Nowe usługi HP dla centrów danych

0

HP rozszerza ofertę usług HP Critical Facilities o nowe usługi analizy i oceny. Umożliwiają one przedsiębiorstwom zwiększenie wydajności systemów IT i obniżenie ich kosztów.

Do pakietu HP Critical Facilities wprowadzono następujące usługi:

  • HP Energy Efficiency Analysis – pomaga poprawić sprawność energetyczną centrów przetwarzania danych. To kompleksowy test porównujący funkcjonowanie centrum przetwarzania danych klienta z najlepszymi procedurami branżowymi w zakresie zużycia energii i wydajności infrastruktury. Umożliwia opracowanie scenariuszy i zaleceń zapewniających obniżenie kosztów oraz tworzenie szczegółowych planów gwarantujących zmniejszenie zużycia energii, zwrot z inwestycji oraz niezawodność instalacji.
  • HP Basic Capacity Survey – dostarcza ilościowych danych na temat mocy przetwarzania i dostępności, co pomaga skuteczniej określać priorytety oraz przydzielać zasoby infrastruktury.
  • HP Infrastructure Condition and Capacity Analysis – umożliwia podwyższenie niezawodności centrum przetwarzania danych. System po systemie przeprowadza ocenę kluczowych technologii klienta. Określa też wydajność zasilania i chłodzenia infrastruktury w centrum przetwarzania danych, porównując ją z bieżącym zużyciem energii i zapotrzebowaniem na chłodzenie. Dostarcza danych liczbowych, które umożliwiają planowanie pojemności i przyszłej rozbudowy.
  • HP Comprehensive Assessment – pozwala zoptymalizować chłodzenie centrum przetwarzania danych, obniżyć koszty operacyjne oraz zwiększyć moc przetwarzania i niezawodność. W usłudze tej stosuje się modelowanie metodami numerycznej mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics — CFD) dla przepływu powietrza dostarczanego i zwracanego. Pozwala to na sformułowanie wskazówek dotyczących poprawy efektywności chłodzenia.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ