Pięć razy więcej ruchu w sieciach IP

0

Prowadzone przez Cisco badania pokazują, że do 2013 roku należy spodziewać się pięciokrotnego wzrostu ruchu w sieciach IP, co będzie odpowiadać 56 eksabajtom danych miesięcznie.

W 2013 roku ruch IP w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej będzie mniej więcej na równym poziomie i wyniesie ok. 13 eksabajtów miesięcznie. Największy ruch będzie na Bliskim i Dalekim Wschodzie, gdzie osiągnie 21 eksabajtów miesięcznie, natomiast najszybszy wzrost nastąpi w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki — 51% rocznie, co przełoży się na 1 eksabajt miesięcznie.

Badania Visual Networking Index (VNI) wskazują również na podłoże tego wzrostu – są to przede wszystkim technologie przesyłania obrazu wideo za pośrednictwem sieci szerokopasmowych, rozwiązania mobilne oraz cyfrowa wielozadaniowość (digital multitasking). Do roku 2013 suma wszystkich form wideo (TV, VoD, transmisja wideo przez Internet oraz sieci P2P) przekroczy 90% ogólnoświatowego ruchu IP generowanego przez użytkowników indywidualnych.

Ilość danych przesyłanych w sieciach mobilnych będzie rosnąć niemal dwukrotnie każdego roku w latach 2008–2013 — zatem w tym okresie nastąpi mnie więcej 64-krotny wzrost. W roku 2013 prawie 64% danych przesyłanych na całym świecie za pośrednictwem sieci mobilnych będzie związanych z technologią wideo.

Do roku 2013 aktywna cyfrowa wielozadaniowość, np. słuchanie muzyki z Internetu, a jednocześnie pracowanie w sieci, przeglądanie stron WWW, korzystanie z komunikatora lub rozmawianie przez telefon, również przełoży się na zwiększenie ruchu (wzrost ten będzie odpowiadał sześciu dodatkowym godzinom dziennie sprzężonym przez użytkownika w sieci).

Cisco udostępniło prosty kreator, umożliwiający tworzenie własnych raportów i prognoz, np. dla poszczególnych regionów, aplikacji i segmentów użytkowników. Więcej informacji na stronie
Cisco VNI Forecast widget.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ