„Zielone” usługi – oferta green IT w Polsce, cz. 5

0

„Zielone” technologie i usługi w dłuższej perspektywie staną się jednym z głównych źródeł rozwoju gospodarczego – twierdzą analitycy. Według badań przeprowadzonych przez Management Information Services „zielony” przemysł przyniósł w USA w 2007 r. 1 mld USD dochodu oraz stworzył ponad 9 mln nowych miejsc pracy. Zgodnie z prognozami w 2030 r. w przemyśle związanym z ekologią powinno znaleźć pracę ponad 37 mln osób, które wypracują zysk ponad 4 mld USD.

Z kolei Gartner przewiduje, że w 2012 r. aż 20% firm nie będzie miało własnych zasobów IT. Do redukcji ilości wykorzystywanego sprzętu IT przyczyni się wirtualizacja serwerów i desktopów oraz usługi oferowane w modelu cloud computing (patrz: „Prognozy Gartnera na rok 2010 i kolejne lata”).

W części 5. raportu skupiamy się na „zielonych” usługach. Informacje zebrane w artykule pochodzą wyłącznie z ankiet rozesłanych do przedstawicieli branży IT pod koniec 2009 r. Z 34 działających w Polsce dostawców rozwiązań green IT, od których udało nam się zebrać informacje, 26,5% (9) oferuje „zielone” usługi.

Prezentujemy przykładowe usługi IT zapewniające ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Podobnie jak w poprzednich częściach raportu nie zamierzamy porównywać „zielonych” ofert. Ograniczamy się do przekazania obiektywnych informacji, co można znaleźć na polskim rynku i gdzie tego szukać.

Zebrany z ankiet materiał prezentujemy w podziale na kategorie wynikające z przeznaczenia usług (w ramach kategorii dostawcy usług występują w kolejności alfabetycznej).

Dla data center
W ramach tej oferty usług firma APC by Schneider Electric (Schneider Electric IT Poland) proponuje kilkanaście różnych audytów, podzielonych na cztery główne grupy: audyty energetyczne, chłodzenia, oprogramowania i przepływu powietrza.

Na swojej stronie internetowej firma zamieściła kalkulatory oraz aplikacje ułatwiające projektowanie centrów danych. Dzięki nim można ocenić obecną infrastrukturę (np. obliczyć współczynnik efektywności), jej energooszczędność i wartość kosztów posiadania. Z kolei narzędzia TradeOff Tools to zbiór aplikacji, za pomocą których specjaliści od projektowania centrów danych mogą eksperymentować z różnymi parametrami zużycia prądu, wydajności, kosztów inwestycyjnych, emisji dwutlenku węgla i innych kluczowych zagadnień projektowych.

APC by Schneider Electric oferuje również Data Center University – internetowe kursy i szkolenia dotyczące projektowania i budowy centrów danych zoptymalizowanych pod względem zużycia energii.

Z kolei Cisco Systems Poland ma w ofercie usługi: Data Center Efficiency, Unified Communications (w zakresie ujednoliconej komunikacji), TelePresence, Wireless LAN, Virtual Office.

Firma DISKUS Polska zapewnia usługi zmniejszające koszty utrzymania infrastruktury data center.

 • KoldWorks – zestaw wyspecjalizowanych usług inżynieryjnych, połączonych z edukacją.
 • KoldCheck – usługi diagnostyczne, badanie kluczowych warunków w data center, określanie np. sposobów zoptymalizowania istniejącego systemu chłodzenia. Po zakończeniu wewnętrznej kontroli przedstawione zostaje szczegółowe opracowanie, rekomendacje oraz zalecenia, które pozwolą usunąć istniejące problemy, a tym samym zmniejszą koszty utrzymania infrastruktury.
 • KoldProfile – badanie systemu chłodzenia w CPD w oparciu o publikowane standardy organizacji ASHRAE oraz Uptime Institute.
 • KoldSeminar – szkolenia z zakresu efektywnego chłodzenia CPD, skutkujące poprawą wydajności.

Dla działu produkcji
Z kolei firma ASTOR ma w ofercie usługi konsultacji dotyczących monitoringu mediów produkcyjnych oraz systemów MES (Manufactiring Execution System).

Usprawnienie zarządzania
Firma ICTAS specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań zorientowanych na usprawnienie procesu zarządzania. Wdrożenie środowiska pracy projektowej (Project Management Environment – PME) umożliwia zarządzanie prowadzonymi projektami, skupiającymi pracowników z różnych komórek organizacyjnych i o różnych możliwościach dysponowania czasem. W skład PME wchodzą komponenty:

 • biuro zarządzania projektami (Project Management Office – PMO)
 • standardy zarządzania projektami (Project Management Standards – PMS)
 • metodyki zarządzania projektami (Project Management Methodology – PMM)
 • narzędzia wspierające zarządzanie projektami (Project Management Tools – PMT)
 • skuteczna komunikacja w projektach (Project Management Communication – PMC)
 • akademia zarządzania projektami (Project Management Academy – PMA)

W 2009 r. firma wprowadziła na polski rynek EPM w modelu Saas (Software-as-a Service), cena usługi negocjowana jest indywidualnie w zależności od liczby licencji i czasu trwania kontraktu.

Usługi wydruku
Usługa OPTIcamp BCW (Bezobsługowe Centrum Wydruku) firmy OPTeam zapewnia pełne rozliczanie i poufność wydruków, kserokopii i skanowania w oparciu o Elektroniczną Legitymację Studencką i Elektroniczną Kartę Pracowniczą, w tym:

 • łatwiejszy dostęp do usług ksero i wydruku dla studentów i pracowników
 • możliwość realizacji wydruków przekazywanych przez Internet oraz lokalną sieć komputerową z informacją dającą możliwość jednoznacznej identyfikacji osoby inicjującej procedurę wydruku poprzez BCW
 • rozliczanie kosztów wydruku uwzględniające zużycie tonerów osobno dla każdej strony
 • kontrolę korzystania z urządzeń i materiałów eksploatacyjnych przez studentów i pracowników, co zapewnia redukcję kosztów

Usługi recyklingu
Firma Hewlett-Packard Polska umożliwia klientom recykling wkładów atramentowych i kaset z tonerem do swoich drukarek, dając gwarancję, że niepotrzebny sprzęt lub materiały eksploatacyjne zostaną poddane recyklingowi w odpowiedzialny sposób. Na przykład oferuje bezpłatnie koperty z uiszczoną opłatą pocztową oraz etykiety i pudełka, w których można odesłać zużyte wkłady atramentowe i kasety z tonerem LaserJet w celu recyklingu. Koperty można znaleźć w opakowaniach z nowymi produktami lub zamówić bezpłatnie online.

W ramach programu HP Trade-In firma oferuje klientom możliwość oddania w rozliczeniu używanego sprzętu i przejście na nową technologię, zapewniając kredyt równy wartości oddanych starych produktów. Używany sprzęt zebrany w ramach programu HP Trade-In sprzedawany jest na rynku wtórnym lub poddawany recyklingowi.

Usługi regenerowania zasobów mogą wydłużyć czas eksploatacji starszego sprzętu informatycznego oraz zmniejszyć ilość zużytych urządzeń kierowanych do recyklingu.

„Zielone” branże
Zapytaliśmy również ankietowane firmy, jakie branże korzystają z ich globalnej oferty green IT? Odpowiedzi przedstawiamy w kolejności alfabetycznej.

W przypadku firmy APC by Schneider Electric (Schneider Electric IT Poland) odsetek firm – klientów korzystających z oferty green IT rozkłada się mniej więcej równo na każdą branżę.

Z kolei firma Apriso ma klientów z sektora przemysłowego. Podobnie gros klientów firmy ASTOR rekrutuje się z przemysłu (80%), a pozostała część z sektora użyteczności publicznej (20%). Z rozwiązań firmy Autodesk korzystają branże: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna, inżynieria lądowa i wodna.

Klienci Canon Polska reprezentują sektor publiczny, przemysł, finanse i bankowość oraz sektor użyteczności publicznej. CSI Computer Systems for Industry obsługuje głównie przemysł (90%) oraz sektor użyteczności publicznej, w tym energetykę (10%).

DISKUS Polska to dostawca rozwiązań i usług dla sektora użyteczności publicznej (35%), dla finansów i bankowości (25%), sektora publicznego (15%) oraz przemysłu (5%). Z rozwiązań firmy D-Link (Polska) korzysta sektor małych i średnich przedsiębiorstw – SMB (40%), sektor publiczny (20%), przemysł (20%), finanse i bankowość (10%) oraz sektor użyteczności publicznej (10%).

Firma Eaton Power Quality Oddział w Polsce szacuje, że jej klienci rekrutują się z takich branż jak: przemysł (15%), sektor użyteczności publicznej (15%), finanse i bankowość (10%), sektor publiczny (10%). Z kolei Epson Europe B.V. obsługuje sektor publiczny, przemysł, finanse i bankowość oraz sektor użyteczności publicznej.

Zgodnie z deklaracjami firmy Fujitsu Technology Solutions większość jej rozwiązań określana jest mianem proekologicznych. Wszystkie macierze czy serwery są tak wykonywane, by spełniały wszelkie normy, więc w ich przypadku cała oferta spełnia kryteria green IT. Natomiast w przypadku notebooków około 30-40% stanowią rozwiązania nakierowane na oszczędność środowiska i pieniędzy. Według producenta około 10% sprzedawanych notebooków jest ekologicznych.

Firma Hewlett-Packard Polskaocenia, że klienci z każdej branży są zainteresowani rozwiązaniami green IT, które zapewnią im znaczne oszczędności, m.in. dzięki energooszczędności oraz zwiększeniu wydajności.

Zgodnie z deklaracjami firmy ICTAS z jej rozwiązań korzysta przemysł, telekomunikacja, media i broadcasting. Produkty green IT oferowane przez firmę Juniper Networks Poland trafiają do sektora publicznego, przemysłu, finansów i bankowości, sektora użyteczności publicznej. Natomiast firma Lenovo Technology B.V. obsługuje sektor publiczny, przemysł, finanse i bankowość.

Rozwiązania Ncomputing Europe oddział w Polsce znalazły zastosowanie w sektorze publicznym (60%), przemyśle (20%), finansach i bankowości (10%) oraz w sektorze użyteczności publicznej (10%). Natomiast produkty NEC Display Solutions trafiły do takich sektorów jak: publiczny, przemysł, finanse i bankowość, sektor użyteczności publicznej, SOHO, Digital Signage.

Firma PFU Imaging Solutions GmbH (Fujitsu Company) zaspokaja potrzeby klientów reprezentujących sektor publiczny (40%), finanse i bankowość (30%), przemysł (15%), sektor użyteczności publicznej (13%) oraz branżę medyczną (2%). Polycom to dostawca rozwiązań green IT dla sektora publicznego (30%), finansów i bankowości (25%), sektora użyteczności publicznej (20%), edukacji, szkolnictwa (15%) oraz przemysłu (10%).

Z oferty Rimage Corporation korzysta branża medyczna (65%), przemysł (15%), sektor publiczny (10%), finanse i bankowość (10%).

Produkty green IT firmy Samsung Electronics Polska stosuje branża elektroniczna oraz nowych technologii. Z kolei firma SAS Institute dostarcza rozwiązania green IT do… branży IT. Natomiast Western Digital klientów swoich ekologicznych rozwiązań ma w sektorze publicznym, przemyśle, finansach i bankowości.

Na podstawie zebranych danych trudno oszacować branżę – lidera w stosowaniu rozwiązań green IT. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że przoduje sektor publiczny… Tego zresztą należałoby się spodziewać, bo instytucje publiczne powinny dawać najlepszy przykład respektowania regulacji prawnych narzucanych przez państwo.

Kiedy jednak strategie green IT „trafią pod strzechy”? Czy dopiero wtedy, gdy w sklepach nie będzie innych produktów IT poza energooszczędnymi, wykonanymi z bezpiecznych materiałów, łatwymi w recyklingu, sprzedawanymi w ekologicznych opakowaniach? Kiedy dostawcy oprogramowania zapewnią na bieżąco monitorowanie zużycia energii, emisji CO2, a usługi green IT zdominują rynek…

Jak zatem wyglądamy na tle świata? Zgodnie z badaniem Forrester Research z listopada 2009 r. (przeprowadzonym w grupie 602 firm na świecie) 47% przedsiębiorstw realizuje właśnie strategię green IT, a 30% rozważa implementację przynajmniej jednego projektu. Tylko 23% nie ma sprecyzowanych planów odnośnie do wdrożenia rozwiązań green IT.

Tymczasem wyniki sondy przeprowadzonej w połowie 2009 r. na portalu greenITfocus nie są optymistyczne. Na pytanie o rozważanie w firmie wprowadzenia ekologicznych rozwiązań IT 35% respondentów odpowiedziało, że nie widzi takiej potrzeby, kolejne 33% – może w przyszłości. Jedynie 16% ma strategię wdrożenia green IT, a wprowadziło rozwiązania green IT również 16%.

Na szczęście rozwiązania green IT przynoszą spore oszczędności, a ten argument powinien przemówić do wszystkich. Tylko w jakiej perspektywie?

* * *
W kolejnej części raportu przedstawimy strategie własne green realizowane przez dostawców rozwiązań IT oraz trendy na rynku.

Zobacz także:
Oferta green IT w Polsce – cz. 1
Wszystko dla centrów danych – oferta green IT w Polsce, cz. 2
Połączyć w sieć… ekologicznie – oferta green IT w Polsce, cz. 3
Oprogramowanie przyjazne dla środowiska – oferta green IT w Polsce, cz. 4

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ