Analizator sieci LAN w ofercie Passusa

0

Firma Passus wprowadza do oferty nową wersję analizatora EtherScope Network Assistant, przeznaczonego do przeprowadzania testów walidacyjnych sieci LAN.

Testy walidacyjne LAN są przeprowadzane przez narzędzie Service Performance Tool oraz udoskonalony pakiet Ethernet Performance Tests. Nowe możliwości EtherScope pozwalają na poprawę wydajność sieci oraz ograniczenie przestojów. Wczesne przeprowadzenie testów na etapie budowy sieci jest tańsze niż reagowanie póżniej na zgłoszenia problemów przez użytkowników i ich rozwiązywanie w działającej sieci.

Narzędzie Service Performance Tool sprawdza, czy usługi sieciowe są dostępne i czy reagują właściwie. Service Performance Tool testuje wydajność DHCP, DNS, e-mail, FTP, plików NT, serwerów WWW oraz WINS. Użytkownik może zastosować własne ograniczenia dla każdego testu w celu szybkiej i łatwej analizy.

Z kolei udoskonalony pakiet Ethernet Performance Tests zapewnia testy RFC2544 (przepustowość, opóźnienia, utraty, back-to-back) oraz zaawansowane testy, jak współczynnik strat, błędy niestabilności i bitowe. Istnieje możliwość tworzenia własnych skryptów testujących. Testy pętli zwrotnej są przeprowadzane przy użyciu EtherScope z wykorzystaniem testera sieci LinkRunner Pro Reflector.

Więcej informacji: http://networks.passus.pl.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ