Oprogramowanie przyjazne dla środowiska – oferta green IT w Polsce

0

Wśród najważniejszych trendów IT w najbliższych latach Gartner wymienia kwestie ochrony środowiska (green IT). Według analityków w 2014 r. większość projektów IT będzie uwzględniała koszty związane z emisją dwutlenku węgla. Obecnie technologie wirtualizacji i zarządzania zużyciem energii zapewniają znaczne ograniczenie kosztów energii elektrycznej, a te oszczędności zwiększają opłacalność projektów. Uwzględniając koszty emisji dwutlenku węgla w założeniach biznesowych projektów, firmy będą mogły lepiej kontrolować swój wpływ na środowisko. Czy te trendy przyjmą się również w Polsce?

Informacje zebrane w artykule pochodzą wyłącznie z ankiet rozesłanych do przedstawicieli branży IT pod koniec 2009 r. W części 4. raportu skupiamy się na „zielonym” oprogramowaniu. Z 34 działających w Polsce dostawców rozwiązań green IT, od których udało nam się zebrać informacje, 41% (14) stanowią dostawcy oprogramowania deklarujący zieloność swoich produktów.

Prezentujemy przykładowe opisy systemów IT z wyeksponowaniem ich funkcji zapewniających radykalne ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Podobnie jak w poprzednich częściach raportu nie zamierzamy porównywać „zielonych” ofert. Ograniczamy się do przekazania obiektywnych informacji, co można znaleźć na polskim rynku i gdzie tego szukać.

Wśród opisanych produktów znalazło się oprogramowanie do projektowania zrównoważonego, systemy do zarządzania produkcją i jej wydajnością, do kontrolowania jakości produkcji, software do monitoringu zużycia energii, rozwiązania wirtualizacji oraz ujednoliconej komunikacji, narzędzia do komunikacji wideo, systemy zarządzania drukiem oraz programy wspomagające podejmowanie decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Zebrany z ankiet materiał prezentujemy w podziale na kategorie związane z wykonywanymi przez oprogramowanie funkcjami (w ramach kategorii dostawcy występują w kolejności alfabetycznej).

Wirtualizacja
Według Mohameda Hefny (Research Analyst) z IDC EMEA wirtualizacja, jako klucz do „zielonego” IT, konsolidacji, dynamicznej infrastruktury, zarządzania ryzykiem, disaster recovery, przetwarzania sieciowego i w chmurze, stanowi deskę ratunku w obecnym okresie niepewności gospodarczej. Dlatego coraz więcej polskich przedsiębiorstw przygląda się dostępnym na rynku systemom.

Specjalizująca się w rozwiązaniach do wirtualizacji firma Citrix Systems ma w ofercie Citrix XenServer, Citrix XenDesktop, Citrix XenApp. W 2009r. na polskim rynku pojawiło się Citrix XenServer – darmowe oprogramowanie do wirtualizacji serwerów oraz Citrix XenDesktop 4 – oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych (cena za licencję rozpoczyna się od 75 USD za użytkownika).

XenDesktop to kompleksowe rozwiązanie nowej generacji. Dynamicznie tworzy wirtualne desktopy na żądanie, oferując nowy, choć spersonalizowany obraz desktopu podczas każdego logowania. Rozwiązanie upraszcza zarządzanie cyklem życia desktopów (brak konieczności częstego zakupu nowego sprzętu) oraz zmniejsza koszty eksploatacji, oddzielając dostarczanie systemu operacyjnego, aplikacji oraz ustawień użytkownika.

Głównym elementem rozwiązania XenDesktop 4 jest nowa, zaawansowana technologia FlexCast, zapewniająca dostarczanie dowolnego typu wirtualnego desktopu. Nowa wersja zawiera wszystkie funkcje wirtualizacji aplikacji z rozwiązania XenApp, co pozwala na dostarczanie ich do desktopów fizycznych i wirtualnych w ramach rozwiązania XenDesktop. Zawiera również ulepszoną technologię HDX, zapewniając pracę w środowiskach „wysokiej rozdzielczości”.

Z kolei Hewlett-Packard Polska wprowadził w 2009 r. roku oprogramowanie HP Insight Control, zintegrowane z serwerem VMware vCenter Server, stworzone w celu zapewnienia jednego rozwiązania do zarządzania infrastrukturami zarówno fizycznymi, jak i wirtualnymi. Za pomocą oprogramowania HP Insight Control klienci mogą potroić pojemność swoich centrów przetwarzania danych bez zwiększania poziomu zużycia energii. Nowe funkcje zarządzania energią usprawniają zasilanie i chłodzenie. Zasilanie jest kontrolowane na poziomie serwera i dostosowywane do aktualnego obciążenia. W razie potrzeby serwery są częściowo wyłączane.

Oracle Polska ma w ofercie Oracle VM – oprogramowanie do wirtualizacji serwerów, które umożliwia uruchamianie w ramach fizycznej maszyny serwerowej wielu logicznych środowisk wykonawczych (maszyn wirtualnych). Oracle VM wersja 2.2 zapewnia eksploatację centrów przetwarzania danych w sposób przyjazny dla środowiska przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Oferuje nowe możliwości zarządzania zasilaniem procesorów i pamięcią oraz bezpośredniego zarządzania dyskowymi operacjami We/Wy, umożliwiając bardziej ekologiczne przetwarzanie oraz obniżenie kosztów. Nowa wersja umożliwia po raz pierwszy integrację oprogramowania Oracle VM z technologią Virtual Iron, co oznacza m.in. możliwość łatwej migracji maszyn wirtualnych Virtual Iron na obrazy Oracle VM.

Monitoring
Pomiar w czasie rzeczywistym poboru energii może prowadzić do sporych oszczędności finansowych, co jest sporym atutem tego typu rozwiązań.

Firma APC by Schneider Electric (Schneider Electric IT Poland) ma w ofercie rozwiązania do monitoringu infrastruktury fizycznej: APC InfraStruxure Central, APC PowerChute, APC Operations Manager, APC Capacity Manager , APC Change Manager.

Z kolei Cisco Systems Poland wprowadził na polski rynek w 2009 r. Cisco EnergyWise (do przełączników Cisco Catalyst) – technologię, która umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym i ograniczanie zużycia energii przez urządzenia IP (telefony, laptopy i punkty dostępowe) oraz tworzenie raportów na ten temat.

Wideokonferencje
Narzędzia do komunikacji wideo dzięki ograniczaniu podróży służbowych przyczyniają się do ograniczenia emisji CO2.

W dziedzinie prośrodowiskowych rozwiązań software’owych firma Alcatel-Lucent Polska oferuje system klasy Unified Communication – Alcatel-Lucent Omni Touch 8600 My Instant Communicator.

Z kolei rozwiązanie firmy Cisco Systems Poland – Cisco Collaboration Platform, w skład którego wchodzą Cisco TelePresence, Unified Communications oraz WebEx, wykorzystuje narzędzia do komunikacji wideo.

W drugiej połowie 2009 r. Hewlett-Packard Polska wprowadził oprogramowanie HP SkyRoom (w cenie 109 euro) umożliwiające organizowanie profesjonalnej wideokonferencji. Zapewnia współpracę na żywo maksymalnie czterech osób za pośrednictwem standardowej sieci firmowej, przyczyniając się do zmniejszenia udziału pracowników w emisji gazów cieplarnianych. Elementy zastosowanej w nim technologii zostały wykorzystane podczas misji NASA na Marsa do przesłania na Ziemię zdjęć w wysokiej rozdzielczości.

Projektowanie zrównoważone
Firma Autodesk, dostawca oprogramowania do projektowania, oferuje rozwiązania przeznaczone do modelowania informacji o budynku (BIM) – Autodesk Revit Architecture 2010, Autodesk Revit Structure 2010, Autodesk Revit MEP 2010, AutoCAD Civil 3D 2010 oraz Autodesk Navisworks 2010. Systemy te pomagają specjalistom z branży budowlanej tworzyć skoordynowane, spójne informacje, dzięki czemu mogą oni realizować projekty szybciej, ekonomiczniej i przy mniejszym wpływie na środowisko naturalne.

Modelowanie informacji o budynku zapewnia tworzenie dokładnych modeli energetycznych i realistycznych symulacji, co pozwala łatwiej i o wiele szybciej spełniać wyznaczone normy wydajności energetycznej, obniżać koszty operacyjne i szacować oszczędności.

W 2009 r. na polskim rynku pojawił się Autodesk Ecotect – program służący do projektowania zrównoważonego, który umożliwia architektom i projektantom przeprowadzanie na bryle budynku (we wstępnej fazie projektowej) symulacji związanych z pasywnością budynku, takich jak analiza natężenia oświetlenia naturalnego i sztucznego, bilans zysków i strat ciepła.

Lean green – zarządzanie produkcją
Termin lean manufacturing – elastyczna, odchudzona produkcja – znany jest w sektorze przemysłowym od kilku lat. Niedawno wprowadzono również hasło lean green, wskazujące korzyści ze stosowania tej techniki dla środowiska naturalnego.

W tej dziedzinie firma Apriso oferuje system FlexNet klasy MES/MOM (Manufactiring Execution System/Manufacturing Operation Management), który wspomagając zarządzanie w czasie rzeczywistym produkcją i logistyką, optymalizuje czas oraz ilość surowców wykorzystywanych w procesie wytwarzania poprzez eliminację wadliwej produkcji.

System zapewnia zgodność z normą ISO 14000, której celem jest produkowanie wyrobów przy minimalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych, energii i wody, ale też przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości produkcji.

W przypadku firm produkcyjnych, które muszą działać zgodnie z rozporządzeniem REACH, MES zapewnia prowadzenie genealogii produkcji, rejestruje więc na bieżąco, jaka substancja chemiczna została wykorzystana w konkretnym produkcie. Po numerze serii produkcji łatwo zlokalizować nie tylko jej odbiorcę (np. hurtownika, dystrybutora), ale też produkty, w których wykorzystano tę samą substancję.

FlexNet wspomaga też producentów, którzy muszą się dostosować do dyrektywy RoHS ograniczającej wprowadzanie na etapie produkcji substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektronicznych. System kontroluje w czasie rzeczywistym pracę maszyn, narzędzi i pracowników. Kontrola odbywa się na kilku płaszczyznach. FlexNet wskazuje pracownikom, jaką czynność powinni wykonać (np. sprawdzić, czy wprowadzono właściwą substancję i w odpowiedniej ilości). Jeśli pracownik nie zrobi tego w danym momencie, FlexNet może automatycznie wysłać alert (w postaci wiadomości elektronicznej) do kierownika produkcji lub zatrzymać cały proces, aż czynność zostanie poprawnie wykonana.

FlexNet może też wspomagać kontrolę na etapie przyjmowania substancji, które będą wykorzystane w dalszym procesie wytwarzania. Dzięki aplikacjom Quality Planning (wprowadzona w 2009 r., odpowiada za kontrolę planowania inspekcji) i Quality Control można zindywidualizować inspekcje i objąć szczegółową kontrolą dostawy, które pochodzą od konkretnego (np. nowego) dostawcy.

Inspekcje mogą być prowadzone równolegle pod kątem czasu (np. co 20 minut), ilości (np. co 20 produkt, który schodzi z linii produkcyjnej) i zdarzenia (np. zawsze po przestawieniu linii produkcyjnej). Rozwiązanie może także kontrolować, czy pracownicy używają odpowiednich narzędzi testujących jakość. Jeśli inspekcja nie zostanie wykonana, FlexNet wstrzymuje proces produkcji lub wysyła alert.

W 2009 r. FlexNet został rozbudowany również o aplikację FlexNet Lean Material Flow, która wspomaga przepływ materiałów z magazynu na linię produkcyjną zgodnie z koncepcją Just-in-Sequence, a w konsekwencji zapewnia redukcję stanów magazynowych do liczby surowców potrzebnych w danej chwili do produkcji.

Kolejnym dostawcą systemu klasy MES na polskim rynku jest firma ASTOR, która oferuje Wonderware MES – modułowy system do zarządzania produkcją w toku i jej wydajnością. System składa się z modułów:

  • Operations Software – w pełni konfigurowalne i skalowalne rozwiązanie. Zbudowane w oparciu o architekturę Wonderware ArchestrA, wykorzystuje możliwości wizualizacyjne Wonderware InTouch w celu zapewnienia sprawnej komunikacji z urządzeniami oraz elastyczności projektowania.
  • Performance Software – ułatwia zakładom produkcyjnym gromadzenie dokładnych danych z poszczególnych urządzeń, wykorzystywanych w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych.
  • InBatch – rozwiązanie do elastycznego zarządzania procesami wsadowymi. Produkt zgodny z normą ISA S88, jego podstawową funkcją jest prowadzenie produkcji wsadowej w oparciu o zamodelowane wcześniej procesy oraz receptury. InBatch śledzi wykorzystanie surowców, urządzeń produkcyjnych, tworzy genealogię produkcji, a także udostępnia wyniki w postaci raportów w portalu raportowym Wonderware Information Server.

Zrównoważony rozwój
Firma SAS Institute – od lat w ścisłej czołówce na rynku narzędzi Business Intelligence – jest producentem systemu SAS for Sustainability Management. To zintegrowana platforma technologiczna wspomagająca podejmowanie decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju i umożliwiającą kształtowanie innowacyjnych strategii obejmujących wyniki ekonomiczne, wpływ na środowisko naturalne oraz otoczenie społeczne, przy jednoczesnym uwzględnieniu celów różnych grup interesariuszy.

Zarządzanie drukiem, skanowaniem i dokumentami
Firma Canon Polska oferuje UniFLOW Output Manager – system zarządzania drukiem, który zawiera mechanizmy raportowania oraz kontroli drukowanych dokumentów, co zapewnia ograniczenie drukowania prac. Opcja tworzenia reguł udostępnia funkcję przekierowywania wydruków na bardziej efektywne kosztowo oraz bardziej ekologiczne urządzenia.

Wprowadzony na polski rynek w 2009 r. system Therefore pozwala ustrukturalizować wszystkie informacje krytyczne dla biznesu. Dzięki niemu można szukać, odzyskiwać, oglądać, sortować, grupować i dystrybuować dokumenty; błyskawicznie je rejestrować, organizować i mieć dostęp do każdej treści, oraz zaprojektować automatyczne procesy pracy dla krytycznych procesów biznesowych. Eliminuje przepływ i powielanie dokumentów, co przekłada się na mniejsze zużycie energii oraz papieru.

PFU Imaging Solutions GmbH (Fujitsu Company) oferuje w komplecie z ekologicznymi dokumentowymi skanerami produkcyjnymi (patrz: Oferta green IT w Polsce – cz. 1) oprogramowanie Adobe Acrobat Standard/Professional, ABBY FineReader, VRS Professional itd. – w zależności od modelu skanera.

Z kolei Ricoh Polska ma w ofercie oprogramowanie do zarządzania drukiem, np. Equitrac Office, Equitrac Express, WorkingDoc Cost Control (od 2009 r. w Polsce), oraz oprogramowanie do zarządzania dokumentami, np. WorkingDoc DigitalSet – również wprowadzone na polski rynek w 2009 r.

* * *
W kolejnej, ostatniej części raportu przedstawimy „zielone” usługi. Jako uzupełnienie raportu o ofercie green IT w Polsce do ostatniej części dołączymy tabelkę z zebranymi informacjami o każdym dostawcy „zielonego” IT. Osobne artykuły poświęcone będą strategiom własnym green realizowanym przez dostawców rozwiązań IT oraz trendom na rynku.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ