Cisco prognozuje szybki wzrost chmury

0

W opublikowanym raporcie Cisco Global Cloud Index (2010 – 2015) Cisco szacuje, że globalny ruch dotyczący przetwarzania w chmurze wzrośnie 12-krotnie – ze 130 eksabajtów rocznie w 2010 r. do 1,6 zetabajta rocznie w 2015 r. (roczna stopa wzrostu CAGR będzie wynosić 66%).

Przetwarzanie w chmurze jest najszybciej rosnącym segmentem ruchu związanego z centrami przetwarzania danych. Wzrośnie on 4-krotnie z 33% CAGR i osiągnie 4,8 zetabajta rocznie w 2015 r. Szacuje się, że poziom przetwarzania w chmurze stanowiącego obecnie 11% ogólnego ruchu związanego z centrami przetwarzania danych wzrośnie do 2015 r. do ponad 33%.

Zdecydowana większość ruchu związanego z centrami przetwarzania danych i przetwarzaniem w chmurze nie jest generowana przez końcowych użytkowników lecz przez same centra i chmurę. Dzieje się tak w związku z szeregiem aktywności w obrębie centrów i chmury, których końcowi użytkownicy nie są nawet świadomi, takich jak np. tworzenie kopii zapasowych czy replikacja. Do roku 2015 75% ruchu generowanego przez centra przetwarzania danych pozostanie obsługiwane w obrębie centrów, ponieważ procesy robocze podlegają migracji między różnymi maszynami wirtualnymi, wykonywane są także zadania w tle. 17% całkowitego ruchu wysyłanych jest z centrów przetwarzania danych do końcowego użytkownika, podczas gdy dodatkowe 7% ruchu generowane jest w ramach komunikacji między centrami przetwarzania danych także w związku z takimi działaniami, jak cloud-bursting, replikacja i aktualizacja danych

Źródła ruchu w centrum danych

W ramach ruchu w centrach przetwarzania danych w 2015 roku, 75% realizowana ma być w obrębie centrum, w wyniku przechowywanie danych i uwierzytelnianie na maszynach wirtualnych. Natomiast 7% ruchu wygenerują centra przetwarzania danych, w wyniku takich działań, jak tworzenie kopii zapasowych i replikacja danych. Z kolei 17% ruchu powstanie w w wyniku komunikacji użytkowników z centrum przetwarzania danych.

Migracja procesów roboczych

W roku 2010 21% procesów roboczych zostało przetworzonych w centrach przetwarzania danych opartych na chmurze, natomiast 79% w tradycyjnych centrach przetwarzania danych. Ale już 2014 będzie pierwszym rokiem, w którym ciężar procesów roboczych przesunie się w kierunku chmury – 51% wszystkich procesów roboczych zostanie przetworzonych w chmurze, natomiast 49% w tradycyjnej przestrzeni informatycznej.

Generalnie w latach 2010-2015 liczba procesów przetwarzanych w centrach wzrośnie 2,7-krotnie. Jednak w tym samym prognozowanym okresie liczba procesów przetwarzanych w chmurze wzrośnie ponad siedmiokrotnie.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ