Prognozy ruchu IP do roku 2012

0

Cisco zainicjowało projekt Visual Networking Index, w ramach którego prowadzone są badania mające na celu śledzenie i prognozowanie natężenia ruchu w Internecie – ilości przesyłanych danych w rozbiciu na aplikacje czy regiony. Firma przedstawiła już pierwsze wyniki oraz prezentuje metodologię prowadzenia badań.

Z prognoz opracowanych w ramach Visual Networking Index (VNI) wynika, że głównymi czynnikami napędzającymi wzrost ilość danych przesyłanych z wykorzystaniem protokołu IP, zarówno przez przedsiębiorstwa jak i użytkowników indywidualnych, będzie coraz większe wykorzystanie aplikacji wideo, serwisów Web 2.0 (społeczności internetowe) i aplikacji do pracy grupowej. Kombinacja tych technologii jest określana mianem wizualnego wykorzystania sieci (visual networking) – stąd wzięła się nazwa projektu VNI. Wyniki zostały opracowane na podstawie analiz przygotowanych przez Cisco oraz prognoz niezależnych analityków.

Wnioski z badań
W 2012 roku ilość danych przesyłanych z wykorzystaniem protokołu IP przekroczy pół zettabajta. Według prognoz miesięczna transmisja osiągnie 44 eksabajty, co w ciągu roku da ruch na poziomie 522 eksabajtów. Zettabajt danych, czyli 1000 eksabajtów, zostanie przesłany po roku 2012. W badaniach nie uwzględniono ruchu sygnalizacyjnego IP, jednak można łatwo oszacować jego wielkość, ponieważ w przybliżeniu wynosi ok. 3% przenoszonych danych.

Do 2012 roku ruch IP będzie się podwajać co dwa lata. W sumie do 2012 roku ruch IP wzrośnie sześciokrotnie. Głównymi czynnikami napędzającymi wzrost będzie transmisja obrazu w rozdzielczości HD i popularyzacja szerokopasmowego dostępu do Internetu. W tym okresie ruch IP generowany przez indywidualnych użytkowników sprawi, że co roku ilość przesyłanych danych będzie przyrastać o 46%.

W 2007 roku odnotowano bardzo duży wzrost ilości danych przesyłanych sumarycznie z wykorzystaniem protokołu IP oraz w Internecie – wyniósł on 57%. Szacuje się, że w 2008 roku wzrost będzie jeszcze większy i osiągnie 62%. Natomiast licząc tylko dane przesyłane w Internecie, wzrost wyniósł 48% w 2007 roku oraz wyniesie prawdopodobnie 51% w 2008 roku. Podobne szacunki przedstawił Andrew Odlyzko z Uniwersytetu Minnesota, powszechnie uznawany za eksperta od ruchu danych w Internecie. Cisco prognozuje, że w 2009 roku wzrost nadal będzie duży (ok. 42%), ale z roku na rok będzie spadać.

Sieci bezpośredniej wymiany plików (P2P) generują obecnie 600 petabajtów transmisji miesięcznie, co odpowiada 150 milionom płyt DVD. Jest to więcej, niż w zeszłym roku, ale udział sieci P2P w ogólnym ruchu generowanym przez użytkowników indywidualnych spadł do 51% w porównaniu z 60% w roku ubiegłym. Wynika to głównie z faktu, że znacznie zwiększyła się transmisja wideo. W mniejszym stopniu było to spowodowane wzrostem popularności pobierania plików z serwisów WWW w niektórych regionach świata. Obecnie jedna czwarta ruchu konsumenckiego w Internecie to transmisja wideo. Ten udział nie uwzględnia filmów przesyłanych w sieciach P2P. Transmisja wideo wzrosła z 12% w 2006 do 22% w 2007 roku, a pod koniec 2008 roku osiągnie 31%.

Warto zauważyć, że niewielki będzie udział transmisji VoIP, ponieważ wymaga ona stosunkowo niewielkiej przepustowości. Natomiast ISP, aby zapewnić odpowiednią jakość transmisji danych wrażliwych na opóźnienia, będą zwiększać przepustowość.

Transmisja wideo w 2012 roku będzie wynosić prawie 50% całego ruchu generowanego przez użytkowników indywidualnych. Z tego ok. 62% stanowić będą filmy przesyłane z Internetu do komputerów, a 36% to filmy pobierane z Internetu i wyświetlane bezpośrednio na telewizorach.

Transmisja wideo w sieciach kablowych nie wykorzystujących protokołu IP będzie rozwijać się jeszcze gwałtowniej. Głównymi czynnikami stymulującymi wzrost będą coraz częstsze oglądanie filmów na żądanie oraz popularyzacja formatu HD. Takie konsumenckie rozwiązania, jak IPTV oraz CATV, będą charakteryzować się rocznym wzrostem ilości przesyłanych danych na poziomie 68% w latach 2007-2012.

W tym okresie jeszcze szybciej będzie przyrastać ruch generowany przez użytkowników urządzeń mobilnych. Szacuje się, że będzie się on podwajać w ciągu roku. Przyczynią się do tego komputery przenośne wyposażone w urządzenia szerokopasmowego, bezprzewodowego dostępu do Internetu. W niektórych regionach świata mobilny dostęp stanie się substytutem dostępu kablowego.

Nieco wolniej od ruchu generowanego przez konsumentów będzie rosła transmisja biznesowa. W latach 2007-2012 można oczekiwać rocznego wzrostu ilości transmitowanych danych na poziomie 35%. Przyczynią się do tego: popularyzacja szerokopasmowego dostępu wśród małych firm oraz rosnące zainteresowanie korporacji zaawansowanymi rozwiązaniami do komunikacji wideo. Największy wzrost ruchu biznesowego będzie następował w krajach rozwijających się oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Niższa stopa wzrostu będzie zauważalna w Ameryce Północnej, Zachodniej Europie i Japonii. Nadal jednak najwięcej danych będzie transmitowanych przez firmy w Ameryce Północnej.

Pełne wyniki badań: www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-481360_ns827_Networking_Solutions_White_Paper.html.

Wideo w wyborach prezydenckich
W ramach badań Visual Networking Index oceniano także wpływ oglądania materiałów wideo w Internecie i zastosowanie innych mediów społecznych na zaangażowanie Amerykanów w politykę. Wyniki pokazały, że materiały wideo dostępne w Internecie odgrywają coraz większą rolę jako źródło informacji o kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych.

Przepytano ok. 1800 obywateli Stanów Zjednoczonych uprawnionych do głosowania. Każdy uczestnik wskazywał swoje preferencje polityczne: demokraci, republikanie, kandydaci niezależni lub brak preferencji. Najważniejsze wyniki badań:

  • 1. Od roku 2004 liczba odwiedzin popularnych serwisów z materiałami wideo wzrosła pięciokrotnie.
  • 2. 62% pytana wskazało Internet jako regularne źródło informacji i relacji
  • 3. Z przebiegu kampanii prezydenckiej w 2008 r. Lepszy wynik osiągnęła jedynie telewizja (82 procent respondentów).
  • 4. Około 30% osób uprawnionych do głosowania oglądało w Internecie relacje z wydarzeń mających miejsce w trakcie kampanii.
  • 5. Osoby oglądające materiały wideo dotyczące aktualnej kampanii w Internecie sprawiają wrażenie bardziej zaangażowanych w jej przebieg od osób zwracających się ku telewizji. 62 procent osób oglądających materiały wideo w Internecie na bieżąco śledzi najnowsze informacje. W przypadku osób oglądających telewizję jest to tylko 37%.
PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ