Europejski rynek M2M dąży do konsolidacji

0

W miarę jak konwergencja technologii informacyjno-komunikacyjnych z innymi branżami przyczynia się do powstawania coraz bardziej zaawansowanych koncepcji dotyczących zdrowia, transportu czy energetyki, operatorzy sieci mobilnych poszerzają swoje portfolio dotyczące rozwiązań M2M.

W nowej analizie Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, pt. Perspektywy europejskiego rynku M2M, dokonano oszacowania rynku pod względem stopnia rozwoju technologii oraz uczestników sektora. W analizie wzięto pod uwagę rynki w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Szwecji, Rosji i Polsce. Raport zawiera sugestie dotyczące strategii wykorzystania potencjału rynkowego technologii M2M przez firmy telekomunikacyjne. Oczekuje się, że wielkość średniej rocznej stopy wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate, CAGR) rynku M2M w wymienionych krajach wyniesie 33 procent (2011 – 2016). W 2016 roku liczba zainstalowanych kart SIM powinna osiągnąć 75 milionów, z czego najwięcej będzie dotyczyło Wielkiej Brytanii, a w drugiej kolejności – Niemiec.

W ciągu ostatnich 5 lat rynek M2M w Europie przeszedł znaczącą ewolucję, zaś popyt w stosunku do wybranych aplikacji zyskał bardziej przewidywalną strukturę. Firmy telekomunikacyjne dopracowują strategie rynkowe pod kątem swoich głównych możliwości oraz ogólnej wizji sektora M2M.

„Najważniejszym czynnikiem stymulującym działania firm telekomunikacyjnych w segmencie M2M jest oparcie się na własnych kompetencjach w zakresie przyłączania do sieci” – wyjaśnia Saverio Romeo, Industry Manager z londyńskiego oddziału Frost & Sullivan. „Przedmiotem zainteresowania firm są nie tylko aplikacje M2M, których wprowadzenie jest regulowane przepisami – takie jak system eCall w europejskich samochodach czy liczniki inteligentne – ale także kolejna fala funkcji M2M, która jest podyktowana koniecznością realizacji celów biznesowych.”

Kolejne fala aplikacji M2M powinna pojawić się w sektorach opieki zdrowotnej, automatyki przemysłowej i elektroniki powszechnego użytku. Na stałym poziomie będzie utrzymywał się również popyt na aplikacje związane z ochroną i zdalnym monitoringiem, handlem detalicznym oraz automatyzacją procesów. Do wywołania skokowego wzrostu tego popytu konieczna jest jednak dalsza edukacja konsumentów. Operatorzy telekomunikacyjni obsługujący segment M2M muszą nadal świadczyć usługi doradcze, aby stworzyć modelowe przykłady zastosowań oraz określić akceptowalny zwrot z inwestycji.

Rynek ma niewątpliwie duży potencjał rozwoju, stymulowany kształtowaniem się „inteligentnych społeczności”. Wprawdzie rozwiązania M2M są tylko jedną z wielu technologii umożliwiającym obsługę społeczności inteligentnych, to jednak odgrywają tu zasadniczą rolę. Firmy telekomunikacyjne starają się wykorzystywać swoją oczywistą przewagę w celu zoptymalizowania udziałów w rozwijającym się rynku obejmującym różne sektory.

“Na ewoluującym w stronę inteligentnych społeczności rynku sukces odniesie ta firma, która będzie w stanie szybko zaoferować usługi wykraczające poza zwykłe przyłączanie do sieci, przechwycić większą część przychodów z segmentu M2M, rozwinąć rynek dla inteligentnych społeczności oraz zrealizować tę strategię w sposób najbardziej opłacalny” – podsumowuje Yiru Zhong, Industry Manager, Frost & Sullivan.

W tym celu firmy MNO muszą stworzyć system współpracy z interesariuszami i partnerami, który umożliwi stymulowanie innowacji, rozwijanie usług dodanych i wyróżnienie swojej oferty na tle konkurencji poprzez uproszczenie wprowadzenia i wykorzystania technologii M2M.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ