Internet Rzeczy zmusi przedsiębiorstwa do szybszego przystosowania sieci do protokołu IPv6

0

Pomimo tendencji do maksymalizowania wykorzystania już posiadanych zasobów sieciowych przedsiębiorstwa powoli zwiększają funkcjonalność swoich bezprzewodowych punktów dostępowych. Jednakże 74% tych urządzeń to wciąż starsze modele, niezdolne do obsługi zaawansowanych funkcji związanych z wprowadzaniem mobilności. Co więcej, większość sieciowych urządzeń nie jest jeszcze dostosowana do IPv6 – jedynie 21% obsługuje ten protokół. W sumie świadczy to o tym, że organizacje wciąż nie przywiązują wystarczająco dużej wagi do zwiększenia w swoich sieciach mobilności, możliwości pracy grupowej i wprowadzania koncepcji Internetu Rzeczy (Internet of Things).

To niektóre z wniosków opublikowanego w czerwcu corocznego badania ¹Network Barometer Report firmy Data Dimension. Jest to jedyny tego rodzaju raport spośród globalnie przeprowadzanych analiz, określających przygotowanie dzisiejszych sieci do wspierania biznesu.

“W naszym poprzednim raporcie wskazywaliśmy, że zwiększanie mobilności w przedsiębiorstwach wymusi ewolucję sieciowej architektury dostępowej z w dużej mierze przewodowej do w przeważającym stopniu bezprzewodowej” – zauważa Raoul Tecala, Business Development Director for Networking w Dimension Data. – “Obecnie pracownicy nie chcą być już przywiązani do swoich biurek. W środowisku, w którym większość użytkowników łączy się z siecią bezprzewodowo, tradycyjna sieć kampusowa oparta na przełącznikach dostępowych musi się zmienić. W starym modelu 80% portów przełączników było dedykowane użytkownikom przewodowym, podczas gdy pozostałe 20% współdzielili użytkownicy bezprzewodowi. Te proporcje muszą się odwrócić – 80% portów powinno być współdzielonych, a jedynie 20% ma być dedykowane przewodowym użytkownikom.”

Raoul Tecala zwraca jednak uwagę, że aby zaszła taka zmiana, urządzenia sieciowe w warstwie dostępowej muszą oferować przynajmniej trzy funkcjonalności wspierające bezprzewodowość. Do zasilania punktów dostępowych jest potrzebna technologia Power-over-Ethernet (PoE). Aby obsłużyć pasmo 300–800 Mb/s, dostarczane przez technologie 802.11n/ac, po stronie klienckiej są niezbędne gigabitowe porty Ethernet. W końcu, aby uniknąć zatorów w sieci, gdy jest więcej łączących się użytkowników niż portów, przełączniki dostępowe muszą posiadać 10-gigabitowe łącza uplink.

“O tym jak organizacje przygotowują się do wszechobecnej łączności bezprzewodowej, świadczy wybór technologii do modernizacji sieci. Nasze dane wskazują, że w ostatnim roku 51% wszystkich portów obsługiwało technologię Power-over-Ethernet; 45% portów oferowało gigabitowy Ethernet, a 23% przełączników dostępowych dysponowało 10-gigabitowymi łączami uplink. W tym roku organizacje nadal zwiększają bezprzewodowe możliwości sieciowych punktów dostępowych. Wskazuje na to wzrost wykorzystania dwóch z trzech technologii wymaganych do rozwijania łączności bezprzewodowej. Wśród wszystkich objętych badaniem przełączników dostępowych 65% obsługuje obecnie Power-over-Ethernet – oznacza to wzrost o 14% w stosunku do ubiegłego roku.”

Kolejna poprawa, o której mówi tegoroczny raport, dotyczy udziału przełączników dostępowych obsługujących 10-gigabitowe łącza uplink, który wzrósł o dwa punkty procentowe – do 25%. Jednakże udział przełączników dostępowych obsługujących gigabitowy Ethernet spadł w tym roku do 37%, czyli o 8 punktów procentowych od czasu poprzedniego raportu.

Wśród tych trzech wskaźników, określających rozwój mobilności w sieciach, najważniejszym jest ten dotyczący obsługi technologii Power-over-Ethernet. Bowiem o ile wszystkie nowe urządzenia są wyposażone w 10-gigabitowe łącza uplink, o tyle PoE wymaga już aktywnego wyboru rodzaju przełączników – albo bardziej ekonomicznych, nie obsługujących tej technologii, albo droższych, wyposażonych w porty PoE. Jeśli są wybierane urządzenia bardziej zaawansowane i droższe, to świadczy to o świadomych decyzjach w organizacjach, zmierzających do rozszerzania funkcjonalności.

Przewiduje się, że także Internet Rzeczy będzie miał wpływ na infrastrukturę w przedsiębiorstwach, zwłaszcza na przystosowanie urządzeń sieciowych do protokołu IPv6. To najnowsza wersja protokołu IP (Internet Protocol), który zapewnia identyfikowanie i lokalizowanie urządzeń w sieci oraz kieruje ruchem w Internecie.

Marek Kobielski, prezes Dimension Data Polska potwierdza, że wraz z rozwojem Internetu Rzeczy będziemy obserwować coraz więcej technologii wspierających biznes, które będą wykorzystywać sieci, w tym także Internet. – „Różne obiekty będą w stanie zbierać dane ze swoich środowisk, komunikować się z innymi oraz inteligentnie podejmować decyzje – nie wymagając interwencji człowieka. Tego typu ewolucja w sieci daje wiele korzyści biznesowych: od generowania użytecznych wielkich zbiorów danych (big data), wspomagających proces podejmowania decyzji, po zwiększenie kontroli nad systemami i procesami, co ograniczy koszty i czas potrzebny do zarządzania”.

“Problemem jest to, że przyrost liczby połączonych urządzeń doprowadzi do wyczerpania puli adresów IPv4. Dlatego organizacje będą musiały przystosować swoje sieci do nowego standardu, czyli IPv6.”

Co więcej, organizacje, których sieci są oparte głównie na IPv4, mają ograniczoną kontrolę nad technologiami wykorzystującymi w ich środowiskach IPv6. To naraża je na niepotrzebne ryzyko, ponieważ nie są w stanie właściwie monitorować i zarządzać tymi urządzeniami.

“Zalecamy przedsiębiorstwom, by przygotowały swoją infrastrukturę na mobilność i Internet Rzeczy. Przygotowanie to powinno być częścią spójnej strategii tworzenia architektury sieciowej. Nie powinno przyjąć formy działań reaktywnych, tylko przemyślanych i przeprowadzanych zgodnie z kompleksowym planem rozwoju” – dodał Marek Kobielski.

¹ Network Barometer Report firmy Dimension Data jest jedynym tego rodzaju raportem wśród globalnie przeprowadzanych badań, dotyczących przygotowania dzisiejszych sieci do wspierania biznesu. Raport 2015 powstał z zestawienia ponad 350 analiz Technology Lifecycle Management (rok temu 288), które obejmowały 70 tys. urządzeń w sieciach należących do różnej wielkości organizacji, działających we wszystkich sektorach gospodarki w 28 krajach. Obejmuje także dane związane z ponad 175 tys. incydentów zarejestrowanych przez nasze Globalne Centra Usług Serwisowych, pochodzących z sieci obsługiwanych przez nas klientów. W rezultacie powstał wielowymiarowy obraz dzisiejszych sieci.
www.dimensiondata.com/networkbarometer

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ