Juniper – rozwiązujemy realne problemy

0

Rozmowa z Pradeepem Sindhu, Chief Technical Officer, Juniper Networks.

Netfocus: Ostatnio obserwujemy wyraźną konsolidację na rynku, czego najlepszym przejawem było przejęcie 3Com przez HP. Co sądzi Pan o tym trendzie i jak widzi Pan pozycję Junipera w zmieniającym się krajobrazie rynkowym?

Pradeep Sindhu:
Fundamentem strategii Junipera jest innowacyjność w obszarze rozwiązań sieciowych. Nowatorskie rozwiązania są konieczne, ponieważ dotychczasowy model biznesowy naszych klientów przestał się sprawdzać. Juniper, wprowadzając innowacyjne produkty i usługi koncentruje się na rozwiązywaniu najważniejszych problemów, z którymi borykają się nasi klienci, zarówno operatorzy sieciowi, jak i użytkownicy centrów danych. Moim zdaniem nie da się stworzyć nowatorskich produktów w celu poprawy modeli biznesowych przedsiębiorstw wyłącznie poprzez konsolidację (fuzję/przejęcie). Można za to ten cel osiągnąć poprzez bezpośrednie odnoszenie się do rzeczywistych problemów.

Netfocus: Co sądzi Pan o działaniach HP i Cisco, oferujących zintegrowane rozwiązania, łączące serwery, pamięci masowe i sieć?

Pradeep Sindhu: Proszę pozwolić mi odwrócić pytanie. Jaka jest wartość tej oferty? Owszem, są to kompleksowe rozwiązania, ale nie odpowiadają na kluczowe potrzeby rynku, np. HP nie jest w stanie sprostać wyzwaniom w dużych centrach danych. Własny kanał dystrybucji, serwery, pamięci masowe oraz ograniczone portfolio elementów infrastruktury sieciowej HP nie wystarczą, aby zbudować wydajne i ekonomiczne centrum danych. W przypadku centrów danych i sieci WAN istotne jest budowanie infrastruktury w sposób efektywny kosztowo oraz wdrażanie nowych aplikacji w środowisku typu cloud. Na drugi plan schodzi kanał dystrybucyjny i obecność we wszystkich segmentach rynku.

Netfocus: Jeśli neguje Pan podejście konkurencji do konwergencji infrastruktury, to jaka jest strategia Junipera?

Pradeep Sindhu: Uważam, że obecnie załamał się model biznesowy operatorów sieciowych, ponieważ koszty rosną szybciej niż przychody. Dotyczy to każdego rodzaju transmisji – głosu, danych czy multimediów – ponieważ dzisiaj możemy mówić tylko o jednej sieci do wszystkich zastosowań. Obecne kłopoty wynikają częściowo z faktu, że wciąż izolujemy od siebie różne rodzaje ruchu, m.in. głos od danych.

Korporacje również mają podobne problemy z modelem biznesowym, ale ich przyczyny leżą gdzie indziej – postrzegają działy IT jako generujące koszty i niewykorzystujące zalet płynących z technologii informatycznych w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. Należy sobie postawić pytanie: co producenci IT, jak Cisco i HP, robią, żeby rozwiązać te kwestie?

Naszą strategią od początku działalności firmy, jest koncentracja na rzeczywistych potrzebach rynku. Jak chcemy zaadresować te, z którymi borykają się współczesne firmy? Pracujemy nad uniwersalną infrastrukturą, która będzie niezależna od aplikacji. Chcemy stworzyć otwarty ekosystem oprogramowania, w którym aplikacje będą tworzyć również nasi partnerzy i klienci. A poprzez wprowadzanie innowacji chcemy wyrównać poziom kosztów z uzyskiwanymi przychodami. Tym różnimy się od innych producentów i uważam, że takie podejście daje nam przewagę.

Netfocus: Podobno impuls do stworzenia zintegrowanych rozwiązań dla centrów danych wyszedł od klientów, którzy sami domagali się takich produktów.

Pradeep Sindhu: Nasi klienci nie pytają nas o jedno pudełko, obudowę ze wszystkimi elementami infrastruktury w środku. Mówią natomiast o problemach występujących wraz ze wzrostem skali: złożoności i kosztach. Nie są zainteresowani kupowaniem całej infrastruktury od jednego producenta i związanymi z tym ograniczeniami, np. zamkniętymi protokołami. To przywiązywałoby ich do jednego dostawcy i osłabiało pozycję negocjacyjną.

Aspektem, który odróżnia naszą strategię od konkurencji, jest poleganie na partnerstwie. Od dawna współpracujemy z IBM, niedawno zainicjowaliśmy współpracę także z Dell’em. Mamy bardzo ważny powód, żeby utrzymywać partnerskie relacje: rozwój technologiczny w najważniejszych segmentach braży IT – serwerach, pamięciach masowych i sieciach jest bardzo szybki. Uważam, że samodzielne utrzymanie się w czołówce w każdym z tych segmentów nie jest możliwe.

Netfocus: Cloud computing wydaje się nieunikniony. Czy budowa takiego środowiska nie jest łatwiejsza z wykorzystaniem kompletnego rozwiązania od jednego producenta?

Pradeep Sindhu: Wydaje mi się, że panuje pewne niezrozumienie, co do definicji cloud computing. Jest to technologia, która pozwala na horyzontalne skalowanie serwerów i macierzy. Jednak zastosowanie cloud computing, co chcę podkreślić, jest możliwe tylko dzięki sieciom o dużej skali. Bez lokalnej sieci w centrum danych oraz sieci rozległej nie możemy myśleć o tej technologii.

Obecnie wykorzystanie mocy obliczeniowych w centrach danych oscyluje wokół 5%. Przyczyną tego jest fakt, że poszczególne elementy infrastruktury są oddzielnymi silosami. Dzieje się tak ponieważ większość firm buduje własne serwerownie, z reguły niewielkie, przez co nie mają szans osiągnięcia korzyści wynikających z ekonomii skali. Google jest doskonałym przykładem, jak efektywnie wykorzystać nowoczesne zasoby obliczeniowe i pamięci masowe dzięki ogromnej skali działania.

Najlepszą analogią, jaka przychodzi mi do głowy, są elektrownie. Nikt nie buduje małej elektrowni, ponieważ to się nie opłaca. Podobnie jest z serwerownią. Małej i średniej firmy nie stać na budowę dużej serwerowni, więc pozostaje im wynajęcie zasobów IT, jeśli chcą ograniczać koszty. Tym właśnie jest cloud computing.

Dla nas cloud computing jest dostarczaniem użytkownikom końcowym usług informatycznych z dużego centrum danych – w każdym czasie i do dowolnego miejsca. Proszę się zastanowić, co nasza konkurencja robi, żeby ułatwić działanie dużych centrów danych. Skupia się przede wszystkim na utrzymaniu swoich udziałów w rynku. Juniper nie jest zainteresowany zachowaniem status quo, lecz rozwojem. Dlatego koncentrujemy się na koncepcji New Network.

Netfocus: Istotnym elementem planów Junipera jest uproszczenie sieci w centrum danych poprzez realizację strategii „3-2-1”. Jak ten plan wygląda od strony technicznej?

Pradeep Sindhu: Naszym celem jest uproszczenie architektury sieci poprzez ograniczenie liczby warstw przełączników. Obecnie w centrach danych spotykamy trójwarstwową architekturę sieci. Zamierzamy uprościć ją do jednej warstwy. Odbędzie się to w dwóch etapach. Obecnie wprowadzamy rozwiązania, które pozwalają na uproszczenie architektury do dwóch warstw, co jest możliwe za sprawą technologii Virtual Chassis. Dzięki niej wiele przełączników w warstwie dostępowej może pracować jako jedno urządzenie.

W drugim etapie wprowadzimy rozwiązania, które spłaszczą sieć do jednej warstwy. W takiej sieci decyzja, dokąd przekazać pakiet, jest podejmowana w jednym miejscu – na brzegu sieci. Dla porównania, w sieciach trójwarstwowych dla jednego pakietu podejmowanych jest aż pięć decyzji. Jeśli spojrzeć na połączenia między urządzeniami w sieci jednowarstwowej, otrzymamy topologię multistage, którą dotychczas stosowano w systemach o wysokiej wydajności obliczeniowej. Juniper ma szerokie doświadczenie w tym zakresie. Jeden z naszych założycieli pracował wcześniej w firmie Sun, gdzie zajmował się tworzeniem takich systemów. Ponadto, zagadnienia związane z budowaniem bardzo dużych routerów są podobne jak w przypadku łączenia ze sobą komputerów o wysokiej wydajności.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ