Zarządzanie interfejsami API poprawia wyniki biznesowe

0

Światowe badanie wskazuje, że około 45 procent organizacji poprawia jakości obsługi klientów po przejściu od podstawowego do zaawansowanego zarządzania interfejsami API.

Organizacje w regionie EMEA korzystające z zaawansowanych procesów zarządzania API osiągają wyniki biznesowe do 45 procent lepsze od tych, które wdrażają podstawowe zarządzanie tymi interfejsami. Jest to główny wniosek wynikający z nowego globalnego badania, APIs: Building a Connected Business in the App Economy, przeprowadzonego na zlecenie CA Technologies na grupie 1 770 przedstawicieli kadry zarządzającej wyższego szczebla, w tym 695 z regionu EMEA. 45 procent więcej organizacji potwierdziło poprawę jakości obsługi klientów po przejściu od podstawowego do zaawansowanego zarządzania API, a poziom zadowolenia klientów wzrósł o dodatkowe 33 procent, przy jednoczesnym spadku kosztów IT o 31 proc. Ta grupa respondentów ponad dwukrotnie częściej wskazywała na wyższą konkurencyjność (82 procent w porównaniu z 36 procentami).

Interfejsy programowania aplikacji (API) są centralnym układem nerwowym rynku aplikacji. Umożliwiają one komunikację pomiędzy częściami oprogramowania, zapewniając gotowy i uniwersalny dostęp do dowolnej funkcjonalności, której potrzebuje organizacja. Rosnące wykorzystanie API wymaga sformalizowanego podejścia do zarządzania tymi interfejsami API. Podejście to obejmuje tworzenie, zabezpieczanie, zarządzanie i optymalizację interfejsów API w całym cyklu życia produktu i skali przedsiębiorstwa.

Mając to na uwadze, model dojrzałości zarządzania API sprawdza zakres wdrożenia przez organizacje narzędzi i technologii, systemów i procesów niezbędnych do pełnego zarządzania cyklem życia interfejsów API. Około 42 procent organizacji z regionu EMEA można uznać za zaawansowane w zarządzaniu interfejsami API, na czele z Włochami (55 procentami) i Francją (53 proc.).

Badanie wykazuje również na znaczące korzyści płynące z przyjęcia dojrzałego zarządzania interfejsami API dla organizacji z regionu EMEA:

  • 93 procent zaawansowanych użytkowników w zarządzaniu API doświadcza poprawy jakości obsługi klienta, w porównaniu do 64 procent podstawowych użytkowników;
  • 86 procent zaawansowanych użytkowników wskazuje na lepsze wykorzystanie innowacji stworzonych przez innych programistów w porównaniu z 68 procent podstawowych użytkowników;
  • Zaawansowani użytkownicy uzyskują 40-procentowy wzrost satysfakcji klienta w porównaniu do 30 procent podstawowych użytkowników;
  • Zaawansowani użytkownicy uzyskują 38-procentową redukcję kosztów związanych z IT w porównaniu do 29 procent podstawowych użytkowników.

Komunikatory zakupowe

Badanie wykazało również, że 69 procent organizacji z regionu EMEA odnotowuje poprawę zdolności do wykorzystywania innowacji innych firm za pomocą interfejsów API. Otwierając i dzieląc wybrane aplikacje z osobami trzecimi, organizacje te używają danych od partnerów i dodają podstawowe usługi do swoich aplikacji bez konieczności pisania nowego kodu. Wśród tych innowacji znajdują się usługi komunikatorów zakupowych („conversational commerce”), które umożliwiają konsumentom interakcję z markami lub usługami za pomocą czatu, wiadomości lub innych interfejsów językowych. Przykładem może być wykorzystanie urządzeń przenośnych przy użyciu języka naturalnego w celu dokonania rezerwacji lotu, a także łączenie różnych usług w celu dokonania rezerwacji preferowanego hotelu, restauracji lub taksówki w miejscu docelowym.

Szerokie zastosowanie API i zwiększona sprawność – mimo to bariery wciąż istnieją

Około 90 procent organizacji w regionie EMEA przyjęło API, a powszechne wykorzystanie skupia się na wielu procesach – na zwiększaniu przychodów (wskazane przez 32 procent respondentów) oraz szybkości i innowacji dzięki interfejsom API innych firm (32 procent).

Rezultatem jest zwiększona zwinność biznesu. Według badania, organizacje w regionie EMEA dostrzegają 33-procentowy wzrost sprawności w oparciu o swoje działania związane z interfejsami API, zmniejszając czas opracowywania/testowania i udostępniania nowych aplikacji ze średnio 10,80 tygodni do 7,25 tygodnia.

Wciąż istnieją bariery we wdrażaniu API. Głównymi są brak wykwalifikowanych zasobów (34 procent), czas potrzebny do opracowania interfejsu API (32 procent) oraz możliwość skalowania wykorzystania/zarządzania wydajnością (31 procent).

 

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ