Menedżerowie doceniają zunifikowaną komunikację

0

Zalety narzędzi zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej są coraz wyżej cenione w polskich i europejskich firmach. Menedżer wysokiego szczebla wykorzystuje ich średnio cztery do pięciu dziennie. Firmy planują w ciągu nadchodzących miesięcy zwiększyć swoje budżety przeznaczone na wykorzystanie narzędzi UCC (Unified Communications and Collaboration).

W przeprowadzonym firmę doradczą, Frost & Sullivan, badaniu „Decyzje inwestycyjne dotyczące narzędzi komunikacji zunifikowanej i pracy grupowej podejmowane przez menedżerów wysokiego szczebla w Europie”, analitycy określili nastawienie oraz strategiczne podejście członków kadry zarządzającej do tych narzędzi. W ramach badania mierzono poziom świadomości i wykorzystania narzędzi oraz oceniono plany związane z przyszłym wykorzystaniem narzędzi komunikacji zunifikowanej i pracy grupowej w organizacjach. Badanie wskazuje także na wiodące firmy z branży UCC.

Członkowie kadry zarządzającej są świadomi korzyści, jakie mogą im zapewnić narzędzia UCC. W konsekwencji 46 procent respondentów planuje zwiększenie budżetu na te cele w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Respondenci najczęściej wymieniali komunikatory internetowe (73 proc.), monitorowanie dostępności (71 proc.) oraz narzędzia do obsługi portali społecznościowych (63 proc.) jako najpopularniejsze narzędzia, wykorzystywane na co dzień przez menedżerów najwyższego szczebla. W polskich firmach ceni się ponadto konferencje głosowe (67 proc).

Wyniki raportu pozwalają nakreślić wyraźny obraz szybko rozwijającego się rynku. Wiele firm planuje rozszerzyć zakres wykorzystywania konkretnych narzędzi UCC, od 36 procent jeżeli chodzi o telepresence do prawie 60 procent w przypadku wideokonferencji. Większość organizacji, które obecnie nie używają tych narzędzi, planuje ich wprowadzenie w ciągu najbliższych 12 miesięcy lub w nieco dłuższej perspektywie 2-3 lat.

Ponad połowa firm (65 proc.) przeznacza do 30 procent swoich całkowitych wydatków na IT i telekomunikację, a prawie 60 procent organizacji wydaje do 20 procent tego budżetu na nowe technologie i usługi. Do najważniejszych powodów zwiększania w przyszłości budżetu na narzędzia UCC należy wzrost produktywności (46 proc.). Dyrektorzy jako główne czynniki wskazywali również ograniczenie podróżowania (43 proc.), redukcję kosztów (35 proc.) oraz postęp technologiczny (35 proc.).

Rynek narzędzi UCC jest wysoce konkurencyjny. Większość organizacji korzysta z usług więcej niż jednego dostawcy, a duża część firm (ponad 40 proc.) korzysta z usług co najmniej czterech dostawców.W Polsce największą rozpoznawalnością cieszą się Hewlett-Packard, Microsoft oraz Telekomunikacja Polska i Google Apps.

Gracze na rynku narzędzi UCC, włączając sprzedawców, dostawców usług i partnerów dystrybucyjnych, w ciągu najbliższych lat mogą z pewnością liczyć na zwiększone przychody dzięki rozwojowi rynku i znaczącym możliwościom wzrostu.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ