Kariera administratorów sieci, a nowe kwalifikacje

0

Rozwój zawody administratorów i inżynierów sieci nie przebiega już według dotychczasowego scenariusza. Obecnie od tej kategorii specjalistów oczekuje się umiejętności z zakresu planowania aplikacji i wydajności ich działania, ochrony informacji i wielu innych. Te nowe oczekiwania odbiegają od obecnych umiejętności specjalistów od sieci i nawet doświadczeni profesjonaliści są zmuszeni uzupełnić swoją wiedzę.

Dotychczas administratorzy sieci otrzymywali zadania związane z transmisją pakietów i raczej nie mieli do czynienia z wdrażaniem polityk. Chodziło przede wszystkim o przepustowość, nie liczył się czas dostępności. Rzadko zajmowali się czymś więcej, niż dostępem do sieci IP i przesyłaniem pakietów. Obecnie zespoły opiekujące się aplikacjami i siecią pracują razem, nie tylko w celu zapewnienia łączności z serwerami aplikacyjnymi. Obecnie ich zadaniem jest zapewnienie jak najwyższej dostępności aplikacji, najlepiej na poziomie pięciu dziewiątek i przy czasie odpowiedzi poniżej 200 milisekund.

Obecnie administratorzy sieci i inżynierowie są coraz częściej angażowani w wewnętrzne umowy SLA i realizację wymagań dotyczących niezawodności usług, ponieważ działanie coraz większej liczby krytycznych aplikacji, np. VoIP, zależy od poprawnego działania sieci. Poza tym aplikacje są przenoszone z firmowych serwerowni do chmur publicznych i biznes oczekuje, że połączenie z tymi aplikacjami będzie niezawodne i wydajne.

To oznacza, że sieciowi specjaliści muszą zrozumieć prawa, jakimi rządzą się aplikacje. Nie mogą ograniczyć się do dostarczenia szybkiego łącza do aplikacji, pamięci masowych i sieci LAN.

W przeszłość odchodzi podejście polegające na udostępnianiu portów w oderwaniu od tego, jaka aplikacja będzie z nich korzystać. Obecnie chodzi o możliwość wglądu w sieć, niezależnie czy z wykorzystaniem samodzielne przygotowanych skryptów czy z wykorzystaniem narzędzi typu Deep-Packet Inspection [DPI]. Jeśli wykorzystuje się narzędzia DPI, mogą one posłużyć do sprawdzenia, jaka część pasma jest dostępna dla poszczególnych aplikacji. A co stanie się, gdy do sieci wpuścimy transmisję online wideo, czy wyprze ona ruch aplikacyjny? Wykorzystanie narzędzi DPI ułatwia stworzenie polityk, które pozwolą uniknąć tego typu zakłóceń w działaniu aplikacji.

Ponieważ coraz więcej firm musi spełniać normy prawne i branżowe standardy, jak Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), specjaliści od sieci muszą również wiedzieć, jak zaangażować speców od zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w procesy planowania sieci i aplikacji. Przykładowo, nowe sieci bezprzewodowe będą miały bardzo duży wpływ na zapewnienie zgodności ze standardem PCI. Gdy biznes zwrócić się do IT o stworzenie sieci Wi-Fi, administrator musi wiedzieć, kiedy zadzwonić do specjalisty od zarządzania ryzykiem.

Jeśli sieć bezprzewodowa ma być dostępna tylko dla gości, administrator sieci musi wiedzieć, jak argumentować za większym, bardziej zaawansowanym wdrożeniem. Kierownictwo firmy może postrzegać sieć bezprzewodową jako wygodny sposób zapewnienia gościom dostępu do sieci, ale administrator sieci mający wyobraźnię powinien wiedzieć, że inne działy biznesowe wcześniej czy później przyjdą z prośbą o udostępnienie im sieci bezprzewodowej, która będzie obsługiwać, m.in. krytyczne aplikacje, jak VoIP. Dlatego budowa od podstaw jednej, dużej sieci bezprzewodowej ma większy sens, niż przebudowa istniejącej sieci za każdym razem, gdy działy biznesowe będą wysuwać kolejne oczekiwania.

Jednocześnie trzeba zauważyć, że w kontekście zachodzących zmian nie ma ogólnej listy nowych, niezbędnych umiejętności czy certyfikatów administratorów sieci. Jednakże biznes potrzebuje pracowników IT, którzy dobrze znają procesy biznesowe i stojące za nimi technologie.

Administratorzy systemów i sieci, którzy dotychczas obracali się w kręgu wyspecjalizowanych rozwiązań, mają ogromny potencjał wiedzy. Administratorzy są świadomi problemów użytkowników i potencjalnych sposobów ich rozwiązania. Inżynierowie powinni słuchać współpracujących z nimi administratorów i generować stały wkład w projekty. Nawet najlepsza aplikacja i proces przestaną działać, jeśli nie będą poprawnie wdrożone i administrowane.

Podnoszenie kwalifikacji
W raporcie Identifying Components of the Network Skills Gap agencja badawcza Forrester przedstawia kilka rekomendacji dla administratorów sieci na temat zdobywania nowych kwalifikacji i zmiany stylu pracy.

Raport sugeruje, że administratorzy sieci i inżynierowe powinni nadal koncentrować się na zdobywania certyfikatów od uznanych producentów sieciowych, jak Cisco, a jednocześnie zdobywać dodatkowe certyfikaty z zakresu zarządzania serwerami, zarządzania urządzeniami końcowymi czy wirtualizacją od takich firm, jak Microsoft, VMware czy Citrix.

Sieciowi specjaliści powinni też znać ITIL (Information Technology Infrastructure Library), szeroko stosowany zbiór koncepcji i reguł zarządzania IT. Wprawdzie ITIL nie został stworzony z myślą o sieciach, ale administratorom mającym przestawić się na myślenie o aplikacjach z pewnością znajomość ITIL pomoże w funkcjonowaniu w nowym świecie. Administratorzy nie muszą uzyskać certyfikatu ITIL, ale powinni go na tyle dobrze znać, żeby móc współpracować z osobami mającymi certyfikat ITIL.

Jeśli administrator ma certyfikat CCNA, nie może koncentrować się wyłącznie na pracy w oknie trybu tekstowego i ograniczać się do rozwiązywania problemów z systemem IOS. Taki administrator musi rozszerzać swoją wiedzę, żeby wiedzieć, jaki wpływ mają poszczególne elementy infrastruktury Cisco na komunikację VoIP czy integrację OCS ze wszystkimi aplikacjami.

Chodzi o to, żeby odejść od wąskiego patrzenia na przełączniki, routery i bezprzewodowe punkty dostępowe. Administrator sieci musi rozumieć, jakie interakcje zachodzą pomiędzy siecią a głosem czy dostępem do danych przez użytkowników.

Narzędzia zarządzania siecią
Administratorzy sieci powinni również używać narzędzi zarządzania siecią, które mierzą więcej niż tylko dostępność. Raport Forrestera zaleca używanie narzędzi takich firm, jak NetScout, NetQoS czy Fluke Networks, które mają funkcje monitorowania wydajności, planowania pojemności, monitorowania aplikacji, wirtualizacji czy zarządzania transmisją głosu. Poza tym Forrester zaleca, żeby projektanci sieci i menedżerowie nauczyli się, jak należy symulować topologię sieci z myślą o przyszłej rozbudowie z wykorzystaniem narzędzi takich producentów, jak Opnet.

Korzystanie ze wszystkich tych narzędzi może być dla niektórych dużym wyzwaniem. Przykładowo, w budżecie utrzymania sieci może nie być środków na zaawansowane symulacje, narzędzia DPI czy zarządzania siecią. Jednak autor raportu zauważa, że te narzędzia mogą być częścią większego projektu zarządzania i monitorowania w firmie, więc cały dział IT może wziąć te koszty na siebie.

Administratorzy sieci myślący o wspinaniu się po szczeblach kariery muszą również zdobyć umiejętności zarządzania projektami. Jeśli chce się przejść na kierownicze stanowisko, umiejętność spojrzenia na cały projekt jest wymogiem. Oczywiście, jeśli sieć ma przejść z okablowania 100 BASE-T na 1 gigabit, można ograniczyć się do zainstalowania nowych przełączników i położenia nowego okablowania. Jeśli jednak administrator chce się rozwijać i ma zawodowe aspiracje, powinien przy tej okazji przeanalizować, jaki wpływ będzie miał proces migracji na urządzenia zasilane z przełączników (Power over Ethernet), jak będą obsługiwane sieci bezprzewodowe, głos czy transmisja wideo. Poza tym sieć należy zaprojektować w inteligentny sposób, żeby w momencie wdrażania nowych usług nie trzeba było przeprojektowywać jej na nowo.

Zrozumieć cloud computing

Poza zarządzaniem projektami, inżynierowie i architekci sieci muszą przygotować sieci i zapewnić wydajność potrzebną do działania usług w chmurach obliczeniowych.

Nie ma wątpliwości, że postrzeganie wydajności sieci przez użytkowników końcowych, kierownictwo i dział IT zmieniło się znacznie od czasu podstawowego dostępu do Internetu. Obecnie dominują środowiska SOA, których podstawowe elementy infrastruktury znajdują się gdzieś poza firmą i są dostępne poprzez chmury obliczeniowe. Trzeba być na bieżąco z terminologią SOA, terminologią usług cloud oraz zarządzaniem usługami biznesowymi, żeby zrozumieć, jakie przemiany zachodzą w świecie IT.

Jednakże zdobycie wszystkich tych umiejętności nie jest łatwe. Warto poszukać w Internecie materiałów i książek na temat tych nowych umiejętności, a także przejść szkolenia z zakresu zarządzania projektami i komunikacji technicznej.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ