Optymalizacja sieci od Blue Coat

0

Blue Coat Systems udostępnia pakiet technologii Application Delivery Network przeznaczony do kontroli wydajności i bezpieczeństwa aplikacji oraz danych przesyłanych w sieci. Rozwiązanie pozwala uzyskać szczegółowe informacje na temat działających w sieci aplikacji oraz daje kontrolę nad ich funkcjonowaniem.

Application Delivery Network umożliwia pracownikom działu IT monitorowanie wydajności oprogramowania oraz przydzielanie zasobów zgodnie z potrzebami firmy. Oferowane przez firmę Blue Coat urządzenia PacketShaper obsługują ponad 600 aplikacji. Rozwiązanie monitoruje również ponad 100 atrybutów przypisanych do zainstalowanego w firmie oprogramowania. Monitoruje czasy odpowiedzi oraz wykorzystanie zasobów na poziomie aplikacji. Poprawia wydajność poprzez wykorzystanie mechanizmów QoS oraz przyspiesza transmisję danych w sieciach WAN, dokonując ich kompresji.

Z kolei urządzenia ProxySG identyfikują użytkowników, a także oceniają i klasyfikują dostępne w sieci informacje, w tym również potencjalne zagrożenia. Urządzenia te zapewniają szereg mechanizmów kontrolnych, które można dostosować do przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii. Technologia Application Intelligence, zaimplementowana w urządzeniach ProxySG, przyspiesza działanie aplikacji (wewnętrznych, zewnętrznych, dostosowanych do potrzeb użytkownika, szyfrowanych oraz wykorzystujących przekaz video) poprzez optymalizację protokołu, buforowanie i kompresję danych oraz zarządzanie przepustowością łącz. Pozwala to zredukować obciążenie wykorzystywanej sieci, a w efekcie ograniczyć koszty operacyjne.

Zawartość sieci jest analizowana z wykorzystaniem urządzeń ProxySG i ProxyAV oraz oprogramowania WebFilter. Producent oferuje również usługi konsultacyjne i lokalne wsparcie techniczne dla firm wdrażających i wykorzystujących pakiet Application Delivery Network.

Dystrybutorem produktów Blue Coat w Polsce jest Veracomp.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ