Zarządzanie środowiskowe – ekologiczne aspekty IT

0

Ekologiczna świadomość to obecnie bardzo popularny trend wśród firm – każdy chce być ekologiczny! W świecie, gdzie emisja dwutlenku węgla stale rośnie, a globalne ocieplenie jest faktem, nie tylko coraz większy nacisk kładzie się na utrzymanie krajowych zasobów naturalnych oraz ochronę jakości i bezpieczeństwo środowiska.

Zwraca się również uwagę firmom, by w swoich procesach produkcyjnych używały materiałów, które mogą być poddane recyklingowi, oraz aby w odpowiedni sposób pozbywały się niepotrzebnego lub przestarzałego sprzętu.

Południowa Afryka jest dobrym przykładem kraju, który w ciągu ostatniej dekady dokonał ogromnego postępu w obszarze zarządzania środowiskowego, wdrażając regulacje i strategie skupiające się na kluczowych obszarach środowiskowych oraz promujące prowadzenie działań na rzecz środowiska w przyszłości.

Aby kontynuować ten ekologiczny kierunek, wkrótce wprowadzone zostaną ustawy i przepisy, które dotyczyć będą trzech kwestii:

 • Opłaty za emisję CO2 – programy służące do ustanawiania górnych pułapów emisji CO2, jak również wycen, ulg i kar związanych z przestrzeganiem bądź nieprzestrzeganiem odnośnych przepisów
 • Efektywne wykorzystanie energii – nowe standardy oszczędności paliwowej, dzięki zastosowaniu ulg podatkowych służące ekonomicznemu wykorzystaniu energii
 • Alternatywne źródła energii – z powodu rosnących kosztów paliw kopalnych wykorzystanie wiatru, słońca, energii jądrowej oraz wszystkich obiecujących źródeł zastępczych

Celem tych regulacji jest pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu świadomości dotyczącej środowiska naturalnego oraz identyfikacja praktycznych sposobów poprawy. Proekologiczne postępowanie nie jest jednak najłatwiejszym sposobem działania. Efektywne energetycznie systemy IT oferują wysoką wydajność i nie tylko stanowią właściwy sposób prowadzący do podtrzymania środowiska naturalnego, ale są również zasadniczym elementem całkowitego zarządzania środowiskowego.

To właśnie z tego powodu akcjonariusze, dyrektorzy, klienci oraz pracownicy żądają od firm globalnej odpowiedzialności, jak również produktywności i konkurencyjności. Innowacyjne firmy tak dostosowują swoje cele biznesowe, aby ich działalność w jak najmniejszym stopniu wpływała na środowisko naturalne, jak również dostarczają klientom bardziej inteligentne przyszłościowe rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska.

Oprócz samych rozwiązań firmy powinny także stworzyć rygorystyczne, a jednocześnie praktyczne platformy „podtrzymania środowiska naturalnego” oraz polityki korporacyjne zapewniające prowadzenie wszystkich czynności zgodnie z zasadami ochrony zasobów naturalnych i zapewnienia jakości życia przyszłym generacjom.

Jakie produkty z dziedziny IT mogą być proekologiczne?
Mimo że w centrum uwagi znajdują się producenci twardych dysków i monitorów, warto przyjrzeć się również innym technologiom. Nie tylko po to, by sprawdzić, czy są opracowywane z uwzględnieniem polityki proekologicznej, ale również pod kątem, jakie posiadane przez firmę produkty mogą im pomóc prowadzić bardziej proekologiczną działalność.

Na przykład w ciągu ostatnich 10 lat dzięki postępowi technicznemu udało się zredukować potrzebę podróży dzięki szerokopasmowym sieciom IP, umożliwiającym niezawodną komunikację audiowizualną w jakości HD z komputerów osobistych, sal konferencyjnych czy nowoczesnych rozwiązań immersive telepresence, które mogą w znacznym stopniu zredukować emisję gazów cieplarnianych, ograniczając ilość niepotrzebnych podróży służbowych. Technologie te tworzą więcej możliwości wewnętrznych inicjatyw związanych z podtrzymaniem środowiska naturalnego, ponieważ proekologiczne postępowanie nie oznacza jedynie wyrażenia takiej intencji, ale stosowanie najlepszych praktyk na co dzień oraz stałą poprawę.

W celu ograniczenia emisji CO2 zaleca się podjęcie następujących kroków:

 • Zmianę kultury organizacyjnej i promowanie polityki proekologicznej
 • Wdrożenie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii
 • Dostosowanie produktów oraz procesów produkcyjnych do strategii efektywnego wykorzystania energii
 • Zawarcie polityki proekologicznej w programach HR/pracowniczych
 • Wdrożenie rygorystycznej polityki w zakresie podróży służbowych
 • Zaangażowanie IT jako zasadniczego w następujących przypadkach:
 • implementacja energooszczędnych centrów przetwarzania danych
 • rozszerzenie sieci korporacyjnej na pracowników pracujących z domu
 • rozwiązania współpracy i współdzielenia treści jako alternatywa dla podróży służbowych

Wiele przedsiębiorstw i agencji rządowych posiada technologie umożliwiające im prowadzenie polityki proekologicznej, powinny jednak wiedzieć, jak efektywnie wykorzystywać te technologie. W rezultacie wiele instytucji postrzega systemy konferencyjne w nowym świetle, ponieważ mogą one umożliwić proekologiczne działania. Ponieważ rozwiązania takie umożliwiają ludziom odbywanie wirtualnych spotkań na żądanie i komunikację w jakości HD, stanowiąc alternatywę dla podróży służbowych, co w konsekwencji pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Firmy i agencje rządowe prowadzące komunikację wirtualną redukują koszty operacyjne i zwiększają swoją produktywność, cały czas demonstrując odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Zarówno sektor prywatny, jak i publiczny nie mogą dłużej ignorować swojej roli w kwestiach ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych. Przedsiębiorstwa nieprowadzące polityki proekologicznej poniosą wysokie koszty finansowe takiego postępowania, dlatego zasadniczą kwestią stało się ustanowienie relacji pomiędzy korzyściami dla środowiska a korzyściami biznesowymi, które staną się głównym elementem proekologicznej polityki oraz platformą opracowania programów zarządzania środowiskowego.

Grzegorz Arent, Sales Engineer Polycom, Polska

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ