„Zielone” inicjatywy Cisco

0

NASA i Cisco wspólnie opracowują platformę internetową Planetary Skin do monitorowania zmian klimatycznych. Z kolei Cisco i Metropolis w ramach programu Connected Urban Development rozwijają strategię Vision 2030 dla miast przyjaznych środowisku.

W marcu 2009 r. NASA i firma Cisco, Inc. zawarły porozumienie Space Act Agreement w celu stworzenia internetowej platformy monitorującej Planetary Skin. Rozwiązanie będzie umożliwiało rejestrowanie, gromadzenie i analizowanie danych przesyłanych przez satelity oraz czujniki rozmieszczone na całej kuli ziemskiej – w powietrzu, na wodach i na lądzie. Dane te będą udostępniane opinii publicznej, rządom i firmom, co pozwoli przeprowadzać pomiary, tworzyć raporty i sprawdzać dane na temat stanu środowiska w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Możliwe będzie wykrywanie globalnych zmian klimatycznych i dostosowywanie się do nich.

– W ciągu ostatnich 50 lat zgromadzone przez NASA doświadczenie pozwalało mierzyć się z wyzwaniami, przed którymi staje ludzkość, takimi m.in. jak udział w badaniu globalnych zmian klimatycznych – powiedział S. Pete Worden, dyrektor Centrum Badawczego NASA im. Josepha Amesa. – Współpraca między NASA i Cisco to projekt dwóch organizacji o ogólnoświatowym zasięgu, wyposażonych w zaawansowane technologie i umiejętności, które pozwolą opracować prototyp infrastruktury platformy Planetary Skin.

Cisco i NASA rozpoczną współpracę serią projektów pilotażowych, w tym projektem Rainforest Skin, którego pierwsza wersja zostanie przeprowadzona w przyszłym roku. Projekt Rainforest Skin będzie skupiony na analizie obszarów o zmniejszającej się powierzchni lasów tropikalnych oraz na znalezieniu sposobu wdrożenia sieci czujników monitorujących stan lasów deszczowych. Zapewni też przetestowanie sposobów rejestrowania, analizowania i prezentowania informacji na temat zmian poziomu dwutlenku węgla w lasach deszczowych. Według naukowców proces wyniszczania lasów deszczowych przyczynia się do trwałego podnoszenia poziomu związków węgla w atmosferze, co jest istotnym czynnikiem powodującym efekt globalnego ocieplenia.

NASA odpowiada za stałą obserwację całej planety z użyciem floty statków kosmicznych oraz powietrznych i lądowych punktów obserwacyjnych, dzięki którym może monitorować stan środowiska naturalnego na Ziemi. Inwestycje poniesione przez NASA w dziedzinie obserwacji i badań nad zmianami klimatu przewyższają zsumowane nakłady przeznaczone na ten cel przez wszystkie inne kraje.

Z kolei specjaliści z Działu internetowych rozwiązań dla biznesu (Internet Business Solutions) firmy Cisco będą przeprowadzali złożone analizy danych i procesy modelowania, wykorzystując wiedzę na temat architektury IP nowej generacji, dzięki której wskażą optymalny sposób opracowania wstępnej wersji, powielenia i rozszerzania platformy Planetary Skin na potrzeby milionów uczestników projektu.

W ramach programu Planetary Skin firma Cisco współpracuje również z ONZ, międzynarodowymi bankami rozwoju, firmami, organizacjami międzynarodowymi, uniwersytetami, ośrodkami badawczymi, organizacjami pozarządowymi i fundacjami. Uczestnicy programu Planetary Skin wnoszą do niego swoje umiejętności, zasoby i technologie, dzięki którym możliwe będzie opracowanie systemu wspomagania decyzji ułatwiającego efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, takimi jak biomasa, woda, grunty i energia. Program zapewni także zarządzanie ryzykiem związanym ze zmianami klimatu, takim jak podnoszenie się poziomu mórz, susze i epidemie. Obejmie też nowe rynki inwestycji ekologicznych w zakresie związków węgla, wody i bioróżnorodności.

Więcej informacji na temat projektu www.planetaryskin.org

Rozwój inteligentnych miast przyjaznych środowisku
11 marca 2009 r. firma Cisco podpisała porozumienie z Metropolis, stowarzyszeniem 106 największych metropolii na świecie (międzynarodowym forum badania zagadnień i problemów wspólnych dla wszystkich dużych miast), w celu rozwoju strategii Vision 2030 dla miast przyjaznych środowisku na całym świecie. To fundament dla programu Connected Urban Development realizowanego wspólnie przez Cisco i Metropolis.

W ramach porozumienia firma Cisco zobowiązana jest do świadczenia na rzecz Metropolis usług doradczych w zakresie tworzenia operacyjnego modelu współpracy między miastami członkowskimi. Stworzy również akademię Urban Leadership Academy, dzięki której będzie można zademonstrować sposoby, w jakie miasta przyszłości mogą skutecznie wykorzystywać technologie do wsparcia rozwoju środków transportu publicznego przyjaznych dla środowiska, obniżenia poziomów emisji zanieczyszczeń, zapewnienia nieograniczonego dostępu do usług uwzględniających potrzeby obywateli oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

W ramach współpracy w ciągu pierwszych dwóch lat Cisco i Metropolis opracują nowe procedury i rozbudują istniejące modele rozwoju infrastruktury miejskiej i podtrzymania środowiska naturalnego.

Cisco wykorzysta m.in. swoje rozwiązania, takie jak Cisco WebEx oraz Cisco TelePresence, jako wsparcie podczas opracowywania cyfrowej platformy współpracy między stowarzyszeniem Metropolis a miastami członkowskimi. Dzięki zastosowaniu technologii Web 2.0 zostanie uproszczony proces wymiany innowacji.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ