„Zielona strona mocy”

0

Komisja Europejska przyjęła polską propozycję planu w wysokości 208,5 mln ton uprawnień do emisji rocznie. Dzięki zmianie w sposobie zarządzania rezerwą dla nowych instalacji przez cały okres 2008-2012 możliwe będzie wykorzystanie ok. 13 mln ton uprawnień na projekty wspólnych wdrożeń (Joint Implementation – JI).

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) rozpoczął przelewanie uprawnień do emisji wszystkim przedsiębiorstwom, które działają w tym systemie (ok. 800). Są to np. przedsiębiorstwa energetyczne, obróbki szkła, papiernie – wszystkie, które mają powyżej 20 MW zainstalowanej mocy. 19-20 kwietnia 2010 r. KASHUE wydało na konta 798 instalacji 200 779 864 uprawnienia do emisji CO2.

Sposób rozdziału uprawnień do emisji dla poszczególnych instalacji określa metodyka zastosowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (DzU 2008 nr 202 poz. 1248).

Dodatkowe uprawnienia z rezerwy będą przeznaczone na rozliczanie projektów wspólnych wdrożeń – JI, zwłaszcza projektów budowy odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystania biogazu. Jest to zgodne z celami polityki klimatycznej i energetycznej, a także będzie sprzyjać realizacji przepisów o eliminowaniu składowania bioodpadów.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ