwem usług GitHub i Google. Wiele organizacji zarządza tożsamością i uwierzytelnianiem z wykorzystaniem usług zewnętrznych dostawców. Ansible Tower 2.4 dodaje obsługę pobierania informacji o użytkownikach i zespołach z GitHub lub Google Apps za pomocą OAuth2. Dzięki temu Ansible Tower może pobierać dane od dostawców, z których usług organizacja już korzysta, co zapobiega powielaniu kont użytkowników lub grup.
– Obsługa uwierzytelniania korporacyjnego na potrzeby SAML 2.0 i RADIUS: Ansible Tower 2.4 rozszerza istniejące wsparcie uwierzytelniania korporacyjnego LDAP/AD poprzez dodanie obsługi SAML 2.0 do zarządzania tożsamością i autoryzacją oraz RADIUS do zarządzania uwierzytelnianiem. Dzięki tym funkcjom można łatwo integrować Ansible Tower z mechanizmami i funkcjami uwierzytelniającymi (takimi jak uwierzytelnianie dwuczynnikowe), których przedsiębiorstwa już używają.
– Konfigurowalne limity i ograniczenia czasu sesji. Wiele przedsiębiorstw ma specyficzne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, na przykład wymaga, aby użytkownik mógł zalogować się w Ansible Tower tylko z jednego komputera jednocześnie. W Ansible Tower 2.4 można teraz skonfigurować nie tylko czas sesji (z automatycznym wylogowaniem), ale również ograniczyć użytkowników do konkretnej liczby jednoczesnych sesji. Jeśli zasady bezpieczeństwa wymagają, żeby użytkownik miał tylko jedną aktywną sesję, Ansible Tower 2.4 może unieważnić dowolną sesję, którą otworzono w innym miejscu, gdy użytkownik zaloguje się z nowego komputera.
– Oznaczanie oprogramowania własną marką. Administratorzy Ansible Tower mogą teraz dostosować logo na ekranie logowania do Ansible Tower, a także dodać własne komunikaty logowania i banery, które dostarczają szczegółowych informacji o używanych systemach.

Ansible Tower 2.4 to pierwsze wydanie od czasu nabycia Ansible przez Red Hat w październiku 2015 r. Jest ogólnie dostępne w 30-dniowej wersji próbnej na platformach Vagrant i Amazon EC2 lub do pobrania w celu instalacji w siedzibie klienta lub w chmurze. Pod adresem www.ansible.com/tower można dowiedzieć się więcej o Ansible Tower i pobrać wersję próbną rozwiązania.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ