Cięcie kosztów poprzez optymalizacje sieci WAN

0

Na temat optymalizacji sieci WAN w kontekście zwiększania produktywności i współpracy wewnątrz przedsiębiorstwa powstało wiele opracowań. Jednak często jedynym uzasadnieniem inwestycji w optymalizację sieci WAN może być redukcja kosztów. Oszczędności te można uzyskać bez negatywnego wpływu na działalność firmy – w rzeczywistości w większości przypadków optymalizacja sieci WAN może pomóc organizacji działać lepiej, zapewniając jednocześnie redukcję kosztów.

Główne problemy występujące w aplikacjach biznesowych działających w sieciach rozległych (WAN) to:

 • niska wydajność aplikacji w środowiskach rozproszonych,
 • niewystarczająca, droga lub przeciążona sieć w oddziałach firmy,
 • trudności ze skonsolidowaną infrastrukturą IT,
 • wyzwania związane z powolną replikacją danych i tworzeniem kopii zapasowych w odległych systemach,
 • rosnące zapotrzebowanie na pracowników mobilnych.

Używając rozwiązań do optymalizacji sieci WAN, przedsiębiorstwa mogą zazwyczaj 5- do 50-krotnie, a w niektórych przypadkach nawet 100-krotnie zwiększyć wydajność aplikacji w pracy sieciowej, przy jednoczesnej redukcji zużycia przepustowości łączy WAN o 65–95%. Te spektakularne wyniki pozwalają firmom korzystać ze swoich sieci, infrastruktury i aplikacji w sposób, który wcześniej uznawany był przez nie za niemożliwy.

Jak to działa?

Ponieważ optymalizacja sieci WAN znacząco zwiększa wydajność aplikacji używających sieci WAN, przedsiębiorstwa, oprócz zwiększenia wydajności, mogą uzyskać znaczące ograniczenie kosztów. Rozwiązania do optymalizacji sieci WAN umożliwiają organizacjom redukcję kosztów poprzez:

 • zmniejszenie kosztów łączy,
 • konsolidację infrastruktury w centrali,
 • uproszczenie infrastruktury IT w oddziałach,
 • optymalizację odzyskiwania danych po awarii.

Zmniejszenie kosztów łączy
Dzięki wdrożeniu niektórych rozwiązań do optymalizacji sieci WAN wiele organizacji może uniknąć konieczności zakupu dodatkowej przepustowości łączy sieciowych. Poza tym zapewnia kolejne korzyści dla przedsiębiorstw związane z redukcją obciążenia sieci. Ponieważ pracownicy stają się coraz bardziej mobilni (firma IDC przewiduje, że do 2011 roku prawie 75% pracowników będzie pracować zdalnie, co oznacza wzrost z 68% w 2006 roku, i że na świecie będzie ponad miliard pracowników mobilnych), firmy mogą oszczędzać jeszcze więcej, dzięki redukcji kosztów związanych z nieruchomościami i zapleczem. Według jednego z szacunków, „wirtualni” pracownicy kosztują firmę o 60% mniej niż ci pracujący w siedzibie firmy.

Konsolidacja infrastruktury w centrali
Dzięki optymalizacji sieci WAN przedsiębiorstwa mogą usunąć dużą część infrastruktury IT (m.in. serwery plików, poczty, SMS, SharePoint, systemy zapisu na taśmach itd.) znajdującej się w oddziałach bez wpływu na wydajność pracy. Początkowo wiele przedsiębiorstw umieszczało serwery w oddziałach, aby zapewnić porównywalną wydajność aplikacji użytkowników w oddziałach pracujących na lokalnych zbiorach danych.

Jednak zapewnienie działania serwerów w oddziałach jest drogie i często nie są one w pełni wykorzystywane. Przykładowo, serwery Exchange są zwykle planowane dla wielu tysięcy użytkowników, a więc wdrażanie specjalnego serwera dla kilkudziesięciu osób jest bardzo drogie. Ten sam problem pojawia się w przypadku serwerów plików i WWW. Poza tym trzeba pamiętać, że wszystkie takie serwery muszą być zarządzane, archiwizowane, naprawiane i uaktualniane.

Konsolidacja serwerów w centrum przetwarzania danych ma, dla odmiany, oczywiste zalety związane z kosztami, m.in.:

 • mniej serwerów do kupienia, uaktualniania i ulepszania,
 • mniej oprogramowania do kupienia, utrzymywania i uaktualniania,
 • niższe koszty energii elektrycznej,
 • wyeliminowanie zarządzania i przechowywania nośników danych poza centralą w przypadku organizacji konsolidujących kopie zapasowe na taśmach magnetycznych,
 • zwiększona wydajność personelu IT, w tym mniejsza ilość podróży do oddziałów na planowane (i nieplanowane) naprawy i konserwację.

Uproszczenie infrastruktury IT w oddziałach
Optymalizacja sieci WAN dopełnia także starania mające na celu konsolidację serwerów z wykorzystaniem wirtualizacji. Wirtualizacja serwerów pozwala na zmaksymalizowanie wykorzystania zasobów IT przy minimalizacji ilości fizycznych maszyn, a co za tym idzie – koniecznego zaplecza w centrach przetwarzania danych. To oznacza korzyści w zakresie redukcji kosztów. Jednak, gdy w grę wchodzi wykorzystanie sieci WAN, aplikacje działające dobrze w sieci LAN mają problemy z wydajnością lub nie działają w ogóle. Wykorzystując rozwiązania do optymalizacji WAN, przedsiębiorstwa mogą wdrożyć wirtualizację, aby skonsolidować wiele fizycznych serwerów z oddziałów w zaledwie kilka maszyn pracujących w centrum przetwarzania danych bez uszczerbku dla wydajności dla końcowych użytkowników.

Zmniejszenie liczby serwerów niezbędnych do obsługi oddziałów oznacza znaczące oszczędności, szczególnie dla dużych organizacji. Przykładowo, cena katalogowa serwera obsługującego zarządzanie adresami IP w oddziale to około 3 200 dolarów dla 75–200 użytkowników. Ponadto, według analityków branżowych, kupno sprzętu może stanowić zaledwie 20% całkowitego kosztu posiadania (TCO) takiego serwera. Z tego wynika, że koszt TCO serwera może wynosić nawet 16 000 dolarów. Gdy zsumujemy te liczby dla wszystkich oddziałów, okazuje się, że są one znaczące. Według IDC przeciętne przedsiębiorstwo średniej wielkości (100–999 pracowników) ma 8,7 oddziału, a przeciętne duże przedsiębiorstwo (ponad 1000 pracowników) ma 65,2 oddziału. Oznacza to, że całkowity koszt wdrożenia i obsługi serwerów do obsługi adresów IP we wszystkich oddziałach może kosztować od 140 tys. dolarów w przypadku średniego przedsiębiorstwa do ponad 1 miliona dolarów w dużych firmach.

Optymalizacja odzyskiwania danych po awarii
Poprzez zwiększenie wydajności centrum przechowującego kopie zapasowe optymalizacja sieci WAN pozwala oszczędzać środki finansowe i archiwizować dane z większą częstotliwością i niezawodnością.

Awaryjne odzyskiwanie danych (ang. Disaster Recovery – w skrócie DR) w większości organizacji jest obszarem o rosnącym znaczeniu. Większość firm ma już wdrożony jakiś rodzaj systemu DR: według niedawnej ankiety firmy Forrester i magazynu Disaster Recovery Journal, 57% firm ma specjalną infrastrukturę IT do celów awaryjnego odzyskiwania danych. Optymalizacja sieci WAN może zredukować ich koszty działania. Ponieważ działa ona tak, jakby zwiększała jej przepustowość, przedsiębiorstwa mogą wydać mniej na zakup łącza sieciowego do infrastruktury awaryjnego odzyskiwania danych. Ponadto, dzięki znacznie zwiększonym prędkościom przesyłu danych, wiele przedsiębiorstw może wyeliminować archiwizację na taśmach magnetycznych i zamiast tego wysyłać kopie zapasowe poprzez sieć WAN.

Optymalizacja sieci WAN pozwala także na częstszą i bardziej niezawodną archiwizację i replikację danych. W wielu firmach tworzenie kopii zapasowych i replikacja danych zajmuje godziny. Nie tylko absorbuje to zasoby sieciowe, ale również wystawia organizację na duże ryzyko. W przypadku wystąpienia błędu przed sporządzeniem pełnej kopii zapasowej firma ta może utracić znaczącą ilość danych, co grozi utratą przychodów oraz problemami ze spełnieniem wymagań prawnych związanych z przechowywaniem danych.

Autorem jest Wojciech Gołębiowski, regionalny dyrektor sprzedaży w Riverbed Technology

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ