Przestarzałe systemy IT w korporacjach

0

Odsetek starzejących się, czy wręcz przestarzałych urządzeń we współczesnych sieciach korporacyjnych na świecie jest najwyższy od sześciu lat – informuje Data Dimension.

To pokazuje, że światowy kryzys finansowy ostatnich lat ma negatywny wpływ na dzisiejszą sytuację. Ponad 51% ocenionych urządzeń to sprzęt starzejący (od 3-5 lat) się lub przestarzały (co najmniej 5 lat). Dodatkowo, 27% wszystkich urządzeń osiągnęło “późny” etap cyklu życia produktu, co oznacza, że są również na etapie, na którym jego dostawcy zmniejszają zakres wsparcia serwisowego. Powyższe dane pochodzą z opublikowanego dziś rocznego raportu Network Barometer Report 2014 firmy Dimension Data. Po raz pierwszy Network Barometr Report został opublikowany w roku 2009. Tegoroczny raport powstał na bazie danych zebranych w roku 2013, czyli 288 ocen technologicznych, które objęły 74 tysiące urządzeń działających w organizacjach różnych wielkości, we wszystkich sektorach gospodarki w 32 krajach. Dodatkowo dane pochodzą z bazy 91 tysięcy zdarzeń serwisowych, dotyczących sieci klientów obsługiwanych przez Dimension Data.

Raoul Tecala, Business Development Director for Networking w firmie Dimension Data zwraca uwagę na fakt, iż e ciągu kilku ostatnich lat obserwowaliśmy stały wzrost udziału starzejących się i przestarzałych urządzeń. – Pomimo tego, że wiadomo, iż cykl odświeżenia technologii jest nieunikniony nasze dane wskazują, że organizacje odkładają te decyzje w czasie dłużej, niż oczekiwaliśmy – dodaje.

Tecala podaje trzy główne przyczyny tego trendu. Po pierwsze, w następstwie kryzysu ekonomicznego, organizacje nadal kładą duży nacisk na oszczędności, w szczególności na zmniejszenie wydatków (budżetu capex). Po drugie, rosnąca dostępność usług ICT w modelu as-a-service obniża potrzebę inwestowania organizacji we własną infrastrukturę. W końcu, jesteśmy zdania, że zbliżająca się era Software Defined Network może mieć wpływ na to, że organizacje zwlekają z podjęciem decyzji w zakresie wyboru i wdrożenia nowej technologii – jest to czynnik, z którym należy się poważnie liczyć w nadchodzących 18-36 miesiącach.
“Oczekujemy, że wzrost w zakresie cloud computingu, mobilności i liczby podłączanych różnych urządzeń będzie skutkować dodatkowym obciążeniem sieci, a to spowoduje, że klienci będą zmuszeni do przeglądu całej infrastruktury sieciowej, a nie tylko pojedynczych urządzeń,” wyjaśnia Tecala. Patrząc na dane z perspektywy regionalnej, obie Ameryki, Azja Pacyficzna i Europa wykazały znaczny wzrost odsetka starzejących się i przestarzałych urządzeń, podczas gdy Australia oraz region Środkowego Wschodu i Afryki (MEA) odnotował niewielką poprawę w porównaniu z minionym rokiem. “Większość tych wzrostów wyjaśniają dane makroekonomiczne. Wydatki na sieci są często wypadkową warunków gospodarczych w regionie: spadają w okresach zastojów i wzrastają w czasie lepszej koniunktury.” “W minionym roku Australia i region MEA wykazały wyższy odsetek (ponad 50%) starzejących się i przestarzałych urządzeń w porównaniu z obiema Amerykami (37%), Europą (41%) i Azją Pacyficzną (44%). Trend ten odzwierciedla spowolnienie gospodarcze w regionie MEA i w Australii. Na odsetek starzejących się urządzeń w regionie Azji Pacyficznej wpłynął kryzys ekonomiczny. Ameryki kontynuowały stały wzrost, dlatego odsetek starzejących się urządzeń nie był tak wysoki, jak w innych regionach,” dodaje Tecala.

Inne ciekawe dane dotyczące starzejących się i przestarzałych urządzeń w sieciach z raportu Network Barometer Report:
• Duże wzrosty wykazały trzy sektory: usługi finansowe (+13%); administracja rządowa, ochrona zdrowia i oświata (+11%) oraz dostawcy usług i telekomunikacja (+33%). W sektorach usług finansowych, administracji rządowej, ochronie zdrowia i oświacie wzrost odsetka starzejących się i starych urządzeń jest, zdaniem Dimension Data, pozostałością światowego kryzysu finansowego ostatnich lat. Skutkiem jest widoczna w tych sektorach tendencja do odkładania decyzji o odświeżeniu technologii z powodu braku środków na cele, które nie są postrzegane przez organizacje jako krytyczne.

• W sektorze dostawców usług i telekomunikacyjnym, znaczne starzenie się sprzętu może być efektem kilku czynników. Dostawcy usług i firmy telekomunikacyjne to duże organizacje z licznym personelem i stosunkowo dojrzałymi procesami zarządzania infrastrukturą sieciową. Takie organizacje mogą pozwolić sobie na podjęcie większego ryzyka starzenia się sieci.

Dostawcy usług mogą także czekać z odnową zasobów, które dostarczyli swoim klientom. W wielu przypadkach, urządzenia te służą jedynie jako CPE (Customer Premise Equipment), czyli zakończenie dostarczonej przez operatora usługi. W takich sytuacjach dostawca może nie potrzebować zaawansowanych urządzeń lub nowszego sprzętu, nie ma więc motywacji do odświeżenia lub upgrade`u infrastruktury.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ