IT na rynku finansowym

0

Proszę o krótkie przedstawienie firmy…

Linedata jest globalnym dostawcą rozwiązań posiadającym 700 klientów w 50 krajach. Zatrudniając ponad 900 pracowników na całym świecie koncentruje się na zarządzaniu inwestycjami oraz na społeczności kredytowej. Instytucjonalne i alternatywne rozwiązania Linedata używane są przez firmy zarządzające aktywami na całym świecie, poczynając od start-upów na największych zarządzających aktywami i najbardziej uznanych innowatorach branży kończąc.

Firma oferuje zarządzanie transakcjami i zamówieniami, a także zarządzanie portfolio, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, księgowość funduszy, agenta transferowego i raportowanie oraz szeroki zakres rozwiązań serwisowych dla instytucjonalnych i alternatywnych zarządzających aktywami, depozytariuszy i administratorów.

Jakie są Państwa główne cele odnośnie polskiego rynku?

Celem Linedata jest zapewnienie elastycznej, dokładnej, dynamicznej i zautomatyzowanej platformy księgowości back office-u, pozwalającej organizacjom minimalizować koszty zatrudnienia pracowników wraz z równoczesnym wzrostem poziomu usług. Biorąc pod uwagę doskonałe referencje Linedata oraz szeroką ofertę produktów zawierającą rozwiązania front i middle office chcemy pozostać dostawcą pierwszego wyboru w Polsce.

Czy moglibyście Państwo opisać ofertę Linedata w Polsce i flagowe produkty firmy?

Linedata Mfact jest systemem księgowym posiadającym w pełni zintegrowane portfolio oraz księgę główną, który obejmuje wszystkie funkcje funduszy inwestycyjnych, funduszy hedgingowych oraz funduszy emerytalnych w zakresie księgowości oraz administracji. Spełnia wszystkie wymagania odnośnie zarządzania inwestycjami, księgowości portfolio, kalkulacji dziennego WAN-u, kompleksowych instrumentów oraz instrumentów FX, a także raportowania i zgodności z przepisami prawa dla organizacji zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem funduszami inwestycyjnymi.

Linedata Mshare jest globalną platformą agenta transferowego oraz platformą do przechowywania danych inwestorów, która jest także używana w Polsce. Zapewnia wszystkie funkcjonalności potrzebne organizacjom do zarządzania danymi inwestorów i jest używany globalnie przez dużą liczbę funduszy alternatywnych wliczając w to fundusze hedgingowe, fundusze master-feeder oraz fundusze private equity.

W jaki sposób implementacja nowoczesnych rozwiązań IT pomaga klientom zbudować trwałą przewagę konkurencyjną?

Inwestycje w IT zwykle prowadzą do poprawy wydajności operacyjnej danej firmy. Posiadanie odpowiednich rozwiązań IT umożliwia firmom uzyskanie większego wglądu i większej kontroli ich operacji, identyfikację braku efektywności, który może mieć miejsce oraz usprawnienie procesów, które pomogą uzyskać przewagę konkurecyjną. Mapa drogowa produktów Linedata skupia się w szczególności na rozwoju funkcji, które zautomatyzują konkretne zadania oraz zapewnią efektywną analizę wyjątków i raportowanie.

Rozwiązania IT dla rynku finansowego muszą brać pod uwagę dużą ilość danych, kompleksowość i procesowanie w czasie rzeczywistym. W jaki sposób odnoszą się Państwo do tych zagadnień i jakie rozwiązania Państwo oferują?

Od pewnego czasu zauważamy, że firmy zmagają się z „dużymi danymi”, danymi o znacznej ilości z różnych systemów i w różnych formatach. Pomimo faktu, iż „duży” znaczy co innego dla różnych firm, wszystkie organizacje raportują, że nieustannie napływa do nich coraz więcej danych z różnych platform. Wiele rzeczy może stać na drodze optymalnego używania danych przez firmy rynku finansowego, na przykład: wymagania nadzoru finansowego, ochrona danych prywatnych, brak wydajności operacyjnej itd, aczkolwiek większość przyczyn powodujących nieefektywne wykorzystywanie danych jest natury technicznej i zawiera między innymi ogromne ilości danych wraz z ich zróżnicowaniem, a także aspekty szybkości, elastyczności, bezpieczeństwa oraz zasobów ludzkich wymaganych do obsługi danych.

Linedata dodała do każdej swojej platformy tak zwany data wizard, aby zapewnić łatwość interfejsowania i ekstraktowania danych poprzez łatwe w użyciu ekrany. Słowniki danych (data dictionaries) dla struktur bazy Oracle są także publikowane i dostępne dla klientów poprzez kompletną funkcję pomocy online.

Linedata podkreśla, iż jej produkty zapewniają skalowalność i elastyczność. Co to oznacza dla Państwa klientów?

Posiadanie skalowalnej i elastycznej platformy technologicznej jest krytyczne dla menadżerów funduszy i administratorów, aby spełniać zarówno wymagania przepisów prawa jak i ich klientów. Wspomaga to również wzrost i zarządzanie aktywami, oraz spełnianie wymagań ze strony inwestorów.

Wielu z Państwa klientów posiada poufne informacje finansowe. Czy bezpieczeństwo danych jest priorytetem dla Linedata?

Tak, niezwykle ważne jest to, aby zarówno bezpieczeństwo bazy danych jak i bezpieczeństwo na poziomie aplikacji były najwyższych standardów. W dodatku do bezpiecznej bazy danych Oracle aplikacje zapewniają możliwość pełnego audytu z zapamiętaną każdą zmianą zawierającą czas i datę oraz nazwę użytkownika. Wszystkie wymagane parametry bezpieczeństwa logowania się do aplikacji zostały włączone i zawierają następujące funkcje: kompleksowe hasło, automatyczne resety, minimalną długość, ilość prób zalogowania itd.

Jakie są przewagi konkurencyjne/wyróżniki Linedata?

Linedata inwestuje mocno w szeroki zakres naszych rozwiązań zarządzania inwestycjami aby zapewnić naszym klientom elastyczną i nowoczesną platformę, która wspiera ich obecny i przyszły biznes. Ponieważ rynek kapitałowy w Polsce wciąż się rozwija wraz z nowymi strukturami funduszy, klasami aktywów i zasadami księgowości, globalne rozwiązania firmy są w stanie spełnić wszystkie wymagania funkcjonalności.

Linedata zapewnia również odpowiednią obsługę klientów poprzez zatrudnianie doświadczonego senior personelu, który wspomaga naszych klientów w ich codziennej pracy.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ