Cztery zagrożenia podczas konsolidacji centrum danych

0

Konsolidacja centrum danych – czasami połączona z przenoszeniem sprzętów – wymaga wiele czasu oraz wiąże się z ryzykiem oraz dużym nakładem środków. Pomimo potencjalnych trudności, korzyści wynikające z tych projektów, takie jak oszczędności oraz zwiększone bezpieczeństwo, skłaniają firmy do rozpoczęcia konsolidacji.

Analitycy wskazują, że wzrost liczby sprzętu IT (np. serwerów) wynosi 11 procent rocznie, a wzrost liczby urządzeń do przechowywania danych wynosi 22 procent. Ta stała tendencja nadwyręża możliwości centrów danych w kontekście ograniczeń przestrzennych i zasilania, a organizacje starają się znaleźć równowagę w rozmieszczeniu szaf rackowych o różnym zagęszczeniu.

Jednak dokonywanie znaczących zmian w twoim centrum danych – takich jak konsolidacja czy migracja – zwiększa ryzyko przerwania działania infrastruktury IT. Im więcej błędów popełniamy w planowaniu oraz implementacji, tym większe jest ryzyko, że coś zaburzy nasz biznes.

Błędy w procesie planowania wynikają z nieprawidłowych lub niekompletnych informacji. Polegając na nieprawidłowych informacjach możemy zaburzyć istniejące zależności w sieci, co może prowadzić do powstania przerw w jej działaniu. Błędy w implementacji mogą pogorszyć wydajność sieci lub wręcz sprawić, że będzie ona niedostępna.

Po zakończeniu procesu konsolidacji lub migracji błędy na obu szczeblach mogą być bardzo trudne do rozwiązywania, a ich usunięcie może trwać dłużej. Ryzyko wystąpienia tych błędów jest bardzo duże ponieważ istnieją cztery zagrożenia, z których wiele organizacji nie zdaje sobie sprawy.

1.Niekompletne informacje nt. aktualnych zależności – nawet jeśli zależności są udokumentowane, jest duże prawdopodobieństwo, że zmieniają się w czasie, ponieważ aplikacje są uaktualniane, a nowe usługi wdrażane.

2. Niekompletne informacje nt. aktualnego wykorzystania sprzętów – wraz z rozwojem organizacji, aplikacje oraz usługi ewoluują i tego typu informacje mogą być bardzo trudne do uzyskania.

3. Nie do końca przewidziane skutki wprowadzanych zmian – bez wiedzy o zależnościach oraz poziomie wykorzystania sieci nie ma możliwości przewidzenia, jaki będzie końcowy skutek wprowadzanych zmian.

4. Trudności w proaktywnej identyfikacji problemów, które będą mogły występować po zmianach – w przypadku zakłóceń w działaniu jedyną możliwością będzie oczekiwanie na telefony od zdenerwowanych pracowników do przedstawicieli wsparcia technicznego.

Dobre narzędzia, mniejsze ryzyko

Etap planowania projektów konsolidacyjnych jest długotrwały oraz zależy od wielu ręcznych procesów, a więc jest podatny na błędy. Niestety zbyt często ręczne procesy przy ich przywracaniu po zmianach ujawniają problemy z wydajnością i dostępem, co wpływa na zakłócenia w prowadzeniu biznesu. Jednocześnie wykorzystywane dzisiaj w firmach narzędzia nie są wystarczające, by sprostać wyzwaniom związanym z ryzykiem powstającym w trakcie przenosin centrum danych.

Co prawda istnieją rozwiązania pomagające w automatyzacji procesu, ale również i one mogą pozostawiać luki oraz wiążą się z wyższym kosztem wdrożenia. Przykładowo narzędzia skanujące mogą pomagać w porządkowaniu zasobów, ale nie pomogą w ujawnianiu zależności oraz będą spowalniać sieć. Agenci również mogą pomóc w automatyzacji procesu, ale tylko w tych miejscach sieci, w których są zainstalowani. Wysokie koszty wdrożenia Agentów skutecznie ograniczają zakres ich wykorzystywania.

Systemy analizy zachowania sieci (NBA – Network Behavior Analysis) działają inaczej. Dzięki bezpośredniemu odniesieniu do czterech – wymienionych wyżej – zagrożeń, mogą pomóc organizacjom znacznie zmniejszyć ryzyko związane z konsolidacją oraz migracją.

Systemy NBA analizują ruch w sieci i dostarczają cennych informacji na temat interakcji oraz zależności pomiędzy użytkownikami, aplikacjami i systemami. Dzięki temu możliwa jest jednoczesna ewolucja infrastruktury IT oraz prowadzenie biznesu bez zakłóceń.

Zbierając informacje nt. przepływu danych oraz porównując je z informacjami dotyczącymi aplikacji, użytkowników oraz analizy zachowania sieci, systemy NBA prezentują złożoną infrastrukturę w kontekście biznesowym. Zdefiniowane uprzednio, lecz także elastyczne, analizy pozwalają użytkownikom na identyfikację wydajności, dostępności oraz problemów związanych z bezpieczeństwem. Dodatkowo, dzięki zróżnicowanych formom prezentacji, pracownicy mają dostęp do danych w formacie dostosowanym do ich specyficznych wymagań.

Usprawnienie procesu planowania

Chociaż istnieją inne narzędzia, które umożliwiają gromadzenie informacji o elementach sieci, systemy NBA przeprowadzają tę operację na szeroką skalę, ale w sposób pasywny. Oznacza to, że proces analizowania nie wpływa na wydajność i jest możliwy w całej sieci (lub w określonych segmentach) bez konieczności stosowania agentów lub sond.

Jednak gromadzenie informacji o elementach sieci to nie wszystko. Musisz zrozumieć także wszystkie zależności pomiędzy użytkownikami oraz usługami biznesowymi. Ma to decydujące znaczenie dla określenia elementów infrastruktury, które muszą zostać przeniesione w całości, by zapobiec zakłóceniom.

Te zależności to:

• Zależność użytkownik-usługa – wiedza, którzy użytkownicy lub grupy korzystają z których usług. Ta informacja pozwala Ci dokładnie zaplanować zmiany w oparciu o to, kto w danym momencie potrzebuje dostępu do danego rodzaju usług. Pomaga to także rozwijać właściwe zasady postępowania, będące podstawą przyszłego środowiska.

• Zależność serwer-serwer – wiedza, które serwery dostarczają lub wykorzystują które serwisy. Ta informacja pozwala Ci dokładnie przenosić serwery i aplikacje bez przerw w ich działaniu. Pomaga ona również opracować odpowiednie reguły związane z firewallem , które nie zakłócą świadczenia tych usług.

Minimalizacja zakłóceń podczas implementacji

Nawet gdy mamy wszystko dobrze rozplanowane, wciąż pozostaje ryzyko zakłóceń podczas fazy implementacji.

Kluczowe jest aby zweryfikować, czy implementacja była udana, lub szybko zidentyfikować wszystkie problemy, które mogą wpływać na wydajność lub dostępność sieci. Zbyt wiele organizacji polega na podejściu siedź-i-czekaj-czy-ktoś-będzie-narzekał.

Systemy NBA pomogą Ci zweryfikować, czy wszystkie systemy i usługi pracują zgodnie z oczekiwaniami. Problemy będą wykrywane zanim użytkownicy będą narzekać, a system NBA dostarczy Ci informacji byś mógł szybko zidentyfikować przyczynę problemu i natychmiast go rozwiązać. Systemy NBA stale monitorują sieć już po migracji czy konsolidacji i ostrzegają dział wsparcia, gdy dzieje się coś niepokojącego.

Oprócz konsolidacji

Centra danych należą do stale zmieniających się środowisk i nawet duże projekty takie jak konsolidacja czy migracja są jedynie małą częścią bieżącej odpowiedzialności managera IT. Inwestycja w solidny system NBA może mieć dalekosiężne korzyści dla życia centrum danych, znacznie wykraczające poza konkretne korzyści wynikające z konsolidacji.

Na przykład systemy NBA mogą być używane do:

• Zarządzania wydajnością aplikacji – analiza zachowania sieci w połączeniu ze zdefiniowanymi przez użytkowników zasadami dostarczania informacji oraz zasadami proaktywnego zapewnienia świadczenia usług. Kontekstowe powiadomienia zawierają informacje potrzebne do szybkiego rozwiązywania problemów.

• Poprawa bezpieczeństwa – obszerne analizy identyfikują trudne do wykrycia zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak ataki występujące natychmiast po ujawnieniu luki, złośliwe oprogramowanie dołączane do e-maili, czy też ataki wykorzystujące skradzione dane użytkowników.

• Lepszy wgląd w sieci WAN oraz w środowiskach wirtualizacyjnych – systemy NBA pozwalają uzyskać pełną widoczność w tradycyjnie “ślepych” środowiskach, takich jak zoptymalizowana sieć WAN czy środowiska zwirtualizowane.

• Automatyczna regulacja zgodności – lepsza widoczność oraz zdolność raportowania wspierają zautomatyzowane planowanie oraz egzekwowanie przepisów, tym samym zmniejszając koszty i wysiłki związane z audytem.

• Widoczność bazy danych konfiguracyjnych (CMDB – Configuration Management Data Base) – widoczność oraz mapowanie zależności wpływające na dokładność oraz oszczędność.

Konsolidacja centrum danych oraz projekty migracyjne obciążone są dużym ryzykiem. Cztery komponenty, które stanowią największe zagrożenie to: informacje o zależnościach, informacje o poziomie wykorzystania infrastruktury, informacje o wpływie zmian na sieć oraz identyfikacja problemów występujących po zmianach. Systemy NBA pozwalają na znaczące zredukowanie ryzyka dzięki automatycznemu oraz usprawnionemu procesowi planowania oraz minimalizacji zakłóceń w trakcie realizacji projektu.

Paul St John, Riverbed Technology

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ