Informatyka w cieniu IT: jak rozwiązać problem?

0

Łatwość nabywania zasobów IT w chmurze publicznej spotęgowała zjawisko znane jako “shadow IT”. Chodzi o pracowników, którzy uzyskują dostęp do potrzebnych im usług omijając dział IT.

Pracownicy mają dziś szeroki dostęp do zewnętrznych zasobów IT rezydujących w publicznej chmurze. Są to np. różne rozwiązania do analizy danych czy platformy do tworzenia oprogramowania. Ponieważ koszty skorzystania z takiej usługi są na tyle niskie, że można je pokryć kartą kredytową – można zrobić to na własną rękę, bez angażowania działu informatyki w swojej firmie. Czyli w cieniu IT. Nie jest to nowe zjawisko. Nielegalne, instalowane pod biurkami serwery są prawdziwą zmorą działów IT. Niejednokrotnie IT nie jest świadome jakie aplikacje tam działają i jaki mają wpływ na bezpieczeństwo i procesy firmy. W przypadku serwerów „z chmury” – nadzór i kontrola staje się praktycznie niemożliwa. Jednym z powodów omijania działu IT jest on sam, kiedy nie reaguje na potrzeby użytkowników w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie. Wówczas użytkownicy biznesowi czy twórcy oprogramowania mogą szukać dla siebie usługi na zewnątrz.
Czy dział IT powinien przeciwstawiać się takim procederom? A może powinien nauczyć się korzystać z chmury? Doświadczeni CIO z dużych przedsiębiorstw twierdzą, że zewnętrzne zasoby nie powinny być traktowane jako zagrożenie ale jako pożyteczne uzupełnienie zasobów wewnętrznych. Należałoby każdą taką usługę ocenić i zdecydować, czy może ona zostać lepiej zrealizowana przy pomocy zasobów wewnętrznych, zewnętrznych czy może jednych i drugich.

IT nieufnie patrzy w chmurę

Hasło „chmura” wzbudza wiele emocji, bo kłopotliwa jest sama definicja. Przez inżynierów chmura kojarzona jest zwykle z zaawansowaną wirtualizacją. Biznes patrzy w chmurę z perspektywy usługi, zupełnie nie zajmując się techniczną stroną infrastruktury na jakiej ta usługa jest świadczona. IT myśli o chmurze w kontekście pozyskania platform i serwerów; biznes – poprawy efektywności kosztowej czy operacyjnej. IT nierzadko widzi w chmurze publicznej konkurencję dla własnej działalności.
Tymczasem jest wiele zadań, w których usługa zewnętrzna w chmurze może być optymalnym wyborem – choćby zadania, które są z natury przejściowe i wymagają dodatkowej mocy obliczeniowej – np. testowanie skalowalności. Wiele rozwiązań BMC Software jest używanych przez ogromne przedsiębiorstwa. Procesy wdrożenia i aktualizacji narzędzi, systemów i aplikacji wymagają przygotowania złożonych środowisk do realizacji testów, często w masowej skali. Proces ten jest czasochłonny a jednocześnie zmusza IT do utrzymywania zasobów w istocie nieprodukcyjnych. Z drugiej strony – zasoby w chmurze są łatwo dostępne, ale trudno na nich operować tak, jak na własnej infrastrukturze.
Działy IT obniżają koszty i poprawiają efektywność przez standaryzację zarówno środowisk technicznych jak i procesów. Chmura publiczna – żeby była użyteczna – musi być podatna na przyjęcie standardów użytkownika. Rozwiązanie, które w przypadku większości przedsiębiorstw wydaje się być oczekiwane, to schemat hybrydowy, w którym zasoby krytyczne pozostają we władaniu i pod kontrolą IT a część infrastruktury możliwa do wyniesienia, lokowana jest w chmurach publicznych.
To jest jedno z wyzwań, przed którymi stoją firmy oferujące usługi i platformy w modelu chmury. Ich sukces i szansa na zbudowanie poprawnych relacji z IT zależy od umiejętności i technicznych możliwości budowania środowisk i rozwiązań zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta.

Nie wyważajmy otwartych drzwi

IT musi stworzyć kanał, przez który użytkownicy będą mogli szybko i bez zbędnego wysiłku uzyskać potrzebne im zasoby – niezależnie czy będą to te wewnętrzne czy zewnętrzne. Zanim będziemy musieli ich nawracać z cienia, dajmy im to, czego potrzebują a nie będą zmuszeni do omijania działu IT. BMC Software promuje rozwiązanie techniczne – BMC Cloud Lifecycle Management – które pozwala operować na chmurze publicznej i prywatnej w jednolity, spójny sposób. W momentach, kiedy niezbędne jest skorzystanie tymczasowo z dodatkowych mocy obliczeniowych, użytkownik korzystając z katalogu wybiera właściwy typ usługi a system decyduje czy użyć zasobów własnych czy np. Amazon Web Services.
Zastosowanie platformy BMC Cloud Lifecycle Management pozwala sprawować taką kontrolę nad usługami, że problem cienia przestaje istnieć. Kluczowe zagadnienia, które rozwiązuje platforma BMC, to:
• Jednolity katalog usług pozwalający na samodzielną i szybką realizację zamówienia
• kontrola i wymuszanie zgodności zamówienia z politykami bezpieczeństwa i operacyjnymi
• optymalizacja alokacji zasobów w infrastrukturze własnej i chmurze zewnętrznej
• automatyzacja konfiguracji i audytów w środowiskach zewnętrznych

Podejście prezentowane przez BMC Software jest realizacją postulatu jednolitego zarządzania, jednolitych standardów i jednolitej konfiguracji zasobów – niezależnie czy ulokowanych w IT czy u dowolnego dostawcy chmury na rynku. W wielu przypadkach, użytkownicy nie wiedzą o tym, że mogą być lepiej obsłużeni wewnętrznie niż na zewnątrz. Dlatego trzeba im pokazać, że nie zawsze mają rację.

Cień IT? A może IT w cieniu chmury?

Możliwość sięgnięcia do zasobów w publicznych „chmurach” stała się naturalnym elementem działalności przedsiębiorstw a ich powszechna dostępność pogłębia realny problem „cienia IT”. Coraz lepsza oferta usług – począwszy od najprostszych czyli dzierżawy serwerów a na złożonych systemach klasy ERP czy ITSM kończąc – powoduje, że chmura staje się alternatywą dla IT jako takiego. IT staje przed kluczową decyzją – czy i w jaki sposób włączyć usługi zewnętrzne do swojej działalności tak, aby nie straciły one swojej atrakcyjności związanej z kosztem i czasem pozyskania. Jednocześnie, IT powinno zadbać o wszelkie aspekty związane ze świadomym korzystaniem z zasobów zewnętrznych – szczególnie w kontekście bezpieczeństwa niezawodności.Trudno ignorować „chmurę” – ewidentnie jest to technologia i koncept biznesowy który jest atrakcyjny. Sądzę, że w krótkim czasie „chmura” zmieni również obraz i organizację działów IT.

Przemysław Mazurkiewicz, CompFort Meridian Polska sp. z o.o.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ