Bariery rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce

0

Centrum im. A. Smitha opublikowało raport, z którego wynika, że kluczowymi barierami rozwoju tego rynku są: mała konkurencja, nadmierne regulacje prawne i bariery administracyjne. Eksperci Centrum krytykują także rządowy projekt „bezpłatnego Internetu dla wszystkich obywateli”.

Według ekspertów CAS jedną z największych bolączek naszego rynku telekomunikacyjnego jest mała konkurencja. Winę za taki stan rzeczy ponoszą między innymi wszystkie rządy sprawujące władzę po 1989 roku – prowadzona przez nie polityka hamowała rozwój konkurencyjnego rynku. CAS obwinia także ekipy rządzące za opieszałość w likwidacji faktycznego monopolu Telekomunikacji Polskiej. Autorzy raportu postulują podzielenie TP na wiele spółek regionalnych z wyłącznym prawem do wykonywania połączeń lokalnych oraz spółkę do połączeń międzyregionalnych i międzynarodowych.

CAS krytycznie odnosi się do wielu działań Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Niejasne zasady postępowania regulatora skutkują zmniejszeniem inwestycji na rynku telekomunikacyjnym. Operatorzy i inwestorzy działają w warunkach niepewności, a taki stan nie sprzyja inwestycjom. Zdaniem CAS wiele do życzenia pozostawia model rozdziału częstotliwości dla telefonii komórkowej. Trzech spośród czterech zwycięzców jednego z ostatnich przetargów na rozdział częstotliwości, organizowanego przez UKE, nie podjęło działalności. Rozwiązaniem jest zmiana modelu rozdziału częstotliwości. CAS proponuje poprzez wprowadzenie zasady 1 podmiot = 1 koncesja lub równe traktowanie wszystkich uczestników rynku. Dodatkowo konieczne jest egzekwowanie warunków koncesji i odbieranie jej w przypadku nie podejmowania działalności w okresie określonym w warunkach przetargu.

Istotną barierą rozwoju rynku telekomunikacyjnego są również nadmierne regulacje i biurokratyczne bariery w budowie infrastruktury. „W tej kwestii konieczne są radykalne zmiany poprzez likwidację wielu zbędnych ustaw i koncentracji regulacji w co najwyżej dwóch ustawach. Jednej dla małych inwestycji, dotyczącej prawa budowlanego oraz drugiej, ustawy infrastrukturalnej dla dużych inwestycji. Istniejące obecnie prawo jest główną barierą rozwoju cywilizacyjnego Polski, nie tylko w obszarze telekomunikacji” – powiedział Andrzej Sadowski, wiceprezydent CAS.

Eksperci Centrum krytykują także rządowy projekt „bezpłatnego Internetu dla wszystkich obywateli”. Według nich uzasadnione jest twierdzenie, że będzie on wyłącznie korzystny dla firm, które będą go realizowały. Przyczyni się także do ograniczenia inwestycji podmiotów prywatnych w infrastrukturę i będzie w dużej mierze mało użyteczny. CAS podkreśla, że masowy, tani dostęp do Internetu i jego efektywne wykorzystanie może zapewnić tylko realna konkurencja pomiędzy prywatnymi podmiotami na rynku telekomunikacyjnym.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ