Firmy stawiają na usługi zarządzane i UC

0

Blisko połowa firm uczestniczących w badaniu Forrester Research zamierza korzystać z usług zarządzanych. Wpływ na wzrost zainteresowania ofertą telekomów ma m.in. sytuacja ekonomiczna.

Respondenci wskazywali na recesję, jako jeden z głównych czynników stymulujących popyt na usługi zarządzane. Dla wielu firm silnym bodźcem do sięgnięcia po tego typu usługi jest wsparcie ze strony profesjonalnego usługodawcy. Telekom zarządza infrastrukturą, dbając jednocześnie o odpowiednią pojemność i funkcjonalność systemu. Zastosowanie takiego modelu pozwala przedsiębiorcy skoncentrować się na kluczowej działalności.

Raporty potwierdzają stopniową adaptację technologii VoIP – co trzecia firma zadeklarowała posiadanie systemu telefonii IP. Analitycy uważają, że usługi zarządzane mogą przyspieszyć i złagodzić proces migracji do świata IP. Z jednej strony przedsiębiorca nie musi inwestować w sprzęt, a z drugiej borykać się z problemami natury technicznej. Wszystko spoczywa w rękach operatora.

Firmy coraz chętniej sięgają po systemy zunifikowanej komunikacji. Badania Forrester Research pokazują, że przedsiębiorstwa wdrażają systemy UC ze względu na oszczędność kosztów oraz zwiększenie efektywności firmowej komunikacji. Co czwarta badana firma z sektora SMB zadeklarowała, że już korzysta z rozwiązania Unified Communications, natomiast w grupie dużych firm ten odsetek wyniósł 22 %. Tylko 12 % respondentów zadeklarowało, że nie jest zainteresowanych systemami zunifikowanej komunikacji.

Duże organizacje darzą coraz większym zaufaniem sieci bezprzewodowe. 65 % spośród dużych firm biorących udział w badaniu wykorzystuje sieci WLAN. Co ciekawe, większość z nich wyraża chęć implementacji rozwiązań opartych na technologii WiMAX. Natomiast mniejsze przedsiębiorstwa traktują sieci WiMAX z większą rezerwą – 45 % firm SMB nie zamierza korzystać z tej technologii.

Forrester Research przeprowadził badania wśród tysiąca menedżerów IT, reprezentujących różnej wielkości przedsiębiorstwa z Ameryki Północnej oraz Europy. Ich wyniki zostały opublikowane w dwóch raportach „The State Of Enterprise Networks And Telecommunications: 2009” oraz „The State Of SMB Networks And Telecommunications: 2009”.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ