Nowe usługi ożywią rynek telekomunikacyjny

0

Spowolnienie ekonomiczne oraz polityka regulacyjna spowodowały spadek wartości rynku telekomunikacyjnego w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wyzwaniem dla operatorów jest ponadto zwiększająca się dojrzałość rynków i tym samym rosnące nasycenie głównych segmentów. Według Frost & Sullivan, sposobem na rozwój w najbliższych latach jest korekta stosowanych modeli biznesowych, rozwój usług szerokopasmowych oraz usług dodanych typu płatności mobilne czy M2M.

Z nowej analizy Frost & Sullivan „Telekomunikacja w Europie Środkowo-Wschodniej: Przegląd Najważniejszych Rynków 2010” wynika, że rynek telekomunikacyjny w krajach regionu uzyskał w roku 2009 przychody w wysokości 23 miliardów euro i szacuje się, że w 2014 roku osiągnie 27 miliardów euro. Kraje, które zostały objęte analizą to Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska i Rumunia.

-Spowolnienie ekonomiczne, ale przede wszystkim zredukowanie stawek MTR oraz dalsze kurczenie się rynku telefonii stacjonarnej – to główne czynniki, które wpłynęły na wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce – stwierdza Edyta Kosowska, analityk z warszawskiego oddziału Frost & Sullivan.

Największy potencjał wzrostu na rynku oferuje sektor usług szerokopasmowych. Szczególnie będzie rosło zapotrzebowanie na szybki internet i takie technologie jak FTTH/B lub EuroDOCSIS 3.0 oraz mobilny dostęp szerokopasmowy. Konieczne są jednak inwestycje w infrastrukturę, które będzie można zrealizować m.in. dzięki wsparciu Unii Europejskiej.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost przychodów na rynku telekomunikacyjnym jest również rozwój usług dodanych, takich jak mobilne płatności, m-commerce czy M2M. Operatorzy będą dodatkowo czerpać korzyści ze zwiększonego zainteresowania zaawansowanymi rozwiązaniami ICT dla sektora przedsiębiorstw, takimi jak komunikacja zunifikowana czy usługi telekonferencyjne.

Strategie operatorów telekomunikacyjnych w Polsce oraz krajach CEE są podobne do stosowanych w krajach Europy Zachodniej: głównym zadaniem jest skupienie się na już istniejących klientach, jako że zdobywanie nowych jest o wiele bardziej kosztowne. Kluczowym elementem tej strategii będzie poszerzenie istniejącej oferty o nowe usługi.

„Dodatkowym wyzwaniem dla operatorów w Europie Środkowo-Wschodniej będzie dalsza restrykcyjna polityka regulatorów rynku. Większość z nich, nawet tych mniej aktywnych od tej pory, będzie przestrzegać wytycznych Komisji Europejskiej i skupiać się na ułatwianiu dostępu do rynku dla innych uczestników” – podkreśla Edyta Kosowska.

Konkurencja, zwłaszcza na rynku usług szerokopasmowych, zmusi operatorów do dokonania analizy obecnie stosowanych modeli biznesowych. Zwykłe dostarczanie łącz nie będzie już gwarantować zysków na odpowiednim poziomie; operatorzy będą musieli przesunąć się w górę łańcucha wartości i stać się dostawcami dla użytkownika końcowego.

„Operatorzy telekomunikacyjni posiadający znaczącą siłę przetargową i ustaloną bazę klientów będą w stanie dyktować warunki” – stwierdza Kosowska – Tworzenie modeli biznesowych z korzystnym podziałem dochodów lub nabywanie przedsiębiorstw będących istniejącymi uczestnikami rynku powinno pomóc operatorom w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej oraz zdobyciu dodatkowych źródeł przychodu z nowych usług.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ