Sage: harmonogramowanie produkcji w Systemie Zarządzania Forte

0

System Zarządzania Forte został poszerzony o harmonogramowanie produkcji. Dzięki temu, firmy produkcyjne z sektora MSP mają do dyspozycji w pełni funkcjonalny system ERP, wspomagający podejmowanie decyzji zarządczych i prowadzenie działalności operacyjnej we wszystkich obszarach.

Harmonogramowanie produkcji dostępne jest w najnowszej wersji Systemu Zarządzania Forte – jako rozwinięcie funkcjonalne modułu Zarządzanie Produkcją. System Forte to zintegrowane rozwiązanie ERP, przeznaczone dla organizacji średniej wielkości. Nowa funkcjonalność adresowana jest do firm działających zarówno w modelu produkcji masowej, wielkoseryjnej, małoseryjnej, jak i jednostkowej, niezależnie od ciągłości i złożoności procesu produkcji.

Moduł Forte Zarządzanie Produkcją podnosi jakość zarządzania wszystkimi etapami procesu produkcji: rozpoczynając od planowania, przez wytwarzanie, po wielowymiarowe rozliczanie oraz raportowanie. System jest efektywny, ponieważ bazuje na zdefiniowanym technologicznym procesie wytworzenia produktów, modelu zarządzania kosztami i precyzyjnej ewidencji zużywanych surowców oraz odpadów powstałych w czasie produkcji.

Wybrane możliwości dostępne w obszarze harmonogramowania produkcji w nowej wersji Systemu Zarządzania Forte:

  • tworzenie harmonogramów produkcji na podstawie zatwierdzonych planów rozpisanych na zleceniach produkcyjnych;
  • przydzielanie ujętym w zleceniu operacjom zasobów, zgodnie z przyjętą pracochłonnością – planowanie materiałów, stanowisk, czasu wykorzystania maszyn,
  • automatyczna optymalizacja harmonogramów z możliwością ich ręcznej modyfikacji przez planistę,
  • wsparcie planowania w oparciu o interaktywny harmonogram w Wykresie Gantta (edytowanie planu bezpośrednio na wykresie);
  • precyzyjne określenie terminu wytworzenia produktu na zamówienie (informacja zwrotna dla klienta i pracowników działu sprzedaży);
  • zwiększenie produktywności maszyn oraz dostępnych zasobów materiałowych;
  • eliminacja marnotrawstwa, m.in. poprzez skuteczny monitoring strat i poprawę efektywności planowania produkcji;
  • optymalizacja przestrzeni magazynowej – składowanie surowców i wyrobów gotowych;
  • usystematyzowanie informacji o przestojach maszyn i odpadach z produkcji, w celu wdrażania programów optymalizacyjnych.

Ważnym aspektem harmonogramowania jest warstwa raportowa pozwalająca skuteczniej kontrolować rentowność procesu produkcyjnego.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ