Cloud computing i obszary ryzyka

0

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (Enisa) opublikowała raport na temat bezpieczeństwa usług świadczonych w modelu cloud computing. Autorzy wskazują na kilka zagrożeń, z którymi powinni się liczyć potencjalni usługodawcy.

Enisa w raporcie „Cloud Computing. Benefits, risk and recommendations for information security” zwraca uwagę na ryzyko, które wiąże się z nadmiernym przywiązaniem do jednego usługodawcy. Jednym z największych problemów może okazać się przeniesienie danych z jednego systemu „archiwizacji” do innego usługodawcy. Niewykluczone, że usługodawcy promować będą własne, niekompatybilne standardy i formaty. Dlatego eksperci zachęcają do wnikliwej analizy umów i kontraktów. Dokumenty powinny zawierać klauzule dotyczące obowiązków spoczywających na dostawcy usługi w przypadku rozwiązania umowy.

To jednak nie koniec pułapek czyhających na klientów. Autorzy raportu apelują do przedsiębiorców, aby nie zapominali o bezpieczeństwie danych. Obowiązek ochrony, często wrażliwych informacji, spoczywa na barkach usługodawcy. Przedsiębiorcy powinni powierzać dane w ręce odpowiedzialnych firm, zapewniających nie tylko ich należytą ochronę, ale również profesjonalne zarządzanie. Trzeba zaznaczyć, że kradzież danych to tylko jedno z zagrożeń. Cenne informacje mogą również wyparować w przypadku poważnej awarii systemu.

Oprócz słabych stron, eksperci z Enisa, dostrzegają pewne korzyści. Najwięcej zyskać mogą mniejsze firmy, których często nie stać na wdrożenie profesjonalnego systemu ochrony. Usługodawca może zaoferować lepsze zabezpieczenia, między innymi ze względu na efekt skali. Jednym z efektów może być zmniejszona liczba ataków typu Denial-of-Service. Ponadto wszystko wskazuje na to, że konkurujący ze sobą usługodawcy przywiązywać będę dużą wagę do kwestii ochrony danych klienta, co również wpłynie na jakość stosowanych rozwiązań bezpieczeństwa.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ