Wyniki firm zależą od sposobu w jaki zarządzają danymi

0

Firmy, które umiejętnie wykorzystują swoje dane, szybciej od innych się rozwijają, uzyskują lepsze wyniki i łatwiej umacniają pozycję rynkową. Takie wnioski płyną z międzynarodowego badania przeprowadzonego na zlecenie Sage, które objęło 300 średnich przedsiębiorstw.

Badanie „Wpływ efektywności wykorzystania danych na wyniki działalności przedsiębiorstw średniej wielkości w regionie Europy i Ameryki Północnej” zostało przeprowadzone w pierwszym kwartale br. przez firmę IDG Research Services na zlecenie Sage. Objęło ono 300 przedsiębiorstw średniej wielkości, zatrudniających od 100 do 500 pracowników.

użyteczne dane 10% wzrostu produktywności

firmy rozwijają się 35% szybciej

Dostęp do danych z ERP a wyniki przedsiębiorstwa
Badanie oparto na założeniu, że w firmie średniej wielkości to rozwiązanie ERP wspiera obszar zarządzania i udostępniania danych. Jednym z celów badania było sprawdzenie, w jakiej mierze dostęp do ergonomicznych, przyjaznych użytkownikom systemów ERP ma wpływ na wyniki i kondycję przedsiębiorstw. Poszukiwano m.in. odpowiedzi na pytania o to, na ile jakość systemu ERP przekłada się na tak strategiczne czynniki jak poziom przychodów, rentowność, sprzedaż, efektywność operacyjna czy penetracja rynku.

Wybrane wnioski z badania:

  • Przedsiębiorstwa, które efektywniej wykorzystują swoje dane, rozwijają się szybciej od pozostałych – o 35%! Mogą one oczekiwać o jedną trzecią wyższego wzrostu zysku rok do roku w porównaniu do reszty firm.
  • Mniej niż połowa (40%) firm uważa, że jest w stanie dobrze i efektywnie obsłużyć swoich klientów w czasie, gdy pracownicy są w podróży.
  • Wzrost przychodów i rentowności uwarunkowany jest usprawnieniami w zakresie biznesowej analityki danych. Dla przykładu: wyliczono, że usprawnienie możliwości analitycznych firmy o 20% pozwoli uzyskać o 2,6% wyższe przychody oraz zwiększyć rentowność o 2,2%. Poprawa wyników możliwa jest m.in. dzięki większemu prawdopodobieństwu optymalizacji zapasów i przestrzeni magazynowej (prawdopodobieństwo to wzrasta u tych firm 4-krotnie) i szybszemu (o ponad 11%) wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług.
  • Usprawnienia w zakresie jakości danych przekładają się m.in. na jakość procesów obsługi klientów – w tym obszarze wykazano możliwość wzrostu o 9%. Jednocześnie, dzięki tego rodzaju usprawnieniom firmom łatwiej utrzymać działalność w zgodności z regulacjami i wymogami prawnymi (możliwość wzrostu o ponad 6%).
  • Usprawnienia w zakresie użyteczności danych mają pozytywne przełożenie na produktywność firm. Wykazano, że w ten sposób można o 10% skrócić czas poświęcany na zadania nieproduktywne.
  • Firmy z mobilnym dostępem do danych więcej i skuteczniej sprzedają. Wykazano, że firmy takie sprzedają do swoich nowych klientów o 5% więcej w porównaniu z innymi firmami. Firmom tym łatwiej też sprzedawać nowo wprowadzone produkty i usługi (o 3% więcej w porównaniu z firmami bez mobilnego dostępu do danych).

Atrybuty danych i ich wpływ na biznes
Metoda badania przyjęła za podstawę cztery atrybuty danych: dostępność, jakość, użyteczność oraz możliwości analizy biznesowej. Uznano, że te cztery czynniki określają zdolność przedsiębiorstwa do wykorzystywania jego zasobów informacyjnych. Badanie wykazało, że istnieją powiązania między atrybutami a ważnymi kryteriami oceny działania przedsiębiorstw.

  • Analiza biznesowa ma wpływ przede wszystkim na wzrost przychodów oraz poprawę rentowności, a także na czas dostarczania nowych usług/produktów na rynek, zarządzanie sprzedażą oraz poprawę procesów planowania i prognozowania.
  • Użyteczność danych przekłada się na optymalizację działań nieprodukcyjnych, skracanie czasu trwania różnych operacji i lepsze zarządzanie zasobami.
  • Jakość danych ma wpływ na wiele aspektów, m.in.: obsługę klientów, doskonalenie jakości i efektywności sprzedaży, zapewnienie zgodności z przepisami, a także lepszą ocenę ryzyka oraz dokładne raportowanie.
  • Dostępność danych ma znaczenie przy wdrażaniu w organizacji innowacji oraz poszerzaniu możliwości lepszego dotarcia z ofertą do rynku.

W praktyce istnieje oczywiście współzależność pomiędzy czterema atrybutami. Wydzielenie ich i pokazanie jako odrębne kategorie ma jednak sens. Dla firm może to być cenna podpowiedź, jak ukierunkować rozwój obszaru ERP, by pomóc rozwiązać konkretne problemy organizacyjne lub by przedsiębiorstwo wykazywało lepsze wyniki w danej dziedzinie. Dla przykładu: pośrednio każdy z powyższych atrybutów ma przełożenie na wzrosty przychodów i rentowności, jednak najsilniejszy i bezpośredni wpływ w tym przypadku ma właśnie analiza danych.

Pełen raport znajduje się pod adresem: http://www.sage.com.pl/raporty

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ