Gartner radzi, jak oszczędzać w serwerowniach

0

Gartner publikuje raport omawiający siedem sposobów znacznego ograniczenia kosztów w serwerowniach i centrach danych. Jako jeden ze sposobów raport wymienia wirtualizację.

W czasach kryzysu menedżerowie zmagają się z kolejnymi cięciami budżetu, a jednocześnie muszą zapewnić coraz więcej usług użytkownikom. W centrach danych i serwerowniach można osiągnąć znaczne oszczędności, przykładowo redukując liczbę serwerów, co przekłada się na wyraźne oszczędności na kosztach zasilania. Gartner zidentyfikował najważniejsze metody ograniczenia kosztów, które przyniosą korzyści w perspektywie 1,5-2 lat.

1. Racjonalizacja (redukcja) sprzętu
Racjonalizacja sprzętu przynosi różne korzyści. Po pierwsze, ułatwia inwentaryzację zasobów i dostarcza przejrzystego obrazu, który sprzęt jest wykorzystywany efektywnie, a który nie. Po drugie, zmniejszenie liczby serwerów powinno obniżyć koszty zarządzania i wsparcia technicznego. Po trzecie, racjonalizacja sprzętu obniży koszty zasilania, średnio 400 dolarów rocznie na jeden serwer. Z reguły projekty racjonalizacji sprzętu przynoszą korzyści wahające się między 5-10 % ogólnych kosztów sprzętu.

2. Konsolidacja centrów danych
Wiele firm wciąż ma wiele serwerowni, począwszy od dużych instalacji, a skończywszy na niewielki pomieszczeniach. Konsolidacja wielu lokalizacji w mniejszą liczbę większych serwerowi często przynosi finansowe oszczędności, nie tylko związane z ograniczeniem kosztów lokalowych. Konsolidacja pozwala pozbyć się zdublowanych zasobów, oprogramowania, zarządzania i wsparcia technicznego. Tego typu projekty z reguły pozwalają ograniczyć liczbę personelu IT zaangażowanego do obsługi serwerowi. Pracowników tych można przenieść do innych zadań. Konsolidacja z reguły przynosi oszczędność wynoszące od 5 do 15 % całego budżetu centrów danych.

3. Zarządzanie kosztami energii i nieruchomości
Koszty energii w centrach danych rosną, ponieważ rośnie zapotrzebowanie na moc obliczeniową, a w serwerowniach coraz częściej znajdują nowe technologie o dużej gęstości, np. serwery blade. Większe upakowanie sprzętu na tej samej powierzchni wymaga lepszego, bardziej efektywnego chłodzenia. W związku z tym Gartner zaleca podjęcie następujących kroków: podniesienie temperatury w serwerowni do 24 stopni Celsjusza (to pozwala ograniczyć koszty chłodzenia), wykorzystywać zewnętrzne powietrze do chłodzenia zamiast kosztownej klimatyzacji; używać oprogramowania do zarządzania zużyciem energii przez serwery, które będzie dbało o to, żeby obciążenia były realizowane w najbardziej energooszczędny sposób, np. w okresach niższych taryf za energię.

4. Renegocjacja umów
Menedżerowie centrów danych muszą pracować z działami finansowymi i zaopatrzenia, aby zrewidować umowy leasingowe, na zakup sprzętu i oprogramowania oraz umowy na zarządzanie i wsparcie techniczne. W niektórych sytuacjach korzystne może być zerwanie zbyt kosztownej umowy, w innych przypadkach mogą wystarczyć nowe warunki, gwarantujące niższe opłaty.

5. Zarządzanie kosztami pracowników

Koszty pracowników są wciąż największym elementem kosztów w centrach danych, dochodzących niekiedy do 40 % ogólnych kosztów. Gartner radzi firmom przyjrzenie się kwalifikacjom swoich pracowników i wytypowanie umiejętności, które będą potrzebne w ciągu najbliższych dwóch lat. Należy także próbować wykorzystać tańszą siłę roboczą, np. w takich regionach, jak Indie, Brazylia czy Rumunia. Gartner wymienia w tym miejscu także Polskę, więc polscy mendżerowie IT raczej nie powinni martwić się kosztami pracowników.

6. Wydłużanie czasu eksploatacji
Opóźnienie zakupu nowych zasobów powinno się traktować jako konieczny krok w zarządzaniu każdym centrum danych. Upgrade sprzętu wyłącznie na podstawie książkowych wartości prowadzi do niepotrzebnych kosztów i skrócenia cyklu życia sprzętu. Wprawdzie takie postępowanie może prowadzić do niedogodności związanych z wydajnością oraz wzrostu zużycia energii, ale pozwoli odroczyć wydatki związane z nabyciem nowego sprzętu. W takich przypadkach użytkownicy powinni negocjować koszty zarządzania i wsparcia technicznego. Należy się również upewnić, czy oprogramowanie nadal jest objęte wsparciem technicznym, jeśli działa na urządzeniach, których cykl życia został wydłużony.

7. Wirtualizacja

Wirtualizacja sprzętu powinna być rozważana od strony lepszego wykorzystania sprzętu, konsolidacji oraz redukcji kosztów zarządzania. Większości użytkownikom wirtualizacja pozwoli zredukować liczbę sprzętu, co z kolei przełoży się na niższe koszty operacyjne, jak również niższe koszty zarządzania i wsparcia. Wirtualizacja jest także dobrym sposobem kontrolowania kosztów zasilania. Zdaniem Gartnera wirtualizacji pozwala ograniczyć koszty zużycia energii o 82 % oraz ograniczyć wykorzystywaną powierzchnię o 86 %. Należy jednak pamiętać, że wdrożenie wirtualizacji wiąże się z kosztem zakupu licencji i kosztami samego wdrożenia, więc pierwszych oszczędności netto można spodziewać się dopiero po ok. 2 latach.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ