Narzędzia do automatyzacji zarządzania siecią

0

Pierwszym krokiem w kierunku automatyzacji zarządzania siecią LAN jest wdrożenie zarządzania zmianami i konfiguracją. Ta strategia pozwala administratorom sieci na szybkie przystosowywanie sieci do zachodzących zmian, ale także zapewnia pewien poziom spójności tych zmian. Administratorzy zmierzający w kierunku automatyzacji sieci mają do wyboru kilka opcji – mogą stworzyć własne narzędzia, skorzystać z rozwiązań open source lub wybrać jedno z rozwiązań komercyjnych. O wyborze decydują możliwości budżetowe, a także umiejętności administratorów.

Automatyzacja z wykorzystaniem skryptów
Doświadczeni profesjonaliści IT mogą pisać własne skrypty czy tworzyć makra automatyzujące różne procesy w sieci LAN. Powtarzające się czynności, jak aktualizacje ustawień portów, zmiany haseł administracyjnych czy nawet modyfikacje list kontroli dostępu (ACL) mogą zajmować administratorom sporo czasu, ale można je łatwo realizować z wykorzystaniem skryptów. Zakres możliwości skryptów zależy od producenta sprzętu, ale większość urządzeń oferuje tryb tekstowy dostępny przez Telnet czy SSH, co pozwala automatycznie przesyłać serie poleceń. Zaletą takiego podejścia są niskie nakłady – potrzebny jest administrator sieci i czas niezbędny do napisania kodu skryptów.

Stworzenie od podstaw własnych skryptów daje administratorom pełną kontrolę nad przebiegiem całego procesu, co pozwala zautomatyzować czynności specyficzne dla danego środowiska, bez tworzenia narzędzi programowych. W małych sieciach firmowych z niewielką liczbą urządzeń skrypty mogą okazać się wszystkim, czego administrator potrzebuje do przyspieszenia czynności związanych wprowadzaniem aktualizacji i zmian w sieci. W działach IT mających pod opieką wyspecjalizowane środowisko, np. HPC (High Performance Computing), skrypty będą używane raczej do optymalizacji sieci pod kątem specyficznych potrzeb.

Gdy sieć firmowa się rozrasta i staje bardziej skomplikowana, również skrypty muszą być bardziej złożone. Podobnie, jeśli administrator, który stworzył skrypty, opuści firmę, jest ryzyko, że firma utraci całą wiedzę związaną z działaniem tych skryptów. Poza tym stworzone samodzielnie skrypty trzeba modyfikować, jeśli w sieci pojawią się nowe modele urządzeń, co dla administratorów oznacza dodatkową pracę. Dlatego w płaskiej sieci, w której nie ma regularnych zmian w architekturze, tworzenie własnych skryptów może być najlepszym sposobem na automatyzację.

Automatyzacja sieci z wykorzystaniem narzędzi open source

Podobnie, jak w przypadku zainteresowania branży alternatywnymi rozwiązaniami open source do monitorowania i analizy sieci, programiści zajęli się również narzędziami do zarządzania zmianami i konfiguracją. Przykładem takie oprogramowania jest Netomata Config Generator (NCG). Bariera wejścia w rozwiązania open source jest niewielka, a jednocześnie oferują one poziom mobilności i powtarzalności, którego skrypty nie są w stanie dostarczyć. Jednocześnie narzędzia te umożliwiają ograniczenie liczby błędów w konfiguracji sieci. Rozwiązania open source nie są specyficzne dla danej firmy, jak ma to miejsce w przypadku skryptów, więc firma może z zewnątrz zatrudnić administratorów znających określone narzędzie. Podobnie, administrator, który zdobędzie wiedzę na temat danego narzędzia, będzie w stanie wykorzystać ją w innym miejscu pracy.

Obawy związane z narzędziami open source dotyczą wsparcia technicznego – w końcu każdy projekt open source jest tak dobry, jak jego programiści i społeczność użytkowników. Aktywna społeczność użytkowników może pomóc nowym użytkownikom w poznaniu projektu, tworząc narzędzia wsparcia technicznego czy narzędzia uzupełniające ten produkt o nowe funkcje. Niektóre z projektów open source oferują wsparcie techniczne na zasadach komercyjnych, podczas gdy inne umożliwiają tylko zgłaszanie problemów na forum czy na listach dyskusyjnych.

Dla administratorów sieci rozpoczęcie choćby początkowej fazy wdrożenia narzędzi open source do automatyzacji sieci może być dobrym punktem wyjścia, nawet jeśli dane narzędzie nie spełnia wszystkich wymagań. Zarządzanie zmianami i konfiguracją może być koncepcją trudną do zrozumienia dla kadry zarządzającej, które nie dostrzega wpływu zmian na strategię zarządzania i koszty. W wielu przypadkach koszty nie są podstawową przeszkodą w automatyzacji sieci LAN, lecz obawa przed przejściem na inny sposób zarządzania siecią.

Pilotażowe wdrożenie oprogramowania open source może pomóc administratorom w zdefiniowaniu priorytetów i oczekiwań w stosunku do narzędzi automatyzujących sieć, a także pokaże potencjał tkwiący w automatyzacji sieci kierownictwu. To ułatwi udowodnienie korzyści z inwestycji w automatyzację.

Komercyjne rozwiązania do automatyzacji sieci
Większość producentów sprzętów sieciowego oferuje własne oprogramowanie do automatyzacji sieci. Takie produkty, jak CiscoWorks LAN Management Solution czy HP Data Center Automation Center, oferują centralną konsolę do kontrolowania konfiguracji, monitorowania i raportowania o stanie urządzeń sieciowych. W pewnym sensie wybór takiego oprogramowania jest korzystny, ponieważ producenci dobrze znają swoje urządzenia, dlatego są w stanie stworzyć dobre narzędzia do automatyzacji zarządzania nimi. Poza tym oprogramowanie od producentów urządzeń jest dostarczane ze wsparciem technicznym, co upraszcza uzyskiwanie pomocy technicznej i odpowiedzi na pytania.

Niestety, są też pewne wątpliwości związane z wyborem określonego producenta. Po pierwsze i najważniejsze, większość rozwiązań do automatyzacji oferowanych przez producentów jest przystosowana do działania w dużych sieciach i w związku z tym ich ceny są odpowiednio wysokie. To tworzy poważną barierę kosztów dla małych i średnich firm. Dodatkowo, oprogramowanie od producentów jest ogólnie przystosowane do współpracy ze sprzętem danego producenta. Nawet jeśli producent zapewnia zgodność ze sprzętem innych producentów, większość tego typu oprogramowania jest zoptymalizowana pod kątem pracy w sieci homogenicznej. Dla firm, które z założenia korzystają ze sprzętu jednego producenta, może to być najszybszy sposób wdrożenia strategii automatyzacji sieci, ale dla innych firm to raczej nie jest to najlepszy wybór.

Narzędzia do automatyzacji sieci od niezależnych dostawców
Produkty takie, jak SolarWind Orion Network Configuration Manager czy Infoblox NetMRI mogą wypełnić lukę pomiędzy rozwiązaniami open source a produktami oferowanymi przez producentów sprzętu. W odróżnieniu od oprogramowania open source, takie aplikacje są dostarczane ze wsparciem technicznym oraz szkoleniami. Twórcy tych aplikacji z reguły przyjmują neutralną pozycję w stosunku do producentów sprzętu, dlatego są lepszym wyborem w sieciach heterogenicznych, niż oprogramowanie oferowane przez dostawców sprzętu. Z kolei w porównaniu z oprogramowaniem open source, są bardziej dopracowane.

Jednak te zalety otrzymuje się za cenę kosztów zakupu licencji oraz wsparcia technicznego. Poza tym te aplikacje, techniczne bezstronne, z reguły koncentrują się na najpopularniejszych urządzeniach sieciowych, nie obsługując mniej popularnych czy niszowych urządzeń. Dlatego przed wybraniem określonego produktu należy sporządzić listę urządzeń używanych w firmie i sprawdzić, czy są one obsługiwane przez poszczególne produkty do automatyzacji sieci.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ