Dell rozpoczyna nową erę otwartych usług sieciowych

0

Dell ogłosił zawarcie umowy dystrybucyjnej z Cumulus Networks – producentem pierwszego systemu operacyjnego Linux przeznaczonego dla urządzeń sieciowych bez warstwy pośredniej – propagując w ten sposób model sieci rozłącznej.

Nowy model centrum danych dla usług sieciowych według firmy Dell to środowisko, w którym klienci mogą dokonać wyboru wersji sprzętowych, aplikacji sieciowych i sieciowych systemów operacyjnych, które zaspakajają ich potrzeby.

Przez minione 20 lat, sieci centrów danych stanowiły trzypoziomowe struktury zastrzeżone, tworzone do przeprowadzania wstępnie zwirtualizowanych implementacji klient-serwer z wykorzystaniem przełączników montowanych w obudowach.

Rozwój sieci definiowanych programowo, mobilność maszyn wirtualnych, przeniesienie szablonów sieciowych z architekturą North-South na architekturę East-West, chmura obliczeniowa, łączenie zasobów i potrzeba automatyzacji podobna do automatyzacji serwerów, sprawiły, że firma Dell bierze udział w pionierskich działaniach wypracowania modelu opartego na sieci Ethernet z wykorzystaniem przełączników o stałej konfiguracji. Według analityka branży w firmie Gartner:

• Sieć Ethernet wykazuje najlepsze cechy do wykorzystania jej do uproszczenia i automatyzowania sieci przełączników fizycznych, co będzie nieuchronne w najbliższej przyszłości.
• Nowe, małe gabarytowo urządzenia mogą zredukować nakłady kapitałowe od 30 do 70 procent i zaoszczędzić co najmniej 30 procent na kosztach operacyjnych, w porównaniu do przełączników montowanych w obudowach.

Model rozłączonej usługi sieciowej to kolejny krok na drodze wprowadzania innowacji przez firmę Dell w sferze oprogramowania. Korzyści jakie płyną z inwestycji w taki model usługi sieciowych obejmują:
• Elementy sieciowe do obsługi dużych obciążeń, aplikacji i realizacji innych potrzeb z zakresu sieci, w tym precyzyjnego dostrojenia, automatyzacji i monitorowania;
• Spójne procesy obliczeniowe i sieciowe przy wspólnym wdrażaniu oraz wspólnym modelu operacyjnym;
• Wykorzystanie rozwiązań centrów danych otwartego źródła z szybkim wdrażaniem opartym na standardach.

Umowa dystrybucyjnej z Cumulus Networks, swoim pierwszym partnerem w środowisku mającym zapełnić lukę istniejącą w procesie realizacji zobowiązania dotyczącego centrów danych zdefiniowanych programowo. Dell zacznie oferować sieciowe systemy operacyjne Cumulus Linux jako dodatek do swoich przełączników Dell Networking S6000 i S4810.

Połączenie osiągnięć firm Dell i Cumulus Networks daje klientom następujące korzyści:
• szybkość – wysokowydajne połączenia sieciowe, bezprecedensowy stosunek ceny do wydajności, szybko powstające innowacje;
• prostota – uproszczona automatyzacja sieci, spójność narzędzi dla sieci oraz jednostek obliczeniowych, elastyczne rozwiązania;
• przystępność – pomaga obniżyć wydatki operacyjne i kapitałowe, znika zależność od danego dostawcy, wprowadza do dużego środowiska aplikacji Linux.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ