Przełączniki wieżowe (stackable switches) – zalety i kryteria wyboru

0

Przełączniki wieżowe umożliwiają dostarczenie użytkownikom końcowym gigabitowej przepustowości, a jednocześnie są tańsze i zajmują mniej miejsca, niż przełączniki modularne. W tym artykule przedstawiamy zalety korzystania z przełączników wieżowych i omawiamy pokrótce czynniki decydujące o tym, czy warto wdrożyć tego typu urządzenia. W kolejnym artykule omówimy bardziej szczegółowo ich funkcjonalność i dokonamy przeglądu oferty rynkowej.

Konwergencja w świecie IT nie jest niczym nowy, ale zalew sieci transmisją głosu i wideo stawia przed firmami nowe wyzwania, jak zapotrzebowanie na większe przepustowości, zapewnienie jakości usług (QoS) oraz przeprowadzenie nowych inwestycji, które zapewnią działanie sieci przez dłuższy okres. Instalując nowe przełączniki wieżowe (nazywane potocznie przełącznikami stakowalnymi), firma może nie tylko korzystać z większych przepustowości, ale otrzymuje również szereg nowych funkcjonalności. W dużych korporacjach znajdą one zastosowanie na brzegu sieci, natomiast w firmach średniej wielkości mogą pracować w rdzeniu.

Gigabitowa przepustowość na brzegu sieci
Podłączając komputery użytkowników łączami GE, firma tworzy podstawę do wdrożenia zaawansowanych aplikacji, umożliwiających korzystanie z nowoczesnych form komunikacji, jak telefonia IP czy wideokonferencje. Przykładowo, użytkownicy mogą korzystać z wideokonferencji, zamiast podróżować służbowo na spotkania, co pozwala ograniczyć firmie koszty wyjazdów. Podobnie w przypadku telefonii IP, która pozwala obniżyć koszty połączeń międzymiastowych i międzynarodowych. Poza tym taka przepustowość zwiększa produktywność pracowników, ponieważ mają oni szybszy dostęp do zasobów sieciowych.

Zapewnienie jakości usług
Telefonia VoIP, jeśli ma spełniać swoje zadania, musi zapewnić dobrą jakość głosu, bez zakłóceń spowodowanych opóźnieniami czy zbyt małą przepustowością sieci. Transmisja głosu w czasie rzeczywistym nie toleruje opóźnień czy utraconych pakietów. Przełączniki wieżowe oferują zaawansowane mechanizmy Quality of Service, np. standard IEEE 802.1p. Wykorzystują one osiem sprzętowych kolejek QoS na każdym porcie, co pozwala ustalać priorytety dla ruchu sieciowego i zapewnić odpowiednią przepustowość dla różnych aplikacji, nie tylko VoIP.

Poprawa bezpieczeństwa
Przełączniki wieżowe mają funkcje zabezpieczeń, które pozwalają poprawić ochronę w zakresie dostępu do sieci. Z reguły wbudowane są takie rozwiązania, jak SSH (Secure Shell), SSL (Secure Sockets Layer), SNMP (Simple Network Management Protocol), protokół uwierzytelniania IEEE 802.1x czy możliwość konfiguracji vLAN’ów.

SSH oferuje mechanizmy uwierzytelniania i szyfrowania komunikacji, które pozwalają administratorom na zdalny dostęp z wykorzystaniem telnetu i zarządzanie przełącznikiem w trybie tekstowym. Z kolei SSL zapewnia bezpieczny dostęp do graficznego interfejsu webowego. RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) blokuje pakiety dopóki użytkownik nie dokona uwierzytelnienia, zaś listy kontroli dostępu ACL (Access Control Lists) dopuszczają użytkowników tylko do obszarów sieci, do których ci mają uprawnienia.

Wysoka dostępność
Bez wątpienia przestoje serwisowe czy awarie przełączników nie mogą być tolerowane. Dlatego przełączniki wieżowe są wyposażane w mechanizmy wysokiej dostępności, m.in. redundantne zasilanie, agregację połączeń (standard IEE 802.3ad określany także jako LACP – Link Aggregation Control Protocol), close loop stacking, czy zarządzanie odporne na awarie. Technologia close loop stacking sprawia, że awaria jednego z przełączników czy połączeń w ramach przełącznika wieżowego nie powoduje awarii całego systemu. Agregacja połączeń pozwala utrzymać wysoką dostępność nawet w momencie przeciążenia sieci. Tego typu mechanizmy zapewniające stałą przepustowość pomagają także w ochronie przed awariami.

Ograniczanie kosztów dzięki zasilaniu przez Ethernet (Power over Ethernet)
Wiele modeli przełączników jest wyposażonych w porty Ethernet z funkcją PoE, która umożliwia zasilanie urządzeń sieciowych przez okablowanie Ethernet. To daje firmie znaczne oszczędności, jeśli chodzi o inwestycje w okablowanie. Podobnie, jak w przypadku telefonów podłączanych do linii POTS (Plain Old Telephone Service), telefony IP podłączone przez port PoE mogą być zasilane z tego samego kabla, przez który odbywa się transmisja danych. PoE może służy również do zasilania kamer monitoringu, punktów dostępowych Wi-Fi i szeregu różnych urządzeń sieciowych. Przełączniki z PoE ułatwiają instalację tych urządzeń i ograniczają koszty, eliminując konieczność kładzenie dodatkowych kabli. Poza tym pozwalają na montaż w miejscach, gdzie wcześniej nie było to możliwe ze względu na ograniczenia techniczne. Więcej na temat PoE piszemy w artykule „Energooszczędność w sieciach IP”.

Większa efektywność, mniejsze koszty zarządzania
Przełącznik wieżowy redukuję liczbę kabli, co prowadzi do zwiększenia efektowności pracy działu IT i obniżenia kosztów zarządzania. Przełącznik wieżowy jest łatwiejszy w zarządzaniu, co jest szczególnie ważne, gdy w firmie dział IT ma ograniczoną liczbę pracowników. Podczas rozbudowy sieci warto rozważyć wykorzystanie przełączników wieżowych, żeby zastąpić nimi zdublowaną infrastrukturę sieciową i ograniczyć ilość okablowania.

Jedną z największych zalet przełączników wieżowych są ich funkcje zarządzania. Nawet przy wykorzystaniu maksymalnej liczby urządzeń w stosie – z reguły jest to osiem przełączników na stos – nadal zarządza się nimi, jak jednym urządzeniem logicznym. Oprogramowanie obsługujące stos pozwala zarządzać tymi przełącznikami przez jeden adres IP. To istotne, szczególnie w przypadku małych działów IT.

Elastyczne wdrożenie
Inaczej, niż w przypadku wielu innych urządzeń, przełączniki wieżowe oferują wydajność, która powinna wystarczyć na kilka lat. Przykładowo, przełączniki wieżowe mogą być łączone w pary i wykorzystywane w rdzeniu sieci, aby zapewnić komunikację między serwerami lub pomiędzy lokalizacjami odległymi geograficznie. Gdy z czasem firma dokona wymiany urządzeń w rdzeniu sieci, przełączniki wieżowe można rozdzielić i zainstalować na brzegu sieci. Pojedynczy przełącznik wieżowy wystarczy do obsługi dużego budynku.

Przygotowanie do rosnących wymagań
Firma może w tej chwili nie potrzebować jeszcze przepustowości 10GE, ale w przyszłości wymagania mogą się zmienić. Większość przełączników wieżowych można wyposażyć w moduły 10GE i dostosować je do rosnących potrzeb. Podobnie z telefonią VoIP. Firma może nie być gotowa do wykorzystania tej technologii, ale stopniowo przygotować swoją infrastrukturę sieciową do obsługi tego rodzaju komunikacji.

Zgodność z IPv6
Najistotniejszą różnicą między obecnie używanym protokołem IPv4, a jego następcą IPv6 jest liczba dostępnych adresów. W przypadku IPv4 jest to ok. 4 miliardów, z czego prawie 90% zostało już wykorzystane. Liczba adresów IPv6 jest niemal nieskończona. Inwestując w nowy sprzęt sieciowy, warto wybrać urządzenia obsługujące IPv6, ponieważ upowszechnienie tego protokołu wydaje się nieuchronne w ciągu najbliższych 2-3 lat. Więcej na temat protokołu IPv6 piszemy w artykule „IPv6 – nowe funkcje i bezpieczeństwo”.

Jakie czynnik decydują, że warto zainwestować w przełącznik wieżowy?
Zanim przejdzie się do porównywania konkretnych modeli przełączników wieżowych, należy odpowiedzieć na kilka ważnych pytań dotyczących firmowej sieci i wymagań (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych), które firma musi spełniać.

  • Czy w firmie korzysta się z urządzeń sieciowych jednego producenta? Jeśli tak, warto spróbować wynegocjować z producentem lepsze ceny. Być może w takich przypadkach standardowo ma on przygotowaną lepszą ofertę.
  • Z jakich aplikacji firma zamierza korzystać w przyszłości? Przykładowo, jeśli firma przymierza się do wdrożenia telefonii IP, należy wybrać przełączniki, które będą sprawnie obsługiwać ten rodzaj ruchu sieciowego.
  • Jakie są prognozy rozwoju firmy? Należy wziąć to pod uwagę i rozważyć zakup urządzeń z odpowiednim zapasem portów i mocy obliczeniowej.
  • Jaka jest topologia sieci? Środowisko, które będzie obsługiwał przełącznik, jest ważnym czynnikiem decydującym o wyborze tego urządzenia.
  • Jakie są wymagania dotyczące wydajności całego przełącznika oraz w przeliczeniu na pojedyncze porty? Parametry przełącznika należy tak dobrać, żeby spełniały najwyższe oczekiwania odnośnie wydajności.
  • Jakie urządzenia sieciowe, jak serwery i inne przełączniki, będą podłączone do przełącznika wieżowego? Najlepiej jest zrobić przegląd urządzeń, aby mieć pewność, że wszystkie będą ze sobą współdziałać.
  • W którym miejscu w sieci będzie działać przełącznik? Czy jest możliwe, że w przyszłości będzie działać w innym miejscu? Niektóre z przełączników wieżowych mogą działać również w rdzeniu małej sieci, np. w zdalnych oddziałach.
PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ