Czy jesteśmy skazani na chmury?

0

„Sektor rozwiązań komunikacyjnych migruje w kierunku chmury.” Czy to hasło jest prawdziwe? A może należy je cytować jedynie w dużym cudzysłowie?

Nie zamierzam przytaczać tutaj wymyślnych danych procentowych, jednak jestem pewien, że każdy analityk, konsultant czy dostawca posiadający dobre rozeznanie w sektorze komunikacyjnym stwierdzi, że pewna część rynku systemów komunikacyjnych migruje w kierunku hostingu/SaaS/modelu chmury – i trend ten będzie się utrzymywał w przeciągu najbliższych kilku lat.

W rozmowach z klientami można wyodrębnić kilka kluczowych argumentów przemawiających za tym zjawiskiem.

 1. Strategia migracji w kierunku chmury
  W wielu przypadkach firmy podejmują strategiczną decyzję inwestowania jedynie lub głównie w rozwiązania hostowane. Dotyczy to zarówno pamięci masowych, CRMów, aplikacji email i innych. Komunikacja jest w tym wypadku jedną z części szerszej inicjatywy strategicznej.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych
  Często czynnikiem propagującym hosting jest obawa przed utratą możliwości komunikacji w sytuacji katastrofy czy awarii. W tym momencie dostawca usług hostowanych, działający w innej lokalizacji, stanowi gwarancję utrzymania ciągłości biznesowej. Hosting zapewnia stały dostęp do funkcjonalności systemów nawet w razie awarii, w dodatku bez konieczności wykonywania uciążliwych back-upów.
 3. Oszczędność na sprzęcie
  W zeszłym roku, w czasie najsilniejszego spowolnienia gospodarczego, możliwość uniknięcia inwestycji w sprzęt stanowiła znaczącą zaletę usług hostowanych. W tym momencie argument ten nieco stracił na ważności, wciąż jednak jest to ważny czynnik dla klienta decydującego się na inwestycję.
 4. Szybsze wdrożenie
  W przypadku, gdy centrum kontaktowe ma być zbudowane w przeciągu 3 tygodni, decyzja o skorzystaniu z modelu SaaS znacząco zwiększa szansę dotrzymania tego terminu.
 5. Redukcja personelu IT
  To kwestia strategii biznesowej. Jeśli firma decyduje się na rozwijanie swojego głównego biznesu i nie chce inwestować w utrzymywanie profesjonalnego działu IT, najlepiej przekazać ten obszar profesjonalistom.
 6. Elastyczny model zakupu
  Komunikacja w modelu chmury pozwala na bardziej elastyczne dodawanie nowych funkcji lub modyfikacje umowy w miarę zmian i rozwoju biznesu.
 7. Szybszy dostęp do nowych funkcji
  W przypadku komunikacji hostowanej można zapomnieć o dobrze znanym: „wszyscy na pokład, mamy duży upgrade systemu!” Zamiast tego dostawca usługi wprowadza nowe funkcje natychmiast, gdy są one dostępne.

Czy model chmury jest najlepszy w każdym wypadku? Wiele firm wciąż obawia się ryzyka hostingu i preferuje tradycyjny zakup i wdrożenie systemu.

Marcin Grygielski, dyrektor regionalny na rynek Europy Środkowej i Wschodniej, Interactive Intelligence

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ