60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

0

Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. W ostatnich dwóch latach spadł odsetek przedsiębiorstw sięgających po fundusze UE na rozwój ICT.

Z najnowszych badań firmy PMR wynika, że prawie 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z zewnętrznych firm świadczących usługi z zakresu IT. Znacznie częściej w usługi IT inwestują firmy średnie (69%), o wysokim poziomie przychodów (praktycznie wszystkie o przychodzie powyżej 50 mln zł i niewiele ponad połowa o przychodzie do 2 mln zł). Co ciekawe, w ciągu dwóch lat, jakie minęły od poprzedniej edycji analogicznego badania realizowanego przez PMR, wykorzystywanie zewnętrznych firm do realizacji usług z obszaru IT spadło (przy jednoczesnym wzroście firm, które korzystają tylko z usług własnych pracowników działu IT). Podobnie jak dwa lata temu, obecnie firmy najczęściej korzystają z usług instalacji, wsparcia technicznego oraz serwisu sprzętu i oprogramowania. Co czwarta firma wdrażała oprogramowanie korzystając z usług dostawcy zewnętrznego.

Zatrudnianie informatyków nie jest popularną praktyką w sektorze MŚP w Polsce, jednak odsetek firm deklarujących posiadania choćby jednoosobowego działu IT rośnie. W I kw. 2012 r. przeciętnie co trzecia firma (31%) w przedziale zatrudnienia 10-249 pracowników, posiadała pracownika odpowiedzialnego za IT. Dla całego sektora średnia liczba pracowników wyniosła 1, jednak firmy nie są pod tym względem jednorodne. O zatrudnieniu informatyka decyduje bardziej liczba pracowników ogółem w przedsiębiorstwie i branża, w której firma działa, niż jej możliwości finansowe czy poziom przychodów. „Firmy średnie dwukrotnie częściej zatrudniają pracownika działu IT i blisko trzykrotnie częściej posiadają co najmniej dwóch pracowników tego działu. W firmach z branży finansowej wskaźnik ten jest ponad dwukrotnie wyższy niż średnia dla sektora MŚP, bez względu na poziom zatrudnienia” – dodaje Paweł Olszynka, analityk PMR i autor raportu, który powstał w oparciu o wyniki badania.


Fundusze unijne

Pomimo prowadzonych kampanii w mediach i często podkreślanym pozytywnym wpływie na rozwój działalności i innowacyjność firm, korzystanie z funduszy unijnych w celu finansowania inwestycji związanych z ICT jest niezwykle rzadko spotykaną praktyką w sektorze MŚP. Znacznie częściej z tej możliwości korzystają średnie przedsiębiorstwa, dysponujące większymi środkami finansowymi, prowadzące działalność na większą skalę i posiadające oprócz głównej siedziby dodatkowe oddziały. Mimo wszystko, przeciętnie tylko co dwudziesta firma w Polsce zatrudniająca 50-249 pracowników zadeklarowała korzystanie z funduszy UE w obszarze ICT. Odsetek ten jest niższy do wyniku uzyskanego w badaniu przeprowadzonym dwa lata temu – wówczas wyniósł on 9%.

Dane firmy PMR

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ