Początek zielonej rewolucji – Europejski Kodeks Postępowania dot. wydajności energetycznej centrów danych

0

Znaczący wzrost kosztów zużycia energii generowanego przez infrastrukturę IT przedsiębiorstw oraz ostatnie regulacje wprowadzone w Wielkiej Brytanii i UE, zobowiązujące rządy krajów członkowskich do redukcji emisji dwutlenku węgla o 80% do 2050 r. powodują, że producenci sprzętu IT stają się coraz bardziej świadomi swojej odpowiedzialności za środowisko.

Urząd ds. Energii i Zmian klimatu w Wielkiej Brytanii zaprezentował badania, z których wynika, że centra danych są odpowiedzialne za zużycie 3% energii elektrycznej w tym kraju. Przykład ten pokazuje, jak duże znaczenie ma energooszczędność centrów danych w dyskusji na temat roli branży IT w obniżaniu emisji dwutlenku węgla w Europie i wypełnianiu zobowiązań w zakresie ochrony środowiska.

Podstawą osiągnięcia przez kraje rygorystycznych celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla będzie Europejski Kodeks Postępowania (2.11.2008 r.) dotyczący wydajności centrów danych. Główną przesłanką przemawiającą za opracowaniem kodeksu było efektywne obniżenie zużycia energii bez ograniczania wysokiej dostępności, jaką centra danych zapewniają niektórym przedsiębiorstwom.

Kodeks przewiduje współpracę z organizacjami w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, w ramach której mogą one występować jako uczestnik (operator centrum danych) lub jako jednostka wspierająca (dostawcy i instytucje, które promują kodeks). Wśród firm przyjętych zarówno do grona „uczestników”, jak i organizacji wspierających kodeks znalazł się również HP. W ramach współpracy, zależnie od jej zakresu, firmy IT będą monitorować, oceniać i udoskonalać procesy zapewniające ograniczenie zużycia energii w Europie. Przykładowo HP co roku będzie przedstawiać Komisji Europejskiej dane na temat najlepszych praktyk dla przedsiębiorstw, umożliwiających osiągnięcie optymalnego poziomu zużycia energii. W ciągu najbliższych 12 miesięcy wyzwaniem dla firm będzie m.in. rozwój strategii energetycznej dla centrów danych, która pozwoli na prawdziwe zmiany.

Idealnym przykładem „zielonego” podejścia było zaprezentowane na początku 2009 r. centrum danych następnej generacji, wykorzystującego innowacyjną usługę wielowarstwowego projektowania hybrydowego (Multi-Tiered Hybrid Design). Centra danych często są projektowane zgodnie z jedną specyfikacją, wymagającą spełnienia najwyższych standardów dostępności dla kilku strategicznych procesów w biznesie.

Obecnie jednak większość systemów i aplikacji obsługiwanych przez centrum danych nie jest kluczowa dla wszystkich systemów. Oznacza to, że duża część energii jest niepotrzebnie pobierana przez infrastrukturę chłodzącą i inne systemy wspierające, generując zbędne wydatki. Prawdziwą korzyścią rozwiązania Multi-Tiered Hybrid Design jest to, że umożliwia kilku środowiskom operacyjnym samodzielną pracę i pobór energii odpowiadający ważności danego systemu.

Kolejnym obszarem, który zawsze stwarzał problemy w kwestii oszczędności był system chłodzenia w centrach danych. Już dawno zauważono, że więcej energii zużywane jest do chłodzenia centrum danych niż do zasilania jego infrastruktury IT. Mając powyższy fakt na uwadze, stworzyliśmy kilka systemów zarządzania chłodzeniem, które mogą obniżyć koszty ponoszone przez centra danych nawet o 40% rocznie.

Jeśli postępujące zanieczyszczenie środowiska i nadchodzące zmiany prawne nie będą wystarczającym powodem dla firm przemawiającym za wyborem „zielonych” rozwiązań, to mocny argument stanowić zaczną korzyści biznesowe.

Obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań do zarządzania ograniczaniem mocy, np. takich jak HP Insight Control Environment (ICE) i Dynamic Power Capping, które pozwalają na dostarczanie w czasie rzeczywistym przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, bardzo dokładnych informacji na temat poboru energii urządzeń. Dzięki temu możliwe jest proste i efektywne zarządzanie ograniczaniem mocy wszystkich obudów i serwerów, a tym samym pełne wykorzystanie inwestycji poniesionych na centrum przetwarzania danych. W przypadku centrum wytwarzającego 1 MW oznacza to oszczędności rzędu 16 mln USD rocznie.

Z ostatnich badań wynika jednak, że największą przeszkodą, która spowalnia proces wprowadzania energooszczędnych rozwiązań, jest brak jasności, kto dokładnie jest odpowiedzialny za tę zmianę. Wiadomo, że firmy IT, którym uda się przekonać do „zielonej” polityki ważnych udziałowców – zyskają przewagę.

Dyrektorzy IT, dyrektorzy generalni i dyrektorzy finansowi muszą dojść do porozumienia w sprawie strategii biznesowej, która jest zarazem przyjazna dla środowiska i atrakcyjna finansowo. Powinni być w pełni przekonani do wybranych rozwiązań, aby wspierać wizję począwszy od procesu ustalania strategii działań a skończywszy na monitorowaniu postępów. Z szeroką gamą rozwiązań technologicznych, które redukują emisję dwutlenku węgla i odpadów, możliwe jest pogodzenie ekologicznej wizji i biznesowych celów.

Piotr Mękarski, kierownik ds. ochrony środowiska w HP Polska

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ