Możesz zaoszczędzić milion

0

Gartner zdefiniował 11 najlepszych praktyk, dzięki którym firmy mogą po ich wdrożeniu zaoszczędzić milion kWh energii elektrycznej rocznie. Ich głównym celem jest zminimalizowanie ilości marnotrawionej energii elektrycznej przy użyciu systemów chłodzenia, które nie pracują efektywnie.

Gartner szacuje, że w konwencjonalnych centrach danych od 35 do 50% pobieranej energii elektrycznej idzie na obsługę urządzeń chłodzących centrum i zainstalowane w nim urządzenia, podczas gdy w “zielonych” centrach, w których zastosowano najlepsze praktyki, wielkość ta nie przekracza 15%.

Jedną z głównych przyczyn marnotrawienia energii elektrycznej przez systemy chłodzące centra danych jest to, że chłodne powietrze doprowadzane do centrum miesza się z gorącym powietrzem odprowadzanym z centrum. Zdaniem analityków zjawisko to powoduje, że system chłodzenia jest nadmiernie obciążony i jego efektywność pracy spada w wyniku obniżenia się współczynnika delta-T (różnica między temperaturą powietrza odprowadzonego z centrum z temperaturą powietrza doprowadzone do centrum). A to właśnie od współczynnika delta-T zależy sprawna praca systemu chodzącego centrum danych.

1. Likwidujemy zbędne otwory znajdujące się w podniesionej podłodze.
W większości podniesionych podłóg można znaleźć otwory na kable i inne szczeliny, przez które ucieka zimne powietrze i miesza się z gorącym. Likwidacja takich otworów pozwoli nam zaoszczędzić nawet do 10% energii używanej do chłodzenia centrum danych.

2. Instalujemy w szafach panele maskujące.
W centrum danych znajdują się szafy zapełnione urządzeniami tylko w części. W takich szafach powinno się instalować panele maskujące, które zapobiegają mieszaniu się odprowadzanego gorącego powietrza z doprowadzanym zimnym powietrzem. Po zainstalowaniu w szafach paneli maskujących temperatura chłodnego powietrza może się obniżyć nawet o 5 stopni C, co poprawia znacznie efektywność pracy systemu chłodzenia.

3. Integrujemy jednostki CRAC.
W starszych centrach danych znajdują się często dwie pracujące niezależnie od siebie jednostki CRAC (Computer Room Air-Conditioning) – jedna chłodzi powietrze, a druga nawilża je. Jednostki te należy ze sobą zintegrować stosując nowsze technologie, tak aby ich praca była koordynowana przez jeden system kontrolny (albo usunąć jednostkę nawilżającą powietrze i zastąpić ją nowszym urządzeniem).

4. Usprawniamy obieg powietrza pod podłogą.
W niektórych centrach danych przestrzeń pod podniesioną podłogą jest używana nie tylko do rozprowadzania zimnego powietrza, ale również do przechowywania różnego rodzaju kabli i innych części. Wszystkie takie niepotrzebne elementy powinno się usunąć, co usprawni przepływ powietrza, które nie będzie musiało wtedy pokonywać dodatkowych oporów.

5. Zarządzamy w odpowiedni sposób strumieniami zimnego i gorącego powietrza.
W tradycyjnych centrach danych szafy są ustawione tak jak ławki w szkole, pobierając chłodzące je powietrze zawsze z tej samej strony. Gorące powietrze odprowadzane z szaf znajdujących się w jednym rzędzie potrafi się wtedy mieszać z chłodnym, doprowadzanym do szaf znajdujących się w kolejnym rzędzie. W nowych centrach danych, budowanych w ostatnich 10 latach, szafy są ustawiane inaczej, tak aby nie dochodziło do opisanego powyżej zjawiska mieszania się dwóch strumieni powietrza. System taki można starać się wdrożyć również w starszym centrum danych.

6. Instalujemy czujniki.
W tych miejscach w centrum danych, w których występują problemy z temperaturą, powinno się instalować czujniki. Temperatury można wtedy odczytywać i wprowadzać je np. do arkuszy kalkulacyjnych, a następnie analizować tak zebrane dane.

7. Kontrolujemy kanały przepływu gorącego i zimnego powietrza.
Gdy system chłodzący centrum danych wykorzystuje oddzielne kanały do przesyłania gorącego i zimnego powietrza, powinno się je dokładnie skontrolować i w razie potrzeby zmodyfikować tak, aby te dwa obiegi były od siebie dobrze odseparowane. Jest to jedna z tych najlepszych praktyk, która może się przyczynić do największych oszczędności.

8. Podnosimy w centrum danych temperaturę.
Okazuje się, że w wielu centrach danych jest utrzymywana niepotrzebnie zbyt niska temperatura. Badania przeprowadzone przez Stowarzyszenie AHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) wykazały, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby temperaturę panującą w centrach danych podwyższyć o jeden czy dwa stopnie, bez żadnej szkody dla pracujących w nich urządzeń.

9. Instalujemy wentylatory i pompy o regulowanej szybkości obrotów.
Starsze jednostki CRAC nie mają takiej funkcji, ale nowsze tak. A warto pamiętać, że zmniejszenie obrotów wentylatora o 10 procent powoduje, że pobiera on o 27% mocy mniej. Przy zmniejszeniu obrotów o 20% możemy zmniejszyć pobór mocy o 49%.

10. Korzystamy z bezpłatnego chłodzenia.
Wykorzystujmy technologie określane mianem „free cooling”, czyli takie, które nie korzystają z usług żadnych aktywnych jednostek chłodzących. Jeśli centrum danych znajduje się w kraju o umiarkowanym klimacie, w niektórych miesiącach można chłodzić całą instalację przy użyciu powietrza pobieranego z atmosfery, rezygnując w tym czasie z aktywnego systemu chłodzenia. Zależnie od panujących warunków atmosferycznych można w ten sposób chłodzić centrum danych w ciągu roku przez 100 do nawet 8000 godzin.

11. Projektujemy nowe centra danych oparte na modularnym systemie chłodzenia.
Zamiast tradycyjnego centrum danych, opartego na podniesionej podłodze, możemy zastosować modularny system chłodzenia. Są to jednostki chłodzące typu in-row lub in-rack, charakteryzujące się dużą większą wydajnością niż tradycyjne rozwiązania.

Analitycy Gartnera zauważają, że chociaż większość użytkowników nie będzie mogła wdrożyć natychmiast w swoich centrach danych wszystkich 11 najlepszych praktyk, to wszyscy znajdą na pewno kilka z nich, które można wdrożyć od razu, co pozwoli na oszczędność na energii od 10 do 30%.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ