Optymalizacja zużycia energii w serwerowni

0

APC prezentuje udoskonalone oprogramowanie InfraStruxure Management służące do planowania infrastruktury fizycznej z uwzględnieniem optymalizacji poboru mocy.

Oprogramowanie to ułatwia wybranie takich elementów infrastruktury, które pozwolą na ogranicznie kosztów zasilania Nowy pakiet oprogramowania APC InfraStruxure Management pozwala na uzyskanie informacji o niewykorzystywanej mocy, wieku i kondycji sprzętu, bieżącej i historycznej efektywności zużycia energii (PUE), wykorzystaniu i kosztach energii, a ponadto dokonuje symulacji stanu przyszłego. Pakiet zapewnia lepszą wizualizację działalności centrum danych, poprzez prekonfigurowane i niestandardowe widoki map, raporty o trendach, wgląd w stan infrastruktury fizycznej oraz dokładne informacje o poszczególnych lokalizacjach. Pakiet obejmuje programy InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Operations, InfraStruxure Central 6.0, InfraStruxure Capacity 6.0 i InfraStruxure Mobile 6.0. Integruje się z systemami zarządzania budynkiem.

Oprogramowanie InfraStruxure Energy Efficiency umożliwia identyfikację strat efektywności, pozwalając ustalić faktyczny pobór mocy przez sprzęt. Ponadto udostępnia dane pozwalają na analizę wykorzystania energii przez poszczególne podsystemy i zrozumienie, jak można zwiększyć ich energooszczędność. Dane dotyczące podsystemów mogą być mierzone lub szacowane.

Z kolei InfraStruxure Central 6.0 monitoruje urządzenia sieciowe ii integruje je z innymi systemami zarządzania dostarczając pełnego obrazu centrum danych. Nowa wersja oprogramowania umożliwia komunikację z systemami zasilania i infrastrukturą budynku, na przykład z generatorami i klimatyzatorami. Ponadto zarządza jakością prądu w sieci energetycznej poprzez interakcję z miernikami energii w budynku, a także dostarcza informacji o wykorzystaniu energii poprzez.

Pakiet uzupełniają InfraStruxure Capacity 6.0 i InfraStruxure Mobile 6.0. InfraStruxure Capacity 6.0 pomaga planować i optymalizować wykorzystanie faktycznych możliwości infrastruktury fizycznej. Oprogramowanie InfraStruxure Mobile 6.0, oparte na urządzeniach mobilnych Motorola MC70, umożliwia bezprzewodowe zarządzanie serwerownią.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ